English / Česky

Obsah

Čtvrtletní výsledky:1. čtvrtletí 2022,  2. čtvrtletí 2022,  3. čtvrtletí 2022
Mzdová sféra ČR:1. pololetí 2022
Platová sféra ČR:1. pololetí 2022

Čtvrtletní výsledky - 3. čtvrtletí 2022

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 14. 12. 2021
ČR Celkem

Mzdová sféra ČR - 1. pololetí 2022

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 22. 9. 2022
Mzdová sféra ČR
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.

Platová sféra ČR - 1. pololetí 2022

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 22. 9. 2022
Platová sféra ČR
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.

Čtvrtletní výsledky - 2. čtvrtletí 2022

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 22. 9. 2022
ČR Celkem

Čtvrtletní výsledky - 1. čtvrtletí 2022

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 15. 6. 2022
ČR Celkem