ࡱ> '"#$%& A\pNovotn Michal Ba= =tm #8X@"1.Times New Roman1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1 Arial CE1hArial1@Arial1Arial1" Futura Bk1@Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1Arial1h Arial1 Arial1 Arial1" Futura Bk14Times New Roman CE1" Futura Bk1 Arial CE1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1 Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1*h6 Calibri Light1,6Calibri16Calibri16Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1" Futura Bk1h Arial1 Arial1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- #,##0.0#,##0_ ;\-#,##0\ 0.0#,##0.0_ ;\-#,##0.0\ #,##0____ #,##0__ #,##0.0__ 0.000 #,##0\ "%" #,##0.0____#,##0.00_ ;\-#,##0.00\ #,##0__;\-\ #,##0__;* #\ ##0.0 & & & &      & & & & & & & & & & & & 6 6 6 6 6 6  5 a &+ &) 2 ff &, &* ( P ) P * * ' -         &   & 1 ` + , 3 .  0  / 4 6 6 6 6 6 6 7x @ 7x @ 7x @ A 8! 9 Q :a Ax Ax A l A"x Ax A  A   x7 xA A h Ax A| A Ax Ax A| A A Ax A| A| A Ax ax ix | ax A ax ix  A  A|  | Ax 9 | 9 9A A h Ax A| A| A| A A ! !  ! :a ! ! ! :a  a   xFa  x@ F !X !\ !\ ! ! H ! ;!x ;!8 ;!< ;!x ;"x ! h@ ! l@  ! H x`@ |`@ |`@ 1|`@ |`@ |`@ |`@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x q| | | | | ! L | @ / | | | | | | ! h@ ! l@  ! h@  xa@  q|a@  |a@  |a@  |a@  |a@  |a@ x@ 7 q|@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 <a <a ! ! <a !! =!8 ! (@ 8@ !8@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ x@ x@ |@ |@ |@ |@   ! !  !X !\ =!8 !8 !< !x  x@  |@  |@  |@  |@  x | | | | x@  |@  |@  |@  |@ x@ a|@ |@ |@ |@ |@ X a| \ \ \ \   H  L #\ A ( A ( ( Q ( A A A| A| | " " ax | | # Ax | A| A| A   a :a8  X X x =!8  ( x@  |@  |@  |@  x | | |  h@  H a  a  a  a a a  | $ $ " a $ ax a "a # # " ax | a a Q| a| a! a) a a :a a a a =a< a8 xa@ |a@ |a@ |a@  a ax a| |@  |@  |@  a| |@  |@  |@  x@ 7  |@ 7  |@ 7 |`@ |`@ |`@ \ !| !| !| a L a H \ | | a| a| a ,  a a a  8 !8 a< |@  |@  H \ \ \  h@ % h@  H % H ?x @ ?x @ ?x @  x7 xA| A| Ax A| A| Ax A| ix |  ax   a A| a Ax A| A| Ax    |  Ax A A A" ;!< ;!8 ;!87 ;!8@ ;!8 x ;x7 ;x@ ;x ;!8 ;1|7 ;1| ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x ;1| ;1| ;!<7 ;!< ;!87 ;!8 x ;x7 7 ;x@ 7 ;x7 ;x7 @ ;x ;x@ ;x7 ;x@ ;x ;!87 ;!8@ ;!8 ;1|7 7 ;1|7 ;1|7 ;1| ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x7 ;!x@ ;!x ;1|7 ;1| ;1|7 ;1| =87 7 =87 =87 @ =8@ =87 =8 =!87 =!8@ =!8 =1|7 =1| =1|7 =1| ;!<7 ;!< =!8 =!87 =!8@ =!8 =!87 7 =!8@ 7 =!87 =!87 =!8@ =!8 A A =87 =8@ =8 =!8@  | a =8 =a8 =a8 ||,P}-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L ,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A}! _K_ 23 ,##0}U}# _K_ ,##0K_ _}-}$ _K_ }-}% _K_ }A}D _K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}' _K_ }-}( _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }-}- _K_ }A}. e_K_ ,##0}}? _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}A _K_ }A}B }_K_ ,##0}A}C a_K_ ,##0}-}E _K_ }}F ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}G }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }}H ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}I _K_ }A}J _K_ ,##0}A}K _K_ ,##0}A}L _K_ ,##0}A}M _K_ ,##0}A}N _K_ ,##0}A}O _K_ ,##0}P}P S_K_ ,#S???K_}P}Q S_K_ ,#S???K_}P}R S_K_ ,#S???K_}(}T _K_ }(}U _K_ }(}W _K_ }P}`_K_ ,# ???K_}d}a_K_ ,# ???K_ ???"-}(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }P}_K_ ,# ???K_}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}23_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<} _K_ ,#}<}!_K_ ,#}<}"_K_ ,#}<}#_K_ ,#}(}F _K_ }(}K S_K_ }P}M_K_ ,#???K_}P}N_K_ ,#???K_}P}O_K_ ,#???K_}P}P_K_ ,#???K_}P}U_K_ ,#???K_}(}s _K_ }x}w S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}y_K_ ,#}<}z_K_ ,#}P}{_K_ ,#???K_}<}|_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P}_K_ ,# ???K_}d}_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_???"-}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}(}_K_ }d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d}# S_K_ ,# ???K_ ???"-}P}$ S_K_ ,# ???K_}d}% S_K_ ,# ???K_ ???"-}<}& S_K_ ,#}x}) S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}* S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}+ S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L˭ %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 L %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23 %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23 %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23f %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23Ў %" cel sla 2 #CelkemOCelkem %[[$ rka%< rky bez des. mst#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 DTj%[ *Nadpis 2ENadpis 2 DTj%? +Nadpis 3ENadpis 3 DTj%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 DTj% -Nzev1Nzev DTj%. NeutrlnE Neutrln e% /normal&Normln0 normln 2 41 normln 32normln_021 ISPV 23normln_021 ISPV 2 24normln_022 ISPV 25normln_022 ISPVNP vaz 26normln_022 ISPVP vaz 27normln_022 ISPVP vaz 3,8'normln_994 ISPV podnikatelsk sfra 29normln_ISPV984:normln_ISPV984 2;normln_M1 vazena<normln_M1 vazena 2&=!normln_NewTables var c M5 navrh>normln_Vystupy_MPSV ?Poznmkaj Poznmka @ procent 2A&Procenta#BPropojen buHkaSPropojen buHka }%CSprvnASprvn a%D`patn?`patn %#EText upozornnE Text upozornn % FVstupuVstup ̙ ??v% GVpo etyVpo et }% HVstupwVstup ???%????????? ???'IVysvtlujc textI5Vysvtlujc text %J Zvraznn 1K Zvraznn 1 [ %K Zvraznn 2K! Zvraznn 2 }1 %L Zvraznn 3K% Zvraznn 3 %M Zvraznn 4K) Zvraznn 4 %N Zvraznn 5K- Zvraznn 5 Dr %O Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 pG %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`OPLS-M0PLS-M1_2WPLS-M7PLS-M8PLS-T0[PLS-T8PLS-V0PLS-V1EPLS-V8f             YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYY >  ;  ;  ;  ; ;  ;( ;4 ;E  ; =  ;" ; ? ; ; / ; =$ Print_Area;*$ Print_Area;4$ Print_Area; A $ Print_Area; ' $ Print_Area;!$ Print_Area; H& Print_Titles;& Print_Titles;& Print_Titles; & Print_Titles; & Print_Titles;& Print_Titles; K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea; O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea;4 K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<Q0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols)<<O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; HO5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows< F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea; O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea;4 K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea; O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea;4 K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea; O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea;4 K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<Q0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols)<<O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; HO5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows< F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<fnfX8@X$  u"mK;B nGX͝6I@=AK;B nGX͝6sq)D kx] \TUdT4D*")(l5 ***/V ,5RllnͶl4e-_YbYߝpvAo>~9s9~suD4`r9UD+zCD rGӈ(Z zYO4וtHEAnA'Л_p8o&*pHHc |ʣjPNLبZ(T"Q(rr6'^gBđh9O9U"U۶[nͱ)u2׮n` C^O댡v*e3 Sc0f9p00 fS\7c@n!}(24m!Ҩ!zH3T%ZX>ͣi5R43o?0hIxO\zbC&eE~46d7G_DEˈMp |˶4_" #/AoNlCeDM5\CqzY۹'ju'q'xYs2Hc}k1RgJSLm3c\Es:ǥB]? yiT;)ht-4JބIuN/ Lmq|S%#ᢺθqCKﮰoE |<,"H J F ȲeRijrřdɹ Dg"S/%:,d>* #pXVSsgYq+H}kIzK Z ѧ=E k&! 3D o)Cd0 :01u^IAhS%*BtNs&Y>\;=aJ$9f~$P M#K?~4769~xհ.lA1=iHc0tB<#8/ DŽrU0 V8.* lź5k 9Cya9†\#&QцZ$ ЧdBVȧ\+C׮~RH:w̸Ʒg9P> y։^O\e2psF.K^m{X86W~?5<^7Xf(w.NK`(EyFl<-yFm,G]g}}їPrO$r(ruϝ׫oEx䆿.N.cpXO3Z[>qm, H8яH9MIt6᫉nvψ~qO5NН~sc_q]`M2 pM$"p؇14b@O$x>V 9~n} -p*y)> :`@7 YqIn ]@r^J.%(!ݬ1;)qK*Ʈ8U?(0"-ZǧI+)wqHAA4>u e_ zmwGhjAZaZP.{G .3hޕZFFi-쨍:Z.$t!k0raZ\E}ZxnRvFUPӼJU͚k%\xxzi&֨&d-jFN%.8 9-N0BEρd =1>Gٿ0T!-]lMb|{>PpMlZ7dM Wh'-II {σN3^̉_^0R;w3UdmKy]?e{&sܒ`w6 ׬x{aK"- #<=l+B<{xۥym|1h;.-(K߈zxrm= u#b}Ŏqּ2t}-A `sG,t3~>kǼ36xxAw߹?u?]tg0c}fszއ[] z—’>pk޻JyHWN}qŻc#{(˓Xw~<߷6޽wJ!kOAُrDD9@1~|= qouVR+H~0o%âQUGSeM"UV믿NSN{yBsΥ>L[lвe˨?NϟCQFFmذCN/Rii)޽ѣtz7hG}D{M6сjRQQ[cڶmR^^Y{95kiɒ%4gZ~=۷(sԱS (Tti>\#uhVQƷm;MW'T R=@T&D*Rc_2?5Pkhn,۬2wo[{}h3g$6֋7# վKYPdKS2`OTxț;UZ' $P v ;u]P>S/ je`Q =~U!W~h >@_0UBdxܤ{ZC͟%'pX.ػB`Zw~d0`%|ôU(h h|'هx抱RWm_SGmFٹU+e3me㉀Df`+`5;BGW~XW,3\t4|nNrng0ɷEhq,zm򹝡hĢ-wdxtxSi>8 .eSH_tc%qn' v"v&ODyҲz SCIJ4y39SW(~_t N!x>o?:vCj! ۙ@` D<,sIh_5LE)gv$"uCw%R3,?^0"JmZn U+&bQˣE_qmWC͟SʜRFUWƶc7W|Z󛾖|/(@﬍}QZdKZڬէz7LI;S!a@:W> Cm>r̀L.y|+*2Vi8iDP'珙{2٧NG.a3|<-oO"W&!/.L{jfA7r:ΊygS]`g}*٧wU>"T WFaJAS=L3qzN;U,/ d_aҿ9\TUoe(Ef5P_?;v7<0 p߁ @m6/F+^f)z*.@'(3v*LsOktD* lNPBWb{ k3֚{N;vO$>ߵ ܄A:om%5ߛǜǜ |WΣv_-2-2IS븑oeB8>8;y#pqm6`j_T ~lU]v{ԱoٞY)E)OZlZ;8'tST"9U- O^[zk4 0_ZLb3 A@@  .)PLS-M0CZ041 ISPV2012Q4*Zkladn informace o hrubm ms nm platu_Medin hrubho ms nho platu ................................................................K /ms% Diferenciace1. decil- 10 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 1. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................Medin- 50 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 3. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ........................................................................................................9. decilv- 10 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ..........................................................................]Promr hrubho ms nho platu ............................................................& & Podl zamstnanco s podpromrnm hrubm ms nm platem ............................................................................& ......& ..................& ......& ..........&Vybran slo~ky hrubho ms nho platu Odmny .......................................................................................& ......& ....................................................... PYplatky .......................................................................................& ......& ..................& ......& ....................................................... Nhrady .......................................................................................& ......& ..................& ......& .......................................................xPromrn placen doba ..................................................................................................hod/ms Po et zamstnanco (pYepo ten podle placench msco) ..................................................................................................6 tis. osobPLS-M1'Hrub ms n plat podle pohlav a vkupohlav/ vkov skupina3po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscohrub ms n plat$diferenciace hrubho ms nho platu placen dobamedinmeziro n indexpromrz tohoodmny pYplatkynhradyCELKEM - platov sfra do 20 let* 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a vce letMU}I}ENYPLS-M2!Hrub ms n plat podle vzdlnKvantilyMu~i}eny"stupeH dosa~enho vzdln (KKOV)Zkladn a nedokon enA-CStYedn bez maturityD,E,H,JStYedn s maturitouK-MVyaa odborn a bakalYskN,R VysokoakolskT,V NeuvedenoPLS-M7@Hrub ms n plat podle hlavnch tYd a tYd zamstnn CZ-ISCO'hlavn tYda / tYda zamstnn CZ-ISCO4po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscoDManuln pracovnciTNemanuln pracovnci0 Zamstnanci v ozbrojench silch01,Generlov a dostojnci v ozbrojench silch02"Poddostojnci v ozbrojench silch03(Ostatn zamstnanci v ozbrojench silch1 Xdc pracovnci11<Nejvyaa sttn Yadnci, nejvyaa pYedstavitel spole nost12;Xdc prac.sprvy podniku, obchod., admin. a pod. innost13;Xdc pracovnci vroby, IT, vzdlvn a pYbuznch oboro14<Xdc prac.ubyt.,strav.slu~eb,obchodu,ost.Ydc pracovnci2 Specialist21%Specialist v oblasti vdy a techniky22#Specialist v oblasti zdravotnictv23*Specialist v oblasti vchovy a vzdlvn24-Specialist v obchodn sfYe a veYejn sprv25Specialist v oblasti ICT26<Specialist obl. prvn, sociln, kulturn a pYbuz.oblast3 Techni t a odborn pracovnci318Techni t a odborn pracovnci v oblasti vdy a techniky32*Odborn pracovnci v oblasti zdravotnictv334Odborn pracovnci v obchodn sfYe a veYejn sprv34<Odborn pracovnci v obl.prva,kultury,sportu,pYbuz.oborech35Technici v oblasti ICT4 Yednci41<Vaeobecn admin.pracovnci,sekretYi,pracovnci zadvn dat42;Pracovnci informa nch slu~eb,na pYep~kch,v pYb.oborech435Yednci pro zpracovn selnch dajo a v logistice44Ostatn Yednci5 Pracovnci ve slu~bch a prodeji51$Pracovnci v oblasti osobnch slu~eb52Pracovnci v oblasti prodeje53<Pracovnci osob.p e ve vzdlvn,zdravotnictv,pYbuz.obl.< 54&Pracovnci v oblasti ochrany a ostrahy6 <Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv,lesnictv a rybYstv61&Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv62<Kvalifikovan pracovnci v lesnictv, rybYstv a myslivosti63/FarmYi, rybYi, lovci a sbra i samozsobitel7 Xemeslnci a opravYi71;Xemeslnci,kvalif.pracovnci na stavbch(krom elektrikYo)72:Kovodlnci,strojrenat dlnci,pracovnci vpYb.oborech73<Pracovnci v obl.umleckch a tradi nch Yemesel, polygrafie740Pracovnci v oboru elektroniky a elektrotechniky75;Zpracovatel potravin,dYeva,textilu,pracovnci pYbuz.oboro8 "Obsluha strojo a zaYzen, montYi81'Obsluha stacionrnch strojo a zaYzen82#Mont~n dlnci vrobko a zaYzen83$Xidi i a obsluha pojzdnch zaYzen9 $Pomocn a nekvalifikovan pracovnci91Uklze i a pomocnci927Pomocn pracovnci v zemdlstv, lesnictv a rybYstv93:Pomocn pracovnci t~by,staveb.,vroby,dopravy a pYb.ob.94%Pomocn pracovnci pYi pYprav jdla952Pracovnci pouli nho prodeje a poskytovn slu~eb960Pracovnci s odpady a ostatn pomocn pracovnciPLS-M85Hrub ms n plat podle podskupin zamstnn CZ-ISCO5podskupina zamstnn / kategorie zamstnn CZ-ISCO1112 Nejvyaa sttn Yednci@1120 Nejvyaa pYedstavitel spole nost (krom polit.,zjm.org.)@1211 Xdc pracovnci v oblasti financ (kr.fin.,pojiae.slu~eb)=1219 Ostatn Ydc pracovnci sprvy podniku a pod. innost,1341 Xdc pracovnci v oblasti p e o dti+1345 Xdc pracovnci v oblasti vzdlvn;1349 Xdc pracovnci knihoven, muze, prva a bezpe nosti@2132 Specialist v zemdlstv, lesnictv, rybYstv a vod.hosp.%2221 Vaeobecn sestry se specializac@2320 U itel odbornch pYedmto, praktickho vyu ovn, lektoYi @2330 U itel S` (kr.odbornch pYedmto), konzervatoYch, 2.st.Z`2341 U itel na 1. stupni Z`)2342 U itel v oblasti pYedakoln vchovy12354 LektoYi a u itel hudby na ostatnch akolchA2359 Specialist,odborn pracovnci v obl.vchovy,vzdlvn j.n.%2411 Specialist v oblasti etnictv:2422 Specialist v oblasti strategie a politiky organizac!2612 Soudci a pYbuzn pracovnci)2635 Specialist v oblasti sociln prce3112 Stavebn technici.3119 Technici v ostatnch promyslovch oborech&3221 Vaeobecn sestry bez specializace=3313 Odborn pracovnci etnictv, ekonomiky, personalistiky.3341 Vedouc v oblasti administrativnch agend<3343 Odborn pracovnci v administrativ a sprv organizace-3352 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti danA3353 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti socilnch, jinch dvek83354 Pracovnci veYejn sprvy vydvajc rozn povolen73355 Policejn inspektoYi, komisaYi a radov Policie R03412 Odborn pracovnci v oblasti sociln prce)4110 Vaeobecn administrativn pracovnci4120 SekretYi (vaeobecn)"4311 Yednci v oblasti etnictvA4312 Yednci v oblasti statistiky, finan nictv a pojiaeovnictv4411 Knihovnci&4415 Pracovnci evidence dat a archivo4419 Yednci j.n.05120 KuchaYi (krom afkuchaYo), pomocn kuchaYiA5151 Vedouc provozu stravovacch, ubytovacch a dalach zaYzen5153 Sprvci objekto5312 Asistenti pedagogo@5321 OaetYovatel a prac. socilnch slu~eb v obl. pobytov p e@5329 Pracovnci osobn p e ve zdravotn a sociln oblasti j.n.A5411 PYsluanci HZS R,hasi i ostatnch jednotek po~rn ochrany5412 Policist05414 Pracovnci ostrahy a bezpe nostnch agentur>8322 Xidi i osobnch a malch dodvkovch automobilo, taxikYi?8332 Xidi i nkladnch automobilo, taha o a specilnch vozidelA9112 Uklze i a pomocnci v hotelch,admin.,promysl.a j.objektech9412 Pomocnci v kuchyni79613 Uklze i veYejnch prostranstv, isti i kanalizacPLS-T0=Zkladn informace o ms n odpracovan a neodpracovan dob`Promrn ms n odpracovan doba ............................................................& & z toho pYes as .......................................................................................& ......& ...........................- 10 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 50 % ms nch odpracovanch dob me<nach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ .................................................................................................................................z- 10 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ ..........................................................................bPromrn ms n neodpracovan doba ............................................................& & z toho dovolen .......................................................................................& ......& ............................... z toho nemoc .......................................................................................& ......& ................................Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu#Promrn ms n neodpracovan dobaDovolenNemocJinPLS-T8 (Ms n odpracovan a neodpracovan doba"podle podskupin zamstnn CZ-ISCO3podskupina zamstnn/ kategorie zamstnn CZ-ISCO0po et zamstnanco pYepo ten podle evid. msco odpracovan neodpracovandobacelkemz toho pYes aspYes asdovolennemocPLS-V0&Zkladn informace o hodinovm vdlkudMedin hodinovho vdlku ...................................................................& ......K /hod- 10 % hodinovch vdlko menach ne~ ........................................................................................................q- 25 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 50 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 25 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................q- 10 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................dPromr hodinovho vdlku ...................................................................& ......Hodinov vdlek se zjiaeuje jako promrn hodinov vdlek definovan v 351 a~ 362 zkona . 262/2006 Sb., zkonku prce, ve znn pozdjach pYedpiso.PLS-V1%Hodinov vdlek podle pohlav a vkumedin hodinovho vdlku diferenciace hodinovho vdlkupromr hodinovho vdlkuPLS-V83Hodinov vdlek podle podskupin zamstnn CZ-ISCO)podskupina zamstnn/ zamstnn CZ-ISCO9RSCP - platov sfra rok 2012Karlovarsk krajIndex medinu hrubho ms nho platu vo i roku 2011 .......................................................................................& ......& <RSCP - platov sfra 4. tvrtlet 2012Index medinu hodinovho vdlku vo i 4. tvrtlet 2011 .........................................................................................................................3Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 84 %(Promrn ms n neodpracovan doba 16 % Dovolen 11 % Nemoc 2 %Jin 3 %2" zdT> 9# iK59#gQcMO90dN X # xCe^) m N .#&S/1w1 34( F;C=9Acc VPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V'S(R!B L)+8)iUZ)0׌Oc{ :~E r!7\&0;9$4 kas6r}SXmڽAa Pz=hU opg5(G>XkPwAЬ A)oVi5($9AWFYm3z脷`Ԭe DCaj9K-FH)$zh GpED 0\UF:W@_i i ؈!SNyo/|_<Nj?|.K% So>?y?/} O@Xlax.G'&|Bb,;ܻbX7DX(CY;kD]CqoY\_Iv[chqn OV=9_rp K\*hޣ(h,=bXXv=&SK}qdBN@*I ~Y-?zV=g6^D'ZfV.SGHF.5ΰ.k86$ۏ:\S#Ę~ ;&IdbȻǤ ~7D݃P DId5#2][ˉ3:zGStf{u0豥e!v-dǪOnkvSVȎsJW-MvZGm2{=z'~ϜP:kq3՛8 \FpJLbi38BK JBd[2Fzة[*>ftϳZUiuH0*b/W.놀}d6Ds3wxhzeoEo\^o;~t3jgMO3mo"t[qݻ<4.in6 mTn.)S ֫X\ hbf xQ!dho bG0Dp3<}/Y\QjptlGIs7DͭZ%׆[#Ns<ۍe2|+OJhv fUpFTSk剬”]PJP:2BYE1y ש@7ϸ#HtWT J8IҴcp8TnЯRKA=Za^a: A jޏ4#|=solMY\fcj:O:=IFmԮ{RAUjҠoF~jޙz?h [F/jA 0>Xy>2[y5PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-![x theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] A 9W``a dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} ]} ]} 5]} * } } ]} ]} U ]} ]9S YS:@;^^bb1kk b b k k kkkbhbbbkkkkbbhbqbbkkk  TUVWXYZ[\ _  cddefffff 3ȃ@ jjjjjooooo !dY@ ooooo de fffff w jjjjj  ec@ vvvvv  !u@ vvvvv  3ȃ@ vvvvv ffff޻@ vvvvv 0L d@ vvvvvwxyz{{{{{ m4@ ~J@  ~ P@ ~ `@ ~ (@ >@cde ~=Ue@ F%uh.@ ~~ ~D&l>"&&L&L&2PPPPP&8844488 k!k"b#/b$k%k8, .'kQ@ !u@ 镲|l@ \)W@ ǘC@!"cde#cdde$%8JxZz b ( n c 4NChart 3(]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PHp0( l3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  `"'S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M NM MM<R R R R ] S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M  MM<R R R R i S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ NM MM<R R R R u0 S S4J[.'kQ@S S 4 3QQ: QQ3_  MM<R R R RZ 6B S S4J[ǘC@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FAG 3O 3 bR RR RV Vd&@! M 8 ?YX `. `QS S43*@N&A! ! R RXJ XJ j S S4% 0U M 3O\/&BQ K /ms23 M NMR RR Rm] S S4'<SگNX?&r?ZȚtF xxxxxx `/S S43," 4S S4AG 3O3*@@ &@! MR RR Rt8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?zq']k?c^w ?y ? `[S S 4eeI@.'kQ@ǘC@e*`vcs-CZ .. dEpGObdlnk 2#"@tPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!%drs/shapexml.xmlUK0#,w#ݪ ,Bv…;M;ā_q@[rh'3e޷@BFɜ&1%B7r/o/f$gAz]|s=g&B9*rZ[ͣȔhThnWf; B42Z{,N-+TVmJE\NP"MiMFvv(z'J\œdg|UGb|~(x4D@$ŬNHJrJ{ |D9Cw$>n5ixNGHVȧ$͝7_ jAq<6V! +#fp㨪"{Ll4;t:Ͳ8k#%:$YLCI<# 8NV".PN(Om:sppFAo׫%he[0A Fv9`HɺV,m1rM 5~վt\~)7!EUVɽKɉ=tH:VpJ@`X'yOOAU8pcuݿV@V\٬v{O / u|0Mw g /l=A ưTdȦͺF&`=870sVq+$g}B 0wbXG=߻~@Xik ! sBޡW/PK!gV,drs/downrev.xmlT_O0M5HױO AAub[ޡ}νqJFs`ԉI 𺸻q^TFK;`<:=Aj*=۹_4n 8ޯ$JYKX%MwHgyi9`>LIarY5R(JL!eNzDAuB֍6uGwQڌ8cQooPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!%)drs/shapexml.xmlPK-!gV,drs/downrev.xmlPKi!]` $~ DA??Picture 1a!k]&`>@dd List19b(b( ggD A 5™`| dMbP?_*+%4&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} *} } * } } } } } } } } } 5 Y@@;@@ @    PQQRQ R PRQQQQRP R T &WWW  `  `  &   !   "& # $    % &  ' ( )        $ * F%uh.@ 3ȃ@ 'Y@ ec@ !u@ ffff޻@ 0L d@ m4@ P@`@(@ =Ue@ + Zd;O? , , , , , , , , , , , - _v? @ L F%Y@~ Y@ _vO@ 89@ ?ܵ@ m44@ `z@@x@ Pn]e@ . EJY @?@ˡEY@&S@K4M@Oex@ 6t@ Tt${;@ @d@<@ |a2Uve@ / ނ@ F%uJ@ͪY@ޓ)@s*@:Q@ ףp=Ƈ@ H}@ Ȁ@ē@L@ ~e@ 0 鷯@9#Jo@OnY@&Su@u@@ o @ 58E@ @Ȓ@@ e@ 1 #?U@'†WfY@&S @>W[ ?@؁sFa@ z):HW@ U2@ @@@ *:e@& 2 ioɔ@Ky@+e@Y@+ݓD@5;&D@48 t@ ;O|@ ov@ 0}@D@@ ( le@ + a+ey? , , , , , , , , , , , - m4?Y@TY@cZB>@Gx #@ gW@ ŏ1x@ ec-b@ r@ȕ@8@ d`T,e@ . =,Ԛ?@sY@@h"lxJ@z):@ (u@ wa@ @ (\0@~ Г@sTe@ / +?"lxz@_L Y@6;Ne@(~O@@ /$@ ?5^u@~ 0~@ Qk0@~ \@ hfe@ 0 r鷯?) @j+QY@iqr@&3@OeL@~ ( @ H@ @@@ #e@ 1 S:?[ I@~ a@&SL@z):z@&1@ 1S @ 6@ @@ԓ@ ׁse@& 3 |?5#@k+@\m"Z@58Eo@?ߞv@s^@ ye@ 0h@<@|@ e@ + _Lu? , , , , , , , , , , , - h|?5?ow@w-!0Z@{p@7 e@SE@ L&s@ +ԑ@~ @ @~ @FԎe@ . ׁsF??6@o_Z@~ @$,@UQ@ -}@ Tl@ @Ȏ@@ vOje@ / u @Ac̩@x $(~Y@@e@"lxz@&䃞w@ ?W[@ A@ @@Д@ {/Le@Dl*LV**X(** !"@#@ $%@& '@(@)@*@+@,@-@.@/@0123 4 0 gj+ @ Qm@ PkY@ @ >٬@ MbL@ @ %u8@ @@0@ qe@ !1 !!?߾?!b Q@! Y@! h@!@!X5S@! ):l@! jM{H@! Ȃ@<@@ !#~je@! " #P#QQRQ #R4 #P#RQQQQRP #R4$$WWW %5% %5%& &` & & ` & &6 &7 &8&$' ''+ݓD@'58Eo@' (9 ( ( ( ( (! ( ( ( (" ( (5;&D@(?ߞv@($) )#)Ky@)k+@)* *# *$ * * * * * % * & * **48 t@*s^@*+ + ' + ( + )+ ++;O|@+ye@+ , , , , , , , , , , , , ,,$- .:. .;.[ Ac?~ .`@.:MIY@.sW@.Qkwt@. *'@. HPȩ@. /LB@. @Љ@@ .Fe@ /</ /=/ ?/&S@/ZӼsY@/ J[@/Dla@/гY@/ ^)+1@/ /@/ @(@8@ /ΪVe@ 0>0 0?0 r(@03ı.z@0K7AY@~ 0P@0 q@~ 080 J@0 O@0 ~@4@@ 0ioe@ 1@1 1A1J4?~ 11TY@1bX9 @1jMd@1:@1 J +@1 I&R2@1 }@l@ܕ@ 1V-~e@ 2B2 2C2" @2n5@2&䃞X@2гYv@2`"@2u@2 K@2 u\\@2 @t@@ 2e`TRie@ 3D 33ׁsF?3@3^)kZ@32@3Zd;l@3&I@3 W2T@3 2% @3 = ףp=@3 (@.@ 3K71e@ 4* 44F%uh.@43ȃ@4'Y@4ec@4!u@4ffff޻@4 0L d@4 m4@4 P@`@(@ 4=Ue@.b(Jdd(>@PK    %%%%(,(+()() () (+*+*+*+*+*+*+ *+ ** List29b(b(/df23?ggD A FgY dMbP?_*+%) &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} } A} } } } * } * } * } * } F @@;@@  w w wYYYYwwwwwwwwwwwwww P QQ RE PRPQQRQR RE T  F F `  `  G H !   ""   #   % &    ' ( )        I J sF@ 0@~ ,@ J@ ǘƪ@ + <@ <,z@ Ѐ@4@ @ #~je@ K L A(@ @ !@ NS@ &S2@ k@ r@ @@)@ؔ@ ׁsxe@ M N~ @ , , , , , , , , , , O P<,Ԋ? , , , , , , , , , , Q R0*? , , , , , , , , , , S T㥛 ? , , , , , , , , , , U VTt$?47@YX@ @pΈT@\@|aA@ @@@@ ge@ W Xo_?ڬ\@'@@8gD@Af@C@ @\@4@ ݓe@ Y ZT?|aF@Vy@X@ۊem@lxz:@^)5<@ 4@b@@ Bie@ [ \{P?Zd;$@nEm@:p@镲!@VzS@H@ `@@@ ( ze@ ] ^"u? , , , , , , , , , , _ `ΪV,@:p(@c=10@fa @q @~8gW@%u`@ Q@ @h@ *ge@ a b|?5^?ŏU@ @ q@?ܵ@C@c@ @,@@ e@ c dy):?=y>{@9vZ@ F%@:p(@ q/@jq@ z@@@ Zd;e@ e f=U @iq@鷯}@ -$@5@p_@_@ Q@ `@<@ _QJe@ g h-1?^@RIz%@sF@ΈL3@>W[}@J{/@ @P@P@ gDioe@ i j_)Ǻ?fa}@Nё\@xz,@<,@46w@?w@ q r }b? iod@ ~@ 6@+k A@+f@~ + X@+ ffffff @~ + @+ -!le@ + , ,,x&1?,F%u+@,]C@,sJ@,@,Fx;@,)Bf@, 0}@@@ , 镲:e@ - --[ Ac?- cBc@-#/K@-2ı@-,C@-Ps@-}?5^@~ - p@- 1@~ - @@- }8gd@ . ..+eX? ., ., ., ., ., ., . , . , . , . , . / ///n? /, /, /, /, /, /, / , / , / , / , / 0 00_Lu? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0 , 0 , 0 , 1 11 2 22?2sub@2/| @2 :@2g¦@22%@20@2 P|@@t@ 2 Me@ 2 3 33sh|??3Y`x@3 U@3&Sx@3m9@3zz@3@@3 (\@3 @#@ 3 {e@ 3 4 44[B>٬?4@4 *@4U0*3w@4w8@4:@4[ A#@4 ~@̓@@ 4 /'f@ 4 5 55/nR? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 , 5 , 5 , 5 , 5 6 66ʡE?~ 60?@6&S@~ 6@\@6vq ll@6ݵ|@6/@6 {@`@@ 6 46 >>? >, >, >, >, >, >, > , > , > , > , > ? ???Ɯ? ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? , ? , ? , ? ,?Dl<L@ w@A w@B w@C Y`D -@E w@ @ @@W[재?@ @@&S@@9v@~ @Z@@ Y@@io@@ p@w@@ @ .1e@ A AA B BBN@a?B@B yc@B F%ut@B ^@BQR@BW@B @@ B (\#@B $~e@C CDC D E E*EF%uh.@E3ȃ@Eec@E!u@Effff޻@E0L d@Em4@E P@`@(@ E =Ue@ld<8$>@dK z   List35b(b(/df23?ggD A x$ $BAJS]bfox:2z— R*rJ"j dMbP?_*+%7 &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d1XXM&d2?M&d2?&d2U} *A+} +} U ,} U -} -} U -} +} } } } U $ R@@;@@   PQ R PQRPQQRQ R T W   _ ` _ `  a    !   "    #   % &   ' ( )             0       bX9Ȧ? ^u@ '@ z,C@ um@ ʡ2@ DPy@ @@@$@ le@  W[Y@ T@\@4@ &䃞Ͷe@  (~k ? 6c@ Uy@ zCv@ U0* @ z,C6C@ "lxz@ <@@H@ J4e@ fc]F?v>@$H@m38@N@{/L@dz@Ԓ@@@ {e@ R'?|ПG@bX9\@>W[Q@6@镀@I&vJ@@@ Y0@ %ue@ t?q= 9@Y8y@N@/@F@y@Q1@q= ףp!@ @@ Tne@ tF_?c@ܵL8@j+we@{:V@d]F8@Q@`@4@@ hsAe@ N@aã?JY@ '@d;O@@?g@H.38@x@ȏ@%@ ;Oe@ 0*?Y8֙>@JYė@?@HS@ˡE|@6j@~ s@ q= ףp4@~ @ K7qe@ ~ @E@>yXŭ@mV}.@ +@=yX@ qj@cL@P@`@X@ oe@ :M?JY@ q'3@HP@hs@ffff@fc]@z@@T@ ?߾(e@ Ӽ? Y@&Š@$@y&1d@Ӽ@@f@@|@ Gz1@ a2U0*Qe@ lV}?W[\r@o_8@c]Gk@O@z,C@x&-@@@@c@@ I +ue@ ~ 0@猔F@eX+@{|O@^I `@3ı.@=y@@@@ o_Oe@ + h?TR'5@\ AL@&䃞@*$@? @48@ z@@ @ St$ae@ jt?7@ffff2@{@Q},@o@ c2g@@@|@ OjMe@ ڊe?&S@|a2Ue@~ IAAHW@_.J@ 0,@~ ~@ (\O0@~ @ =Ue@ z6>??@z6@7\j@Nx@m4R@X@H@ s@@ .ne@ 9m4?D\@[V@gDio@V@ +@e@(@ȓ@@ 3e@ j+ݳ?X9@cF@SA@a6@U@s]@ @|@h@ Je@ ?߾?_i @?ܵ@I&@8gD]a@lxz|s@R'ܨ@@0@(@  o_e@ Dbl<^f<~$R4 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? 0' ? ]F@ vq K@ 3333H@ x#@ ]F5@ HPm@ @u@@P@ Hd@ !!m?!N`@!Diob@!]K@!kw.@!ɳi@!(E@!@@ ! = ףp=$@! A`e@! ""%䃞?"˺@" O@"n@"hoO@"@"R'h@" @̜@@@ " ##?#48@#V/F@#Q@#w-!t@#5^I @#2%O@#X@@t@ # ?W[e@# $$7d?$=b@$ @$ׁ<@$gjC@$gt@$GzLU@$ `@@ $ Qk$@$ ,eXe@$ %%46W[e@% &&gj+?&Nё\"@~ &Д@&fc]l@& q@&z63@&3&@&@@ & Qk$@& <,f@& ''qh?'@'u͍@'<,@'q @'yX5<@'s=4@'@' @@ ' ,Ԛ'e@' (([Ӽ?(h@(g^@(䃞͆i@(' L@(/'K@(<@(|@/@đ@ ( be@( ))K7A?)O6@~ ).@)&S%@)u76@)~:@)'14@)0@@8@e@ ) ** y)?* h"@*L_@*<,@*>W[!z@*^I ba@*>yX@*@@T@t@ * -e@* ++S㥛?+6<@+Dش@+9#J@+{@+9#J(@+B`n8@+@D@@ + Cle@+ ,,b=y?,o;@,+i,@,481&@,_ @,ё\_r@,7&@, u@@@ , Ue@, --;On?-BM@-[ @-ݵ|g@-6<2@-X2ĕ]@-XI@-|@@X@ - Se@- ..Tt$?.HP@. J@.:}@.&SU@.io@9@.m484@.@@0@ . |a2Ue@. // 0*?/E>W@/&†Ge@/!h@/yX5|@/3333O@/4ƛ@/؀@X@@ / _ve@/ 00Bi?0|P@0B>?@0lVE@0faa?@~ 00@0z6@0Ђ@(@@ 0 0*e@0 11Mb?1u@1&S*@~ 1@@1E6@1Zd;K@119@1ȅ@@ 1 Gz#@1 hse@1 22Bi?2 @2ei@2Zd;o@~ 2v@2X@2D'@2@H@ 2 Qk#@2 Zd;e@2 33R'?3hS@3hW@3 k@3/ٚ@3t$@{@3_vO@3ffffff@3 @x@ 3 HPe@3 44ŏ1w-!?4l @4Q@4O@a!@4<@4Fx;@4?@4Ѐ@@x@ 4 ҙd@4 55-C6?5p@5&SU^@5 @5T㥛$@57@5uL@5`r@@p@ 5 >yX5e@5 66QI?6;@6ex@6|Ї@6"ۣ4@6( @6jM@6m@@!@ 6 6d@6 77s˾?7Oe@72@7xz,/@7">@7ڊy@76@7@ܢ@@@ 7 88JY?8#J{?\@8 h@8&SN@8(X@8fc]y@8X2đ @8y@@@ 8 yYe@8 99Af?9 cz@9}?5^@9)\‰V@9q= @9<,Ԗ@9D2@9x@@(@ 9 :M$f@9 ::"uq ?:#@: @@:HZ@:n@:eX@:@ԕ@@ : Zd3f@: ;;|Pk?;&S@;X9@; @;O@aC@;hs"@;!l@~ ;8@; Gz@~ ; @; 2w-!e@; <<W[재?< @<&S@<9v@~ <Z@< Y@<io@<p@w@@ < .1e@< ==}8gD?= YA@=tFX@=F`@~ =@=QR@=p= '@=@@@ = 6e@= 0> 0? D&l4@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_0@ 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0H 0I 0J 0K 0L 0M 0N 0O 0P 0Q 0R 0S 0T 0U 0V 0W 0X 0Y 0Z 0[ 0\ 0] 0^ 0_ D l4444444444444444444444444444444`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~0` 0a 0b 0c 0d 0e 0f 0g 0h 0i 0j 0k 0l 0m 0n 0o 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w !!!!!"""# 0x$%&'''''((() 0y !!!!!"""# 0z$%&'''''((() 0{ !!!!!"""# 0|$%&'''''((() 0}$%&'''''((() 0~$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l44444444444444444444444444444440$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() ***0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l44444444444444444444444444444440$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l44444444444444444444444444444440$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l44444444444444444444444444444440$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l4444444444444444444444444444444   0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l4444444444444444444444444444444 !"#$%&'()*+,-./0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 0 $%&'''''((() 0!$%&'''''((() 0"$%&'''''((() 0#$%&'''''((() 0$$%&'''''((() 0%$%&'''''((() 0&$%&'''''((() 0'$%&'''''((() ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl44444444 $$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " #  ! " # <$$$>@PKz   List36b(b(/df23?ggD A &m  dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} *]} *]} 8]} } } ]} U]} ]&.!YS@+^;^;bbbqb b k k k kkb b k k k k k k k k k k k k k k b PQQRR R / T 0 1/WXYZ[\ !!!!!" 22_ ` `acdde gh}]mGb@ i3 llmq= ףp? n k456 q rst ]] u r 7I.!`@ t u r |faa@ t u r 78djb@ t u r |H.;c@ t u r|jtc@ twx89 gh}ܵ|:@ i :r;>W[o3@ t :r;{/L @ tdd<=>?@>?@>A k3X$b@ B$>A kvܵ|:@ B%>A kv>W[o3@ B&>A kv{/L @ B'>A kvbٽ@ B(>A>A>AcdeDlb",BF,<<<<<888@@@@@ b!k"k#@$@%@ cdde!"d[-0 C-( l c 2NGraf 1 "]@ APPPZaajk&lfffff?'lfffff?([4d2?)[4d2?"XX933333?933333?3&<3PH 0(  @@3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ):;Q):;Q3_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R R R RbYJ S S43_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R RbYJ S S43_ M 7 ]f @"B ` MM<R R [Q S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rf# S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rܡ S S43_ M 7 ]f$ 7d@"B  ` MM<R Rb6XJ S S4ES S 4D$% 03O&CQR RnʵdZ S S4$% 3O&CQ4FA 3Od 3aK=" R RR RJS S4S S4Dd lp\?^Y??YC?% M3?3O &DQ >Struktura fondu pracovn doby23 M NMR RR Ru]S S4'<(o] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxS S4n&6Z [S S 4eee*vcs-CZ   L:TextovPole 2"C=PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Rm1n drs/shapexml.xmlVn8/@ݣkY#Ɉ\$N@QF^6([E$>B`{(I߫3lm/=8ٶl--JyiPKHi':P9HDwg;f*[jЅ#4|\=vmا w m*p, :d7 .pW{n'B ј fi9w-\. {gaL~8;F?}>Ã󃍎D N #֬sRݥɋ'aZ32yV)sBn^i)XȻsKEo؛~a-Lj ߡpB0E,av qzV0B,#2AqYF_PPcO!BjcݟBL9O/H!Ni)@0T7ld1ac9=d /n! ]Z8TڴV+H5ȔwM1c}*4 @@EN5> 1;3Y֜m ԘoW`gɉFvHJ;Ouo_Q_\tQ N<:gt2OI<>}+b0h~ ysl/ V8Rpt5zPƯU,sj;Oӣ^b+ TM.]BUJl%+*Qf-+a+a׺1ފ|\=go{ὺt^h#s`s_=wBO|1lg1fYЖоnu;Ie)|y}ۚPK!&%drs/downrev.xmlTO0MktsH!h48}ĵ%ma@sﶧYjUF3{3#*]0x<ׂFK`60N~ Ks1.+gR,7VqTXrU(FTJ %ʧRf?b0h\(|ޔ/yM;e8Jߺ`6)w^ZbSb4;(bM dBNzTI0D''g"h{s#]£0tB NPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!Rm1n )drs/shapexml.xmlPK-!&%drs/downrev.xmlPK2Z]` 3 $ <gPromrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 84 %<E3  LpJTextovPole 3"71PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!2lc drs/shapexml.xmlVn8/w Zm6"S/Pe Hdba`O{C{ %ɡEf37O/dkalU;΄JuVeZάJ$|',|t Cʎp#+Qmӕ(ҕPxkS?ͲؠR ڶ22]'|m )/=D]֫Tqx&p.ǝћqzI^oO?ƏNPFa`raGG=X ̉OٛJoi]Y{)(Q;|׏̵ۇDoQw?f]msS6"wH\B+t3 {p؏9%<n/<)KMq/Q/ X'bd(F3[(GSzVHyjRjm>} OYV-=dM^FZBvR3Rwˉ9BئfJð}`{2H9c7.ePV?,6M ` 2}]o uP.Pg;_lf?Ԙ,*6*Ώ`gɩFvH^ZwKN%˫:ՊIf~IVo6&wgWx0Nnbo B5˂> W8Si-(}WZbQr/}zK+gCfsV.]͠,$.t }Ja'RXv-6F:F_2o?*^ezNoȄP ”1L姞lSٗj,rW::PK!:W#drs/downrev.xmlln0ET8I R (0PcنJ͝{yjrUF3{3#*]0ؼލ8ϵђQ:Ϯ|"LSyX`vΠ~7eTNj*Qڂ W5`H4^(N>2\~(de[ۛv_Siy.0HvJyi "):+EiD1X@X湓hNs'a4quCx/PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!2lc )drs/shapexml.xmlPK-!:W#drs/downrev.xmlPK&A] ` ( $ <QPromrn ms n neodpracovan doba 16 %<E(  L0TextovPole 4".(PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!uU drs/shapexml.xmlVn0?Dzt,+ڎ AdH-"UҢc#?Rk2q7:;_W,6 p>:CJe2gBI 7 G84kxBAvf)YiVCv|fS(`FBzaR;+P+F&3=BNVtw& fp: "HF]_\ i)6U.;wTAȹJ!ssB%Yl| RݹeJ$MSt.栨ko̖)XgY32~.m 'ɂiA%6\U \ t`_/((87p0n[/d3>oK6v@p ~S'pM%v,CMs5NPK!L$drs/downrev.xmlTMO1&fLIfa)4z.ab[; roGVlWHv"`hRU|AL֠=z//Fjq#C% a3ܧ%j;vfuZj]3뚋(s*C7j%VK gFtV{&T!U; 倏_jqWI_+Wes: RRSPjl#A􁥶oy1IBFmO$A'}qNwc1 !S9}PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!uU )drs/shapexml.xmlPK-!L$drs/downrev.xmlPKY(] `  $ <Dovolen 11 %<F <  L/TextovPole 5"$PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK! jO drs/shapexml.xmlVn0?DztR,#r&v"H,PJ2^Zΐ=A|i.gyU#ȂkS+0BnRb,%J򜮹'W1Y̕&`B,tnm;M1 3v+f᧞K͖`(Ҿi5gsn;vθ/UZ5~V(1LjIvܾVquo@p8;H0v Yۭq/0\d4*X9=zⶽŵ&uӔ\R?$AEZAq=5ѪMd7TUA@pӣ0J³0%Ydp th=!\Dt^Uw߂+vM-Z1 &rZ>b{M*\/HA J(B-%KZOLsJg AjS^{%ʫ :ujOS՟A8I79aN&4{44 (E]]Z i)T.{S@J!sSN%tY츺~ RݺuJ$MWt.tfѩXOI3|ʚZГ9ӆevZ3㲼flPٷcSvv0= 8yJdS딢Ҟ3P\g|RPK!ΐL%drs/downrev.xmlTP]O0}7?47i7Ȥ$}A3vam-l{}{l V$Tyr _ׇG@1YpۛU"N#l(bmZ@ZdCcnXeCBXR ;U!()g.* ^v'1ɱvkSz,9ѸwV}u_913%OuP|[BS-UZhΙ]SR]Z#ˬpE`uRO I4p>7:=\Q}ׯPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-! jO )drs/shapexml.xmlPK-!ΐL%drs/downrev.xmlPK] `<  $ < Nemoc 2 %<F <S S  LFTextovPole 6"÷PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Dm drs/shapexml.xmlV͎6;Dz*K^+k/"X$FFS.E$-@yXgHMڢhf8P7o$[alUF%Bq]Tjяy*Jd ,}3}a&L6L(;FF75~򍨙}@ZjS3f/ ہZ(V؍.Hv;=RzU]k9Mnr:hrwAH?3Q!;2[?tf:8Z?U2J 8JǨNنԌQJ;Ynjz*uRe0]$ C"#J8?-xLxϭYoM;7`\JAl˒44x4N=@h!%A@+qr+)/e.5Cv m KDYBbѥ.{#NMq@'+> ;W{Rjȏ˪dgX2#(1Nε(lw2-- R+NV̽~ 0˝[-8M#\^ L;Jʬu\:1nZV]7Tˆc4 Ȗ8_7N3{2:tIz[뤫v.t.di_U[c‡. n56)e7:ӻGiKGWUFyͣ<-yhpaSB@㱭ZZ Zq V˽fTAtx)%dϱ;;{‹NVOgbV㠮h]zn.v00_Oղ*p as Ҷwv:w/T85)i*79+ wBf- vvZ cn>07}[ϟȀBEPłT'P{t|zCjg,a ymY*czmOPK!&drs/downrev.xmlTKO1&暸 !h4AqWGfW]Ͻ|hܪmu h:3\ ^-줃qz{3Ca=ۅ/Ph7 JC]VJ]ǬX}&U#BXJJ/~Š> 9}]7v_޷jpĽ |[J̹2BP':+=ska "8 >IT$>..%1 sqHbr"_h?߷qtPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!Dm )drs/shapexml.xmlPK-!&Ydrs/downrev.xmlPK] `< $ < Jin 3 %<F>@dK List37b(b(?Y,f?ggD A ~bzqZ": dMbP?_*+%9& `?' `?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} 1V} V} V} U G~C!G@@@@;@i@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PQRPQR RD T EWFFFFFF G HHHHHHHHHH_ ` `aIIIIIGG #   $&  $&  & $&    %      JKKKKLG M~ N@ O b@ P~k ? P8@ P鷯1@ Pt$~? QR^K=?S{Dc@Tea?TDJ4@Tlxz,1@TPs? MNݵ|г?OB`"b@P h"lx?PCiq 9@P46|0@Py&1, @ QRa2U0*?SVb@TQI?TgDio8@T=0@T@ MNs?Oݓ#b@~ PPHP;@P@a+:@P/$? QRjt?Sͪ&b@T1w-!?TF%u:@T 9@Tu? MN -?Oz6>W!b@~ PXd@P{/L9@Pz6>1@P0*? QRY8m?SN@a@~ TTmV}"A@TGzD0@TTh@ MNfa?O^)4c@PlV}6@PJ42@POes0@PʡE? QR?SPnga@T(~k ?TuV>@T F%uJ:@T@ MN<,Ԛ?Oܵ|da@P[B>٬?P]K>@P}гYy:@Pn? QRr?S(a@TMSt$?TjtT>@T#J{/:@T?? MNN@?O<,Ԛa@Pgs?P+e=@P/$9@P#~j? QRsh|??Sy&1a@T|гY?Tw#;@TCl+:@Th|?5? MNHPs?O:pΎa@PW2ġ?Pjtd?@P?ܵl:@Pjt@ QRY8m?SQIb@TV-?T99@Tgs0@Tb=y? MN8EGr?OB`"b@Pb@PX9v?Ph"lxz>@P]Fx0@P0L F%@DLlV&$$.PBPD^zzzvzvvzzzzzzzzzz @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ Q RS㥛? SʡEb@ T?߮? T(8@ T rh.@ T)Ǻ@ !M!N?Ƭ?!O+ b@!PRI&?!Pm47@!PjM0@!P?ܵ|@ "Q"RHPs?"S7d b@"Tt$~?"T0L F58@"Tz):;1@"TT @ #M#NBi?#O-!lb@#P"~?#P[B>l8@#Pr_0@#P}8gD@ $Q$RX?$S rhb@$Tfj+?$T!uq{:@$TGx $X1@$Td`TR@ %M%NF_?%OZӼb@%P+eX?%P^K=:@%P2ı.~0@%P?Ɯ@ &Q&Rs?&S1*rb@~ &T&Td`4;@~ &T@&Tec]\ @ 'M'NvOjM?'OKY8c@'P ?'P`TR'08@'P F%u/@'PA`Т@ (Q(Ra4?(Szb@(TvOjM?(T=,Ԛ <@(T46<0@(TV/@ )M)NtF_?)O&Sa@)PݓE@)P2ı.;@)Prh 4@~ )Pq@ *Q*Ru?*S;pΈJb@*TT?~ *TH@*T%uk1@*Tz,C@ +M+NԚ?+OM Ob@+PH?+P/n8@+PC6z0@+P)Ǻ8@ ,Q~ ,R@,S' b@,TgDio?,T$~ ;@,TB)1@,T o_N@ -M-N|гY?-Od]KQb@-P]Fx ?-P+ <@-PMb1@-P9v@ .Q.R( 0?.S\m6b@.TL7A`?.TV-o=@.TV0@.Tb4@ /M/N&?/O F%ub@/PH?/Pё\C;@/P?d0@~ /P@ 0Q0R"uq ?0S37a@0TGr鷿?0TޓZ>@0Tz6>WK1@0TJ4@ 1M1NˡE?1O2%qb@1PpΈ?1Pec<@1PX5;1@1Pfc]F @ 2Q2RǺ?2Sׁb@2T\C?2T Ac=7@~ 2TB@2T@ 3M3NԚ?~ 3Oa@3P0' ?3P}гY6@3P46W[?6SW/'a@6T' ?6TT6@6Tsh|1@6T?@ 7M~ 7N%@7O%䃞7c@7PV-@7P_L3@7PvO-@7P]Ck@ 8Q8R@?8S yb@8Tr鷯?8Tk 5@8Td;OW @8T cZB>? 9M9NSt$?9O:M?c@9Pm@9PK=u5@9PX2ı.@9P;pΈ@ :Q:Ra+e?:S߾}b@:T&S?:T]C7@:TLJ.@:T`vO*@ ;M;N:H?;Oec]c@~ ;P>@;Ps4@;Pd]Kȧ0@;Pڬ\mE@ <Q<RS㥛İ?<Sj+b@<T cZB @<TeX<@<T' 0@<T rh@ =M=NMbX9?=OQ|a$c@=PD?=PJY6@=Pa+%0@=Pp_@ >Q>R\ Ac̭?>Sqhb@>TPkw?>T؁sF8@>Tfc]܆/@>T^K= @ ?M?N㥛 ??OMbXb@?P<,Ԛ??P O<@?P~:0/@?PR!5!@Dlzzzzzzrzzvvzvzzvzzvvzzzvzzzvzzz@@A@B@C@D@E@F@G@H@IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@QRSTTTTAMNOPPPPBQRSTTTTCMNOPPPPDQRSTTTTEMNOPPPPFQRSTTTTGMNOPPPPHQRSTTTTIMNOPPPPJQRSTTTTKMNOPPPPLQRSTTTTMMNOPPPPNQRSTTTTOMNOPPPPPQRSTTTTQMNOPPPPRQRSTTTTSMNOPPPPTQRSTTTTUMNOPPPPVQRSTTTTWMNOPPPPXQRSTTTTYMNOPPPPZQRSTTTT[MNOPPPP\QRSTTTT]MNOPPPP^QRSTTTT_MNOPPPPDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{}`QRSTTTTaMNOPPPPbQRSTTTTcMNOPPPPdQRSTTTTeMNOPPPPfQRSTTTTgMNOPPPPhQRSTTTTiMNOPPPPjQRSTTTTkMNOPPPPlQRSTTTTmMNOPPPPnQRSTTTToMNOPPPPpQRSTTTTqMNOPPPPrQRSTTTTsMNOPPPPtQRSTTTTuMNOPPPPvQRSTTTTwMNOPPPPxQRSTTTTyUUUUUUU{UUUUUUU}UUUUUUU<>@UdURr     List41b(b(?ϿggD A 1s dMbP?_*+%,&i4F?'i4F?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} X} * X} >X} k} l} X} X W!N@:@;YYw\]]@ @ a @ @ @\/\ddddvdv@v@v@v@v@v@v@ @,@,@,@ P"QQRR R T EWXYZ[\ ! !!!!" 22_ ` `aZZZZZ[ gh}d]F|a@ ib p#lm6Y@ nk''^_` q rst u r 7?߾T@ t u r |/L n[@ t u r 7d]F|a@ t b u r |y).e@ t b u r | F%uj@ tcc]] gh}sh|b@ ieefgeeh`eeh`eeh`ii]jt/:@/L n[@-'>@J4=@ď1w-iC@ cmn cmn cmn ( (((o((((ppqqDlJ",BB<<FF<8Zx P ` (  n c 4NChart 3]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PH$0( $3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  "'7S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M NM MM<R R R R] S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M  MM<R R R Ri S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ NM MM<R R R Ru0 S S4J[t/:@S S 4 3QQ:QQ3_  MM<R R R RZ6B S S4J[ď1w-iC@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FA0 3O 3 bR RR RV Vd&@! M8 ?YX . QS S43*N&A! ! R RXJ XJ j S S4% -a ^N 3OW,&BQ K /hod23 M NMR RR Rh] S S4'<YъX?Qs?ZzhiF xxxxxx /S S43," 4S S4A0 3O3*@o@ &@! MR RR Ri8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?xq']k?c^w ?y ? [S S 4eeI@t/:@ď1w-iC@e*vcs-CZԔ ,, dIpGObdlnk 2#"~@rPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!drs/shapexml.xmlUn0#mwU ![Qp&c7SI*Kx<|_&WSyכ#mK |d__]ZQ5R!H!nAuD˞ 8ꈁG "{H Y{ cڟ6{dqU+y/[50Vu]ia8Z;Wr_Foihӑ?!9ٔ|+4e<6ËyM#Ȱ᭸Ê]>nji逩՚>=q0;3?Z?I wH@!C_v; G5:@q|6 Acg<ĖF giUIf|)6Wڼg䲐MT`*J$xi[zr?Ơf /`,&}/8A5'̮h Qu!m5э/URr+ i}'(2"`-` 1gZ.ҐK$˅A]é[v7-z4++0elB8%jH_z4K CQ=3h۫vӀF#?N͝9rvjSQڝ$% zK'؏Hϖ#}D[j@HְxАg_gUPK!c(drs/downrev.xml\_O0M5tC AAuckma{Qo=iOFVlƖZq:>0TJ:;Y'T&*-Gt%eCܪy6-P +THHQS/<)JE7b7rmޝ>Bo8?=iW6nlWE8t) Gm) BSUZhӞs%3&/C9-:Rqt휿I|wѴ{@Ó(Z;|PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!)drs/shapexml.xmlPK-!c(drs/downrev.xmlPKgQ-t]` $~ DA??Picture 1E]&`>@dd List8b(b((3ggD A 7n. dMbP?_*+%&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} "X} X} X} X7W!N@ @;@@@@@@ @ @ N@ N@ N@N@N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ P"QQRR RE T EWrrrrsr !!!!!"tt__ ` atuvvvvv ) * *+ *)*++* )* + +*)*++* )  w w w w xxxxxx y* zz6/@ {d]F|a@ |?߾T@ | F%uj@ {sh|b@ }~ + MSt$? , , , , }~ - pΈ? /L *_@~ @ H'd@ ~8gD}^@ }~ .{ @$(~1a@~ @һh@镲 a@ }~ /gs@ob@~ @DioYk@pΈb@ }~ 0/$@%b@fffff"T@[ A-k@\ Acb@ }~ 1^)?$a@~ 9@47Dk@b=Ob@ }~}~ 2\m@vc@?W@:Ml@d`c@ }~ +;On? , , , , }~ -V}b?:M`@~ o@#J{/pd@ 3`@ }~ .>٬\?@c@S;Z@1%Tk@ d@ }~ /?MJVe@~ @K77o@ f@ }~ 0&S?~b@~ @m@H.d@ }~ 1]m{?x $(~0b@46@dd B List15b(b(fggD A } wq! dMbP?_*+%8&vn?'vn?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} U3} } } } } U} } U }@ V@h@@;@xww w   P"QRPQ RWWVWWWWW T E WWWWWrrrXXXXXXXXXXXX !!!!!"XXXXXXXXXXXXvvvvvXXXXXXXXXXXX v_ ` `aXXXXXXXXXXXX, ) * *+ * ,)*++* )* + +"*, )*++* )  w w w w , M Nx $(~? (\s@ ͪՆf@ Afy@~ r@  #? -m@ '†Wg@ ݓy@ RI&,q@ MN37?8EGrl@.18a@sF*q@"uqGk@ k g?jMk@1w-!a@_vOu@sl@ MN=U?9#Ji@%d@&Sn@~i@ /$?)Ǻo@I&g@&SVt@7[ o@ MNuq ?fa2k@ec]b@8t@2w-!l@ Ps? +qa@=UsX@ 0Lf@K7Aa@ MN0*?L F%=i@48Ec@VAn@z6>W i@ Pkw? c@,C`@@߾h@7A`dd@ MNQ|?*:c@Pk1`@J +Rh@ -d@ "uq ?ec]Zc@ڊ`@Ӽ9g@nc@ MN_LJ?(~kUa@E]@gAe@V-a@ Ac]K?eac@AfՋ_@!uqh@c=y$d@ MN( ?ڊeIa@x&[@NbX9g@a@ MbX9?( c@~8gD]@Jbh@y):c@ MN*:H?ݓ@c@ŏ1\@47Dk@oťd@ w-!l?~:va@AF^@&䃞td@37a@ M~ N#@homa@mV}JY@:#J{Wf@( a@  ? b@C6]@d;Ol@bX9d@ Dlr8D8N0t0R0t0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? M N\m? cZB>4`@ d`TfW@ cZB>$g@ ?a@ !!u?!aTR'=d@!QkwFa@!Bh@!#xd@ ! "M"Nŏ1w-!?"ݓW[[@"f@"w/b@ " ##??#&䃞Hf@#?]@#Biޭm@#o?f@ # $M$NioT?~ $@$ޓZ[Y@$@a)e@$F%u`@ $ %%t?%a+e`@~ %@%}гYc@%?Ƙ`@ % &M&Nb=y?&bX9[@~ &@&ec`@&bX9@\@ & ''( 0?'6;NKa@'sO]@'Ǻc@'A`Ba@ ' (M(NoT?(hsf@(gj+\a@(0*n@(W2g@ ( ))46٬Y@ ; <M<Nio?<@@A@<'†WbR@ < ==ǘ?='@Ǹ@@=ҵR@ =,>MN,?Dl~~rrr0@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_,@MN,A,BMN,C,DMN,E,FMN,GHMNIJMNKLMNMNMNOPMNQRMNSTMNUVMNWXMNYZMN[\MN]^MN_Dl00000000`abcdefghijklmnopqrstuvwxz|`MNabMNcdMNefMNghMNijMNklMNmnMNopMNqrMNstMNuvMNwxz|:n>@ddB    List17b(b(fggD Oh+'0 PX $Regionln statistika ceny prce 4. tvrtlet 2012 - kraj CZ041MPSV RNovotn MichalMicrosoft Excel@@9>՜.+,0 PXd lt| #PLS-M0 PLS-M1_2PLS-M7PLS-M8PLS-T0PLS-T8PLS-V0PLS-V1PLS-V8'PLS-M7'!Nzvy_tisku'PLS-M8'!Nzvy_tisku'PLS-T8'!Nzvy_tisku'PLS-V0'!Nzvy_tisku'PLS-V8'!Nzvy_tisku'PLS-M0'!Oblast_tisku'PLS-M1_2'!Oblast_tisku'PLS-M7'!Oblast_tisku'PLS-M8'!Oblast_tisku'PLS-T0'!Oblast_tisku'PLS-T8'!Oblast_tisku'PLS-V0'!Oblast_tisku'PLS-V1'!Oblast_tisku'PLS-V8'!Oblast_tisku'PLS-M0'!Print_Area'PLS-M1_2'!Print_Area'PLS-M7'!Print_Area'PLS-M8'!Print_Area'PLS-T0'!Print_Area'PLS-T8'!Print_Area'PLS-M0'!Print_Titles'PLS-M1_2'!Print_Titles'PLS-M7'!Print_Titles'PLS-M8'!Print_Titles'PLS-T0'!Print_Titles'PLS-T8'!Print_Titles listy Pojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !Root Entry FWorkbook"SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8