English / Česky
ISPV aktuálně

ISPV aktuálně

Zveřejněny výsledky ISPV za rok 2011

23.03.2012

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v roce 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v roce 2011 výše 21 015 Kč, a zvýšil se tak o 2,0 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu ve sledovaném období meziročně vzrostl o 0,7 % na 23 869 Kč.

13. a 14. mzda byla v roce 2011 nejčastěji sjednávána v Jihočeském kraji

24.01.2012

Výsledky ISPP ukazují, že v roce 2011 bylo poskytnutí 13. mzdy sjednáno ve více než 43 % kolektivních smluv a poskytnutí 14. mzdy ve více než 14 % kolektivních smluv v podnikatelské sféře.

Ve 3. čtvrtletí 2011 rostly mzdy ve mzdové i platové sféře

12.12.2011

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2011 výše 20 594 Kč.

Odměňování zaměstnanců s invalidním důchodem v roce 2010

30.11.2011

Údaje v ISPV ukazují, že v roce 2010 tvořili poživatelé invalidního důchodu 2,5 % zaměstnanců podnikatelské sféry. Z celkového počtu 72 tis. invalidních důchodců zaměstnaných v podnikatelské sféře bylo 12 tis. (16,3 %) poživatelů invalidního důchodu třetího stupně.

V roce 2010 rostly mzdy rychleji zaměstnancům s plným pracovním úvazkem

22.11.2011

Český trh práce zaostává z hlediska podílu flexibilních úvazků na pracovních úvazcích za vyspělými zeměmi, neboť podíl flexibilních úvazků je v České republice nízký. Můžeme však předpokládat, že flexibilní úvazky budou hrát čím dál větší roli i na českém trhu práce.

Zaměstnanecké výhody byly v roce 2010 poskytovány nejčastěji v peněžnictví a pojišťovnictví

01.11.2011

Šetření podnikových kolektivních smluv, vycházející z Informačního systému o pracovních podmínkách v gesci MPSV ČR, ukázalo, že v roce 2010 byl v podnikatelské sféře nejčastějším benefitem příspěvek na stravování. Další informace o zaměstnaneckých výhodách, které byly sjednány v kolektivních smlouvách na rok 2010, naleznete v komentáři.

V roce 2011 byli na území ČR nejhůře placenými cizinci Ukrajinci

20.10.2011

Výsledky Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) ukázaly, že Ukrajinci byli v 1. pololetí 2011 nejhůře placenými cizinci na území České republiky. Další informace o vývoji odměňování podle státního občanství jednotlivých zaměstnanců v 1. pololetí 2011 naleznete v komentáři.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2011

23.09.2011

V 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, v platové sféře došlo ke snížení platů. Ve mzdové sféře činil medián hrubé měsíční mzdy 20 085 Kč, a zvýšil se tak o 2,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu ve sledovaném období meziročně poklesl o 0,1 % na 23 196 Kč.

Hlavní změny ISPV od roku 2011

23.09.2011

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, zjišťuje výdělkovou úroveň v České republice. V roce 2011 došlo v ISPV k několika zásadním změnám.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2011

30.06.2011

V 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, v platové sféře došlo ke snížení platů. Ve mzdové sféře činil medián hrubé měsíční mzdy 19 303 Kč. V platové sféře dosáhl ve sledovaném období medián hrubého měsíčního platu 22 263 Kč.

Zobrazeny výsledky 61 - 70 (z 94)
 první  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  poslední