English / Česky
K zobrazení obrázků a animací je potřeba aktuální verze programu Adobe Flash Player, který je zdarma ke stažení na adrese http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/.

Vítáme Vás na stránkách Informačního systému o průměrném výdělku. Na tomto portálu naleznete:

  • Aktuální i historickou úroveň mezd a platů v České republice i v jednotlivých krajích
  • Průměrné mzdy a platy podle zaměstnání, odvětví, vzdělání, pohlaví a věku
  • Novinky ze světa odměňování
  • Metodickou a technickou podporu respondentům ISPV
 

> Co je ISPV?

aktuality

Ze světa odměňování

Aktuálně k finanční motivaci respondentů – informace k 2.etapě FMR

17.06.2019

Dne 5.2.2019 jsme v aktualitách informovali o možnosti respondentů požádat v souvislosti s naplňováním nové položky OBORVZD o finanční motivaci respondentů (FMR).

Respondenti, kteří nepodali žádost o FMR v 1.etapě, tj. v rámci sběru dat za rok 2018, budou mít možnost požádat o FMR ve 2. nebo 3.etapě, tedy při sběru dat za 1.pololetí 2019, příp. při sběru dat za rok 2019.

17.06.2019

Aktuálně k finanční motivaci respondentů – informace k 2.etapě FMR

Veřejné API Internetového kontrolního programu

02.05.2019

Internetový kontrolní program (IKP) nabízí veřejné aplikační rozhraní (API), pomocí kterého lze kontrolovat a odesílat data pro statistické šetření o průměrném výdělku (ISPV) ve standardním formátu XML.

02.05.2019

Veřejné API Internetového kontrolního programu

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2018

21.03.2019

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 výše 29 506 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 35 040 Kč, a zvýšila se tak o 7,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 výše 35 097 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 6,0 % na 37 035 Kč.

21.03.2019

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2018

Finanční motivace respondentů

05.02.2019

Od ledna 2019 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) sbírá prostřednictvím položky OBORVZD za každého zaměstnance se středním a vyšším vzděláním údaje o oboru nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD). Data získaná pomocí této položky budou využívána k získání přehledu o struktuře zaměstnanců ČR podle jejich oboru vzdělání a k vybudování dlouhodobě udržitelného systému predikcí trhu práce, který buduje MPSV v rámci projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Cílem tohoto projektu je monitorovat stávající a predikovat budoucí trendy zaměstnanosti a potřeby českého trhu práce jak na národní úrovni, tak na úrovni jednotlivých krajů ČR.
Garant projektu si je vědom toho, že zadávání nové položky zabere zadavatelům více času, než tomu při vyplňování výkazů bylo doposud. Respondenti ISPV proto mají možnost požádat o finanční motivaci respondentů (FMR) za správně vyplněnou položku OBORVZD.
Podmínky

05.02.2019

Finanční motivace respondentů

Návod na instalaci excelovského doplňku Oboru vzdělání

20.12.2018

Návod na instalaci excelovského doplňku Oboru vzdělání

/ zobrazit vše / rss rss 2.0 /