English / Česky
Pro respondenty šetření  > >Internetový kontrolní program

Internetový kontrolní program

Internetový kontrolní program (IKP) slouží respondentům k zabezpečenému zasílání a kontrole vstupních dat do šetření ISPV. Jeho používání je rychlé, bezpečné a pohodlné. Nemusí se instalovat, stačí jej pouze spustit v internetovém prohlížeči. Uživatelský návod je zabudován přímo v programu. Do programu lze načíst data ve formátu XML, DBF a TXT.

Program používá nejaktuálnější sadu kontrol, neumožňuje však editaci dat. Pokud chcete data upravovat nebo zadávat ručně, použijte Lokální pořizovací program.

Kvůli vyššímu zabezpečení, již nebude Internetový kontrolní program fungovat na starších prohlížečích Microsoft Internet Explorer verze 6 a verze 7 na operačním systému Windows XP.
Pro zobrazení ve Windows XP použijte prohlížeč Mozilla Firefox nebo Chrome.

Vstup do IKP

Veřejné API Internetového kontrolního programu

Internetový kontrolní program (IKP) nabízí veřejné aplikační rozhraní (API), pomocí kterého lze kontrolovat a odesílat data pro statistické šetření o průměrném výdělku (ISPV) ve standardním formátu XML.
API je určeno pro softwarové firmy, které vyvíjejí podnikové informační systémy.  Prostřednictvím API může IS přímo odesílat data ke kontrolám a zpracování a uživatel nemusí používat další SW nástroje, jako je Lokální pořizovací program nebo Internetový kontrolní program.
Komunikace s API probíhá prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, samotné API má charakter webových služeb komunikujících pomocí protokolu SOAP https://cs.wikipedia.org/wiki/SOAP.  
Technická dokumentace k API se nachází na adrese https://www.ispv.cz/ikp/dokumentace-api/index.html