English / Česky
ISPV aktuálně

ISPV aktuálně

Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2020

28.09.2020

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2020 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 2. čtvrtletí 2020 výše 30 039 Kč. Ve 2. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 36 593 Kč, a zvýšila se tak o 2,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2020 výše 37 547 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 8,0 % na 40 572 Kč.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2020

22.06.2020

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2020 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2020 výše 29 829 Kč. V 1. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 36 332 Kč, a zvýšila se tak o 5,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2020 výše 34 938 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 5,0 % na 37 082 Kč.

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2019

27.03.2020

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2019 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2019 výše 31 399 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 37 433 Kč, a zvýšila se tak o 6,0 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2019 výše 39 515 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 12,2 % na 41 567 Kč.

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2019

16.12.2019

Z údajů  obsažených  v Informačním   systému   o průměrném   výdělku   (ISPV)   vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2019 výše 29 545 Kč.    Ve 3. čtvrtletí  2019  činila  průměrná  hrubá  měsíční  mzda  ve mzdové  sféře  34 894 Kč,  a zvýšila se tak o 6,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2019 výše 36 047 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat  v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 7,8 % na 37 457 Kč.

Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2019

26.09.2019

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2019 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 2. čtvrtletí 2019 výše 29 378 Kč. Ve 2. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 35 575 Kč, a zvýšila se tak o 6,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2019 výše 35 137 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 8,7 % na 37 558 Kč.

Lokální pořizovací program nyní umožňuje automatické načtení souborů zadaných z příkazové řádky

11.07.2019

Lokální pořizovací program lze spustit s parametry, které programu řeknou, kde leží soubory obsahující data pro načtení do Lokálního pořizovacího programu. Tato možnost je určena pro autory podnikových IS, kteří chtějí automatizovat a lépe integrovat spuštění Lokálního pořizovacího programu do prostředí jejich systému.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2019

25.06.2019

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2019 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2019 výše 28 105 Kč. V 1. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 34 248 Kč, a zvýšila se tak o 6,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2019 výše 33 083 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 7,7 % na 35 275 Kč.

Aktuálně k finanční motivaci respondentů – informace k 2.etapě FMR

17.06.2019

Dne 5.2.2019 jsme v aktualitách informovali o možnosti respondentů požádat v souvislosti s naplňováním nové položky OBORVZD o finanční motivaci respondentů (FMR).

Respondenti, kteří nepodali žádost o FMR v 1.etapě, tj. v rámci sběru dat za rok 2018, budou mít možnost požádat o FMR ve 2. nebo 3.etapě, tedy při sběru dat za 1.pololetí 2019, příp. při sběru dat za rok 2019.

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2018

21.03.2019

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 výše 29 506 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 35 040 Kč, a zvýšila se tak o 7,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 výše 35 097 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 6,0 % na 37 035 Kč.

Finanční motivace respondentů

05.02.2019

Od ledna 2019 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) sbírá prostřednictvím položky OBORVZD za každého zaměstnance se středním a vyšším vzděláním údaje o oboru nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD). Data získaná pomocí této položky budou využívána k získání přehledu o struktuře zaměstnanců ČR podle jejich oboru vzdělání a k vybudování dlouhodobě udržitelného systému predikcí trhu práce, který buduje MPSV v rámci projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Cílem tohoto projektu je monitorovat stávající a predikovat budoucí trendy zaměstnanosti a potřeby českého trhu práce jak na národní úrovni, tak na úrovni jednotlivých krajů ČR.
Garant projektu si je vědom toho, že zadávání nové položky zabere zadavatelům více času, než tomu při vyplňování výkazů bylo doposud. Respondenti ISPV proto mají možnost požádat o finanční motivaci respondentů (FMR) za správně vyplněnou položku OBORVZD.
Podmínky

Zobrazeny výsledky 21 - 30 (z 107)
 první  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  poslední