English / Česky
Pro respondenty šetření  > >Aplikace Obor vzdělání

Aplikace Obor vzdělání

Aplikace Výběr oboru vzdělání slouží respondentům k vytvoření kódu obsahujícího informace o roku ukončení studia, typu školy a vystudovaného oboru. Tento kód je určen pro naplnění položky OBORVZD u zaměstnanců s vyšším než základním vzděláním. U zaměstnanců se základním a nižším vzděláním zůstane položka OBORVZD prázdná.

 

Vstup do aplikace Výběr oboru vzdělání

 Před vstupem do aplikace doporučujeme nahlédnout do Často kladených otázek k položce obor vzdělání.


Soubory ke stažení pro respondenty:

Prezentace ze semináře: Seminar2018.pptx

Soubory ke stažení pro softwarové firmy:

Prezentace ze semináře: OBORVZD.pptx

Příklad tvorby kódu OBORVZD: Popis OBORVZD.pdf

Dokumentace API

Číselník ke stažení: OborVzdelaniXML.zip, OborVzdelaniCSV.zip

aktualizováno:10.12.2018 (přidána Policejní akademie, Univerzita Obrany, školy pro rok 2018, názvy ulic u všech škol, další drobné úpravy)

Zkrácený číselník skupin oborů: cis_skupina_oboru.csv, cis_skupina_oboru.xml
Číselník obcí: cis_obci.csv, cis_obci.xml