English / Česky
ISPV aktuálně  > Změna struktury dat, nové položky vstupní věty ISPV v roce 2017

Změna struktury dat, nové položky vstupní věty ISPV v roce 2017

Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2017 vstoupila pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat S2017. Oproti struktuře vstupních dat S2016 byly do nové struktury S2017 přidány dvě nové položky, a to do věty o pracovních poměrech (MP):

  • Název pracovní pozice (NAZPOZ)
  • Obor vzdělání (OBORVZD)

Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání. Uvádí se u zaměstnanců se středním a vyšším vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní obor vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům na jeho současné zaměstnání.
Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech ISPV za 1. pololetí 2017 (data předávaná v červenci 2017).

Z technických důvodů (viz Sdělení MPSV) nebude položka Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD) za 1. pololetí 2017 sbírána.

Podrobnější informace naleznete v Příručce pro přípravu vstupních dat.
 

6/13/2017