English / Česky
ISPV aktuálně  > Vykazování údajů o DPČ a DPP po novelizaci zákona č. 262/2006 Sb.

Vykazování údajů o DPČ a DPP po novelizaci zákona č. 262/2006 Sb.

Od 1. října 2023 došlo k významným změnám v pracovních podmínkách pro osoby pracující na dohodu. Tyto změny vyplývají z novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Rozšíření § 138 ZP nyní zahrnuje i zaměstnance pracující na dohody. Nově se na ně vztahují §115 až §118 zákoníku práce, které upravují odměňování zaměstnanců ve svátek, o sobotách a nedělích, za ztížených pracovních podmínek a za práci v noci.

Osoba pracující na dohodu má nyní právo na náhradu mzdy za svátek, kdy nepracovala (protože tento svátek připadl na její předem sjednanou směnu), na náhradu mzdy za dobu čerpání náhradního volna za práci ve svátek nebo na příplatek k dosažené mzdě místo čerpání náhradního volna. Dále má právo na příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek za práci v sobotu a v neděli.

Příplatky a náhrady, týkající se osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jsou součástí položek ODMDPCQ - odměny z dohod o pracovní činnosti, ODMDPPQ - odměny z dohod o provedení práce a potažmo i položky OONQ – celkové ostatní osobní náklady.

Od 1. ledna 2024 budou mít dohodáři nárok na dovolenou a zúčtované náhrady za dovolenou budou rovněž zahrnuty do odměn dohodářů (ODMDPCQ a ODMDPPQ) a do položky OONQ.

11/10/2023