English / Česky
ISPV Results  > >Latest

Latest survey results

For your orientation in the ISPV results, we kindly recommend you to acquaint yourself with definitions of individual spheres, main variables and differences in publications given by different periodicity of ascertaining the data. You can find all the above mentioned in the Methodology or in the ISPV publications in the PDF format.

Contents

Quarterly results:2nd quarter 2015
Wage sphere:1st half-year 2015
Salary sphere:1st half-year 2015

Wage sphere - 1st half-year 2015

Average Earnings Information System (ISPV)
Mzdová sféra ČR
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.

Salary sphere - 1st half-year 2015

Average Earnings Information System (ISPV)
Salary sphere
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.

Quarterly results - 2nd quarter 2015

Average Earnings Information System (ISPV)
Total (Czech Republic)