English / Česky
Výsledky šetření  > >Aktuální

Aktuální výsledky šetření

Pro snadnější orientaci ve výsledcích doporučujeme seznámit se především s definicemi jednotlivých sfér, popisem hlavních ukazatelů a odlišnostmi v publikacích daných rozdílnou periodicitou zjišťování údajů. Vše naleznete v Metodice nebo v publikacích ISPV ve formátu PDF.

Revidované výsledky
Při vkládání aktuálních výsledků se také vyměňují soubory v archivu daného čtvrtletí minulého roku za soubory s revidovanými hodnotami.

Výsledky na stránkách www.ispv.cz jsou zveřejňovány ve 13,00 hod.

Obsah

Čtvrtletní výsledky:2. čtvrtletí 2023
Mzdová sféra ČR:1. pololetí 2023
Platová sféra ČR:1. pololetí 2023

Mzdová sféra ČR - 1. pololetí 2023

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 21. 9. 2023
Mzdová sféra ČR
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.

Platová sféra ČR - 1. pololetí 2023

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 21. 9. 2022
Platová sféra ČR
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.

Čtvrtletní výsledky - 2. čtvrtletí 2023

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 21. 9. 2023
ČR Celkem