English / Česky
ISPV aktuálně

ISPV aktuálně

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2011

30.06.2011

V 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, v platové sféře došlo ke snížení platů. Ve mzdové sféře činil medián hrubé měsíční mzdy 19 303 Kč. V platové sféře dosáhl ve sledovaném období medián hrubého měsíčního platu 22 263 Kč.

Nová verze Lokálního pořizovacího programu ISPV 2011

06.04.2011

Pro respondenty šetření ISPV byla spuštěna nová verze Lokálního pořizovacího programu (LPP) ISPV 2011. Do nové verze LPP byla zapracována jak nová struktura vstupních dat (S2011), tak nejaktuálnější sada kontrol.

Nová verze Internetového kontrolního programu ISPV 2011

31.03.2011

Nová verze IKP respektuje změnu periodicity sběru údajů o pracovních poměrech, zohledňuje novou strukturu vstupních dat (S2011) a používá nejaktuálnější sadu kontrol.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1.- 4. čtvrtletí 2010

14.03.2011

V podnikatelské sféře vzrostl v roce 2010 medián hrubé měsíční mzdy meziročně o 2,3 % a dosáhl výše 22 207 Kč. V nepodnikatelské sféře činil v roce 2010 medián hrubého měsíčního platu 24 026 Kč. Výsledky za nepodnikatelskou sféru ukázaly, že zde došlo ve srovnání s podnikatelskou sférou k meziročnímu poklesu platů, a to o 0,6 %. Pokles mediánu hrubého měsíčního platu byl v nepodnikatelské sféře způsoben především meziročním poklesem odměn.

Zveřejněny výsledky kolektivního vyjednávání za rok 2010

26.01.2011

Výsledky šetření podnikových kolektivních smluv (PKS) v roce 2010 ukázaly, že v podnikatelské sféře vedla ekonomická krize stejně jako v loňském roce k poklesu dynamiky zvyšování minimálních měsíčních mzdových tarifů.

Data za 4. čtvrtletí 2010 odevzdejte do 25. ledna

30.12.2010

Upozorňujeme respondenty, aby data za 4. čtvrtletí zasílali do 25. ledna 2011. Podrobnosti naleznete v Metodickém pokynu.

Změny v šetření ISPV od roku 2011

21.12.2010

Pro data za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 platí podle Programu statistických zjišťování (www.czso.cz) změny v periodicitě a struktuře.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1.- 3. čtvrtletí 2010

13.12.2010

 V 1. - 3. čtvrtletí roku 2010 opět rostly mzdy v podnikatelské sféře. Medián hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře dosáhl od počátku roku do konce 3. čtvrtletí roku 2010 výše 21 675 Kč, což představuje 1,7% nárůst mezd oproti stejnému období předchozího roku.

Data za 3. čtvrtletí 2010 odevzdejte do 25. října

27.09.2010

Upozorňujeme respondenty, že termín pro zasílání dat za 3. čtvrtletí je 25. říjen 2010. Podrobnosti naleznete v  Metodickém pokynu, který vám byl zaslán. V případě problémů s dodržení termínu nebo dotazů týkajících se ISPV, kontaktujte zpracovatelskou organizaci.

Zveřejněny výsledky šetření ISPV za 2. čtvrtletí 2010

14.09.2010

V 1. pololetí roku 2010 vzrostla hrubá měsíční mzda (resp. plat) v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře dosáhl medián hrubé měsíční mzdy výše 21 420 Kč a v nepodnikatelské sféře 23 380 Kč. Mzdy i platy vzrostly v obou sférách oproti stejnému období předchozího roku o 2,0 %.

Zobrazeny výsledky 81 - 90 (z 105)
 první  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  poslední