English / Česky

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje na zadavatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí
statistické šetření ISPV
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Kontaktní údaje na zpracovatele

Problémy s přípravou nebo zasláním vstupních dat
(prioritně podle zaslaného Metodického pokynu)

577 601 339,  577 601 395,  577 601 368, 577 601 509

Odborná pomoc pro nově zapojené respondenty šetření ISPV

  RNDr. Hana Hartlová 577 601 391

Odborná pomoc při zařazování zaměstnání do klasifikace CZ-ISCO

  Ing. Pavla Bolková 577 601 300