English / Česky
K zobrazení obrázků a animací je potřeba aktuální verze programu Adobe Flash Player, který je zdarma ke stažení na adrese http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/.

Vítáme Vás na stránkách Informačního systému o průměrném výdělku. Na tomto portálu naleznete:

  • Aktuální i historickou úroveň mezd a platů v České republice i v jednotlivých krajích
  • Průměrné mzdy a platy podle zaměstnání, odvětví, vzdělání, pohlaví a věku
  • Novinky ze světa odměňování
  • Metodickou a technickou podporu respondentům ISPV
 

> Co je ISPV?

aktuality

Ze světa odměňování

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2017

23.06.2017

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2017 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2017 výše 24 151 Kč. V 1. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 29 607 Kč, a zvýšila se tak o 6,2 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2017 výše 26 920 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 6,2 % na 28 798 Kč.

23.06.2017

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2017

Změna struktury dat, nové položky vstupní věty ISPV v roce 2017

13.06.2017

Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2017 vstoupila pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat S2017. Oproti struktuře vstupních dat S2016 byly do nové struktury S2017 přidány dvě nové položky, a to

13.06.2017

Změna struktury dat, nové položky vstupní věty ISPV v roce 2017

Sledují se v ISPV všechna mzdová plnění?

31.03.2017

Na základě dotazů respondentů na správné vykazování některých plnění ve výkazech ISPV přinášíme přehled dosud konzultovaných plnění, která se v ISPV nesledují a respondenti by je neměli vykazovat v žádné položce jak ve čtvrtletních souhrnech za ekonomický subjekt, tak v položkách jednotlivých pracovních poměrů.

31.03.2017

Sledují se v ISPV všechna mzdová plnění?

Ostatní osobní náklady

31.03.2017

Ostatní osobní náklady jsou odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli.

31.03.2017

Ostatní osobní náklady

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2016

24.03.2017

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2016 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2016 výše 25 295 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 30 340 Kč, a zvýšila se tak o 3,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2016 výše 29 612 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 7,1 % na 31 647 Kč.

24.03.2017

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2016

/ zobrazit vše / rss rss 2.0 /