English / Česky
Pro respondenty šetření  > >Lokální pořizovací program

Lokální pořizovací program ISPV 2017

Pro kontrolu dat vytvořených mzdovým a personálním systémem zpravodajské jednotky, případně pro ruční pořízení požadovaných datových souborů, je vytvořen "Lokální pořizovací program ISPV 2017" (LPP). Je určen pro standardní prostředí Windows (od verze XP) a nabízí:

  • načtení připravených datových souborů ve formátech XML, DBF a TXT,
  • ruční pořízení dat, opravy již načtených dat,
  • číselníky platných hodnot pro všechny údaje zadávané kódem,
  • systém kontrol upozorňující na hodnoty, které se z pohledu ISPV jeví jako chybné,
  • zabezpečení dat při přenosu (pomocí certifikovaného šifrovaného komunikačního protokolu https),
  • možnost zobrazení statistických přehledů z pořízených dat.

Používání LPP se doporučuje všem zpravodajským jednotkám, protože program umožňuje efektivní kontrolu předávaných dat, zabezpečuje ochranu dat při přenosu a poskytuje případně další užitečné statistické informace vycházející z předávaných dat. LPP je součástí podpory, poskytované respondentům Informačního systému o průměrném výdělku. Program je respondentům šetření ISPV poskytován zdarma. Návod na používání je zabudován přímo v programu. Zobrazíte si ho tlačítkem Nápověda. V Lokálním pořizovacím programu se pohybujete klikáním na tlačítko Předchozí nebo Následující, pokud se chcete vrátit. Program Vás takto provede všemi potřebnými kroky k úspěšnému odeslání dat.
Prosíme, používejte aktuální verze programu.

Instalační soubor Lokálního pořizovacího programu ISPV 2017

Seznam základních offline kontrol použitých v LPP

Spouštění Lokálního pořizovacího programu

Lokální pořizovací program lze spustit s těmito parametry:

/mi=<cesta k souboru>
/mp=<cesta k souboru>

Příklady:

Načtení jednoho souboru ve formátu XML:
LPP.exe /mi=data.xml

Načtení souborů ve formátu DBF:
LPP.exe /mi=data_firma.dbf /mp=data_pracovnici.dbf

Načtení jednoho souboru ve formátu DBF:
LPP.exe /mi=data_firma.dbf

Zadané soubory se po odsouhlasení uživatelem automaticky načtou a odešlou ke kontrolám. Uživateli díky tomu nemusí hledat na disku soubory vytvořené jeho informačním systémem, ale rovnou se mu zobrazí výsledky kontrol.

Aby bylo automatické načítání aktivní, je vždy nutné zadat alespoň parametr /mi . Parametr /mp nemusí být zadán, pokud je soubor "mi" ve formátu XML, popř. pokud aktuálně probíhá sběr za liché čtvrtletí.

Z příkazové řádky lze načíst pouze data ve formátu XML nebo DBF, textové soubory zatím načíst nelze.