English / Česky
ISPV aktuálně  > Otcovská dovolená jako překážka v práci dle § 195a Zákoníku práce

Otcovská dovolená jako překážka v práci dle § 195a Zákoníku práce

Na základě častých dotazů respondentů sdělujeme, že v souvislosti se zařazením otcovské dovolené jako překážky v práci do Zákoníku práce nedochází ke změně jejího vykazování pro šetření ISPV.

Stále platí, že pro vykazování otcovské dovolené se použije stejné pravidlo jako pro vykazování rodičovské dovolené.

Metodika vykazování vychází z pokynů dokumentu Nemocenské pojištění v roce 2023, viz https://www.mpsv.cz/web/cz/nemocenske-pojisteni (kapitola Dávkový systém nemocenského pojištění, bod 5. Dávka otcovské poporodní péče (otcovská)).

4/21/2023