English / Česky
ISPV aktuálně

ISPV aktuálně

Upozornění!

01.06.2012

Upozorňujeme, že ve vstupních datech za 1. pololetí 2012 za jednotlivé pracovní poměry již není položka ZAMEST.

Zveřejněny výsledky ISPV za rok 2011

23.03.2012

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v roce 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v roce 2011 výše 21 015 Kč, a zvýšil se tak o 2,0 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu ve sledovaném období meziročně vzrostl o 0,7 % na 23 869 Kč.

13. a 14. mzda byla v roce 2011 nejčastěji sjednávána v Jihočeském kraji

24.01.2012

Výsledky ISPP ukazují, že v roce 2011 bylo poskytnutí 13. mzdy sjednáno ve více než 43 % kolektivních smluv a poskytnutí 14. mzdy ve více než 14 % kolektivních smluv v podnikatelské sféře.

Ve 3. čtvrtletí 2011 rostly mzdy ve mzdové i platové sféře

12.12.2011

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2011 výše 20 594 Kč.

Odměňování zaměstnanců s invalidním důchodem v roce 2010

30.11.2011

Údaje v ISPV ukazují, že v roce 2010 tvořili poživatelé invalidního důchodu 2,5 % zaměstnanců podnikatelské sféry. Z celkového počtu 72 tis. invalidních důchodců zaměstnaných v podnikatelské sféře bylo 12 tis. (16,3 %) poživatelů invalidního důchodu třetího stupně.

V roce 2010 rostly mzdy rychleji zaměstnancům s plným pracovním úvazkem

22.11.2011

Český trh práce zaostává z hlediska podílu flexibilních úvazků na pracovních úvazcích za vyspělými zeměmi, neboť podíl flexibilních úvazků je v České republice nízký. Můžeme však předpokládat, že flexibilní úvazky budou hrát čím dál větší roli i na českém trhu práce.

Zaměstnanecké výhody byly v roce 2010 poskytovány nejčastěji v peněžnictví a pojišťovnictví

01.11.2011

Šetření podnikových kolektivních smluv, vycházející z Informačního systému o pracovních podmínkách v gesci MPSV ČR, ukázalo, že v roce 2010 byl v podnikatelské sféře nejčastějším benefitem příspěvek na stravování. Další informace o zaměstnaneckých výhodách, které byly sjednány v kolektivních smlouvách na rok 2010, naleznete v komentáři.

V roce 2011 byli na území ČR nejhůře placenými cizinci Ukrajinci

20.10.2011

Výsledky Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) ukázaly, že Ukrajinci byli v 1. pololetí 2011 nejhůře placenými cizinci na území České republiky. Další informace o vývoji odměňování podle státního občanství jednotlivých zaměstnanců v 1. pololetí 2011 naleznete v komentáři.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2011

23.09.2011

V 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, v platové sféře došlo ke snížení platů. Ve mzdové sféře činil medián hrubé měsíční mzdy 20 085 Kč, a zvýšil se tak o 2,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu ve sledovaném období meziročně poklesl o 0,1 % na 23 196 Kč.

Hlavní změny ISPV od roku 2011

23.09.2011

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, zjišťuje výdělkovou úroveň v České republice. V roce 2011 došlo v ISPV k několika zásadním změnám.

Zobrazeny výsledky 71 - 80 (z 105)
 první  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  poslední