ࡱ> .)*+,- A\pNovotn Michal Ba= =tm #8X@"1.Times New Roman1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1 Arial CE1hArial1@Arial1Arial1" Futura Bk1@Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1Arial1h Arial1 Arial1 Arial1" Futura Bk14Times New Roman CE1" Futura Bk1 Arial CE1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1 Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1*h6 Calibri Light1,6Calibri16Calibri16Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1" Futura Bk1h Arial1 Arial1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- #,##0.0#,##0_ ;\-#,##0\ 0.0#,##0.0_ ;\-#,##0.0\ #,##0____ #,##0__ #,##0.0__ 0.000 #,##0\ "%" #,##0.0____#,##0.00_ ;\-#,##0.00\ #,##0__;\-\ #,##0__;* #\ ##0.0 & & & &      & & & & & & & & & & & & 6 6 6 6 6 6  5 a &+ &) 2 ff &, &* ( P ) P * * ' -         &   & 1 ` + , 3 .  0  / 4 6 6 6 6 6 6 7x @ 7x @ 7x @ A 8! 9 Q :a Ax Ax A l A"x Ax A  A   x7 xA A h Ax A| A Ax Ax A| A A Ax A| A| A Ax ax ix | ax A ax ix  A  A|  | Ax 9 | 9 9A A h Ax A| A| A| A A ! !  ! :a ! ! ! :a  a   xFa  x@ F !X !\ !\ ! ! H ! ;!x ;!8 ;!< ;!x ;"x ! h@ ! l@  ! H x`@ |`@ |`@ 1|`@ |`@ |`@ |`@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x q| | | | | ! L | @ / | | | | | | ! h@ ! l@  ! h@  xa@  q|a@  |a@  |a@  |a@  |a@  |a@ x@ 7 q|@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 <a <a ! ! <a !! =!8 ! (@ 8@ !8@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ x@ x@ |@ |@ |@ |@   ! !  !X !\ =!8 !8 !< !x  x@  |@  |@  |@  |@  x | | | | x@  |@  |@  |@  |@ x@ a|@ |@ |@ |@ |@ X a| \ \ \ \   H  L #\ A ( A ( ( Q ( A A A| A| | " " ax | | # Ax | A| A| A   a :a8  X X x =!8  ( x@  |@  |@  |@  x | | |  h@  H a  a  a  a a a  | $ $ " a $ ax a "a # # " ax | a a Q| a| a! a) a a :a a a a =a< a8 xa@ |a@ |a@ |a@  a ax a| |@  |@  |@  a| |@  |@  |@  x@ 7  |@ 7  |@ 7 |`@ |`@ |`@ \ !| !| !| a L a H \ | | a| a| a ,  a a a  8 !8 a< |@  |@  H \ \ \  h@ % h@  H % H ?x @ ?x @ ?x @  x7 xA| A| Ax A| A| Ax A| ix |  ax   a A| a Ax A| A| Ax    |  Ax A A A" ;!< ;!8 ;!87 ;!8@ ;!8 x ;x7 ;x@ ;x ;!8 ;1|7 ;1| ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x ;1| ;1| ;!<7 ;!< ;!87 ;!8 x ;x7 7 ;x@ 7 ;x7 ;x7 @ ;x ;x@ ;x7 ;x@ ;x ;!87 ;!8@ ;!8 ;1|7 7 ;1|7 ;1|7 ;1| ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x7 ;!x@ ;!x ;1|7 ;1| ;1|7 ;1| =87 7 =87 =87 @ =8@ =87 =8 =!87 =!8@ =!8 =1|7 =1| =1|7 =1| ;!<7 ;!< =!8 =!87 =!8@ =!8 =!87 7 =!8@ 7 =!87 =!87 =!8@ =!8 A A =87 =8@ =8 =!8@  | a =8 =a8 =a8 ||,P}-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L ,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A}! _K_ 23 ,##0}U}# _K_ ,##0K_ _}-}$ _K_ }-}% _K_ }A}D _K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}' _K_ }-}( _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }-}- _K_ }A}. e_K_ ,##0}}? _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}A _K_ }A}B }_K_ ,##0}A}C a_K_ ,##0}-}E _K_ }}F ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}G }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }}H ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}I _K_ }A}J _K_ ,##0}A}K _K_ ,##0}A}L _K_ ,##0}A}M _K_ ,##0}A}N _K_ ,##0}A}O _K_ ,##0}P}P S_K_ ,#S???K_}P}Q S_K_ ,#S???K_}P}R S_K_ ,#S???K_}(}T _K_ }(}U _K_ }(}W _K_ }P}`_K_ ,# ???K_}d}a_K_ ,# ???K_ ???"-}(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }P}_K_ ,# ???K_}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}23_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<} _K_ ,#}<}!_K_ ,#}<}"_K_ ,#}<}#_K_ ,#}(}F _K_ }(}K S_K_ }P}M_K_ ,#???K_}P}N_K_ ,#???K_}P}O_K_ ,#???K_}P}P_K_ ,#???K_}P}U_K_ ,#???K_}(}s _K_ }x}w S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}y_K_ ,#}<}z_K_ ,#}P}{_K_ ,#???K_}<}|_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P}_K_ ,# ???K_}d}_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_???"-}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}(}_K_ }d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d}# S_K_ ,# ???K_ ???"-}P}$ S_K_ ,# ???K_}d}% S_K_ ,# ???K_ ???"-}<}& S_K_ ,#}x}) S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}* S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}+ S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L˭ %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 L %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23 %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23 %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23f %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23Ў %" cel sla 2 #CelkemOCelkem %[[$ rka%< rky bez des. mst#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 DTj%[ *Nadpis 2ENadpis 2 DTj%? +Nadpis 3ENadpis 3 DTj%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 DTj% -Nzev1Nzev DTj%. NeutrlnE Neutrln e% /normal&Normln0 normln 2 41 normln 32normln_021 ISPV 23normln_021 ISPV 2 24normln_022 ISPV 25normln_022 ISPVNP vaz 26normln_022 ISPVP vaz 27normln_022 ISPVP vaz 3,8'normln_994 ISPV podnikatelsk sfra 29normln_ISPV984:normln_ISPV984 2;normln_M1 vazena<normln_M1 vazena 2&=!normln_NewTables var c M5 navrh>normln_Vystupy_MPSV ?Poznmkaj Poznmka @ procent 2A&Procenta#BPropojen buHkaSPropojen buHka }%CSprvnASprvn a%D`patn?`patn %#EText upozornnE Text upozornn % FVstupuVstup ̙ ??v% GVpo etyVpo et }% HVstupwVstup ???%????????? ???'IVysvtlujc textI5Vysvtlujc text %J Zvraznn 1K Zvraznn 1 [ %K Zvraznn 2K! Zvraznn 2 }1 %L Zvraznn 3K% Zvraznn 3 %M Zvraznn 4K) Zvraznn 4 %N Zvraznn 5K- Zvraznn 5 Dr %O Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 pG %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`SPLS-M0ƕPLS-M1_2)PLS-M7PLS-M8PLS-T0dPLS-T8PLS-V0$PLS-V1PLS-V8f             YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYY >  ;  ;  ;  ; ;  ;( ;4 ;E  ; F  ;" ; H ; ; / ; C$ Print_Area;*$ Print_Area;4$ Print_Area; A $ Print_Area; ' $ Print_Area;!$ Print_Area; H& Print_Titles;& Print_Titles;& Print_Titles; & Print_Titles; & Print_Titles;& Print_Titles; K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea; O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea;4 K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<Q0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols)<<O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; HO5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows< F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea; O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea;4 K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea; O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea;4 K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea; O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea;4 K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<Q0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols)<<O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; HO5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows< F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<fnfX8@X$  u"mK;B nGX͝6I@=AK;B nGX͝6sq)D kx] \TUdT4D*")(l5 ***/V ,5RllnͶl4e-_YbYߝpvAo>~9s9~suD4`r9UD+zCD rGӈ(Z zYO4וtHEAnA'Л_p8o&*pHHc |ʣjPNLبZ(T"Q(rr6'^gBđh9O9U"U۶[nͱ)u2׮n` C^O댡v*e3 Sc0f9p00 fS\7c@n!}(24m!Ҩ!zH3T%ZX>ͣi5R43o?0hIxO\zbC&eE~46d7G_DEˈMp |˶4_" #/AoNlCeDM5\CqzY۹'ju'q'xYs2Hc}k1RgJSLm3c\Es:ǥB]? yiT;)ht-4JބIuN/ Lmq|S%#ᢺθqCKﮰoE |<,"H J F ȲeRijrřdɹ Dg"S/%:,d>* #pXVSsgYq+H}kIzK Z ѧ=E k&! 3D o)Cd0 :01u^IAhS%*BtNs&Y>\;=aJ$9f~$P M#K?~4769~xհ.lA1=iHc0tB<#8/ DŽrU0 V8.* lź5k 9Cya9†\#&QцZ$ ЧdBVȧ\+C׮~RH:w̸Ʒg9P> y։^O\e2psF.K^m{X86W~?5<^7Xf(w.NK`(EyFl<-yFm,G]g}}їPrO$r(ruϝ׫oEx䆿.N.cpXO3Z[>qm, H8яH9MIt6᫉nvψ~qO5NН~sc_q]`M2 pM$"p؇14b@O$x>V 9~n} -p*y)> :`@7 YqIn ]@r^J.%(!ݬ1;)qK*Ʈ8U?(0"-ZǧI+)wqHAA4>u e_ zmwGhjAZaZP.{G .3hޕZFFi-쨍:Z.$t!k0raZ\E}ZxnRvFUPӼJU͚k%\xxzi&֨&d-jFN%.8 9-N0BEρd =1>Gٿ0T!-]lMb|{>PpMlZ7dM Wh'-II {σN3^̉_^0R;w3UdmKy]?e{&sܒ`w6 ׬x{aK"- #<=l+B<{xۥym|1h;.-(K߈zxrm= u#b}Ŏqּ2t}-A `sG,t3~>kǼ36xxAw߹?u?]tg0c}fszއ[] z—’>pk޻JyHWN}qŻc#{(˓Xw~<߷6޽wJ!kOAُrDD9@1~|= qouVR+H~0o%âQUGSeM"UV믿NSN{yBsΥ>L[lвe˨?NϟCQFFmذCN/Rii)޽ѣtz7hG}D{M6сjRQQ[cڶmR^^Y{95kiɒ%4gZ~=۷(sԱS (Tti>\#uhVQƷm;MW'T R=@T&D*Rc_2?5Pkhn,۬2wo[{}h3g$6֋7# վKYPdKS2`OTxț;UZ' $P v ;u]P>S/ je`Q =~U!W~h >@_0UBdxܤ{ZC͟%'pX.ػB`Zw~d0`%|ôU(h h|'هx抱RWm_SGmFٹU+e3me㉀Df`+`5;BGW~XW,3\t4|nNrng0ɷEhq,zm򹝡hĢ-wdxtxSi>8 .eSH_tc%qn' v"v&ODyҲz SCIJ4y39SW(~_t N!x>o?:vCj! ۙ@` D<,sIh_5LE)gv$"uCw%R3,?^0"JmZn U+&bQˣE_qmWC͟SʜRFUWƶc7W|Z󛾖|/(@﬍}QZdKZڬէz7LI;S!a@:W> Cm>r̀L.y|+*2Vi8iDP'珙{2٧NG.a3|<-oO"W&!/.L{jfA7r:ΊygS]`g}*٧wU>"T WFaJAS=L3qzN;U,/ d_aҿ9\TUoe(Ef5P_?;v7<0 p߁ @m6/F+^f)z*.@'(3v*LsOktD* lNPBWb{ k3֚{N;vO$>ߵ ܄A:om%5ߛǜǜ |WΣv_-2-2IS븑oeB8>8;y#pqm6`j_T ~lU]v{ԱoٞY)E)OZlZ;8'tST"9U- O^[zk4 0_ZLb3 A@@  P2PLS-M0CZ051 ISPV2012Q4*Zkladn informace o hrubm ms nm platu_Medin hrubho ms nho platu ................................................................K /ms% Diferenciace1. decil- 10 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 1. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................Medin- 50 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 3. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ........................................................................................................9. decilv- 10 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ..........................................................................]Promr hrubho ms nho platu ............................................................& & Podl zamstnanco s podpromrnm hrubm ms nm platem ............................................................................& ......& ..................& ......& ..........&Vybran slo~ky hrubho ms nho platu Odmny .......................................................................................& ......& ....................................................... PYplatky .......................................................................................& ......& ..................& ......& ....................................................... Nhrady .......................................................................................& ......& ..................& ......& .......................................................xPromrn placen doba ..................................................................................................hod/ms Po et zamstnanco (pYepo ten podle placench msco) ..................................................................................................6 tis. osobPLS-M1'Hrub ms n plat podle pohlav a vkupohlav/ vkov skupina3po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscohrub ms n plat$diferenciace hrubho ms nho platu placen dobamedinmeziro n indexpromrz tohoodmny pYplatkynhradyCELKEM - platov sfra do 20 let* 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a vce letMU}I}ENYPLS-M2!Hrub ms n plat podle vzdlnKvantilyMu~i}eny"stupeH dosa~enho vzdln (KKOV)Zkladn a nedokon enA-CStYedn bez maturityD,E,H,JStYedn s maturitouK-MVyaa odborn a bakalYskN,R VysokoakolskT,V NeuvedenoPLS-M7@Hrub ms n plat podle hlavnch tYd a tYd zamstnn CZ-ISCO'hlavn tYda / tYda zamstnn CZ-ISCO4po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscoDManuln pracovnciTNemanuln pracovnci0 Zamstnanci v ozbrojench silch01,Generlov a dostojnci v ozbrojench silch02"Poddostojnci v ozbrojench silch03(Ostatn zamstnanci v ozbrojench silch1 Xdc pracovnci11<Nejvyaa sttn Yadnci, nejvyaa pYedstavitel spole nost12;Xdc prac.sprvy podniku, obchod., admin. a pod. innost13;Xdc pracovnci vroby, IT, vzdlvn a pYbuznch oboro14<Xdc prac.ubyt.,strav.slu~eb,obchodu,ost.Ydc pracovnci2 Specialist21%Specialist v oblasti vdy a techniky22#Specialist v oblasti zdravotnictv23*Specialist v oblasti vchovy a vzdlvn24-Specialist v obchodn sfYe a veYejn sprv25Specialist v oblasti ICT26<Specialist obl. prvn, sociln, kulturn a pYbuz.oblast3 Techni t a odborn pracovnci318Techni t a odborn pracovnci v oblasti vdy a techniky32*Odborn pracovnci v oblasti zdravotnictv334Odborn pracovnci v obchodn sfYe a veYejn sprv34<Odborn pracovnci v obl.prva,kultury,sportu,pYbuz.oborech35Technici v oblasti ICT4 Yednci41<Vaeobecn admin.pracovnci,sekretYi,pracovnci zadvn dat42;Pracovnci informa nch slu~eb,na pYep~kch,v pYb.oborech435Yednci pro zpracovn selnch dajo a v logistice44Ostatn Yednci5 Pracovnci ve slu~bch a prodeji51$Pracovnci v oblasti osobnch slu~eb52Pracovnci v oblasti prodeje53<Pracovnci osob.p e ve vzdlvn,zdravotnictv,pYbuz.obl.< 54&Pracovnci v oblasti ochrany a ostrahy6 <Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv,lesnictv a rybYstv61&Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv62<Kvalifikovan pracovnci v lesnictv, rybYstv a myslivosti63/FarmYi, rybYi, lovci a sbra i samozsobitel7 Xemeslnci a opravYi71;Xemeslnci,kvalif.pracovnci na stavbch(krom elektrikYo)72:Kovodlnci,strojrenat dlnci,pracovnci vpYb.oborech73<Pracovnci v obl.umleckch a tradi nch Yemesel, polygrafie740Pracovnci v oboru elektroniky a elektrotechniky75;Zpracovatel potravin,dYeva,textilu,pracovnci pYbuz.oboro8 "Obsluha strojo a zaYzen, montYi81'Obsluha stacionrnch strojo a zaYzen82#Mont~n dlnci vrobko a zaYzen83$Xidi i a obsluha pojzdnch zaYzen9 $Pomocn a nekvalifikovan pracovnci91Uklze i a pomocnci927Pomocn pracovnci v zemdlstv, lesnictv a rybYstv93:Pomocn pracovnci t~by,staveb.,vroby,dopravy a pYb.ob.94%Pomocn pracovnci pYi pYprav jdla952Pracovnci pouli nho prodeje a poskytovn slu~eb960Pracovnci s odpady a ostatn pomocn pracovnciPLS-M85Hrub ms n plat podle podskupin zamstnn CZ-ISCO5podskupina zamstnn / kategorie zamstnn CZ-ISCO1112 Nejvyaa sttn Yednci@1120 Nejvyaa pYedstavitel spole nost (krom polit.,zjm.org.)@1211 Xdc pracovnci v oblasti financ (kr.fin.,pojiae.slu~eb)=1219 Ostatn Ydc pracovnci sprvy podniku a pod. innost,1341 Xdc pracovnci v oblasti p e o dti@1344 Xdc pracovnci v sociln oblasti (krom p e o seniory)+1345 Xdc pracovnci v oblasti vzdlvn;1349 Xdc pracovnci knihoven, muze, prva a bezpe nosti@2132 Specialist v zemdlstv, lesnictv, rybYstv a vod.hosp.?2133 Specialist ochrany ~ivotnho prostYed (kr.prom.ekologie)2212 LkaYi specialist%2221 Vaeobecn sestry se specializac@2320 U itel odbornch pYedmto, praktickho vyu ovn, lektoYi @2330 U itel S` (kr.odbornch pYedmto), konzervatoYch, 2.st.Z`2341 U itel na 1. stupni Z`)2342 U itel v oblasti pYedakoln vchovy12354 LektoYi a u itel hudby na ostatnch akolchA2359 Specialist,odborn pracovnci v obl.vchovy,vzdlvn j.n.%2411 Specialist v oblasti etnictvB2413 Finan n analytici, specialist v pen~nictv, pojiaeovnictv:2422 Specialist v oblasti strategie a politiky organizac82522 Systmov administrtoYi, sprvci po ta ovch st<2619 Specialist v oblasti prva a pYbuznch oblastech j.n.A2621 Specialist archivYi,kurtoYi a sprvci pamtkovch objekto)2635 Specialist v oblasti sociln prce3112 Stavebn techniciA3212 Odborn laboranti, laboratorn asistenti v obl.zdravotnictv&3221 Vaeobecn sestry bez specializace.3255 Odborn pracovnci v oblasti rehabilitace=3313 Odborn pracovnci etnictv, ekonomiky, personalistiky.3341 Vedouc v oblasti administrativnch agend83342 Odborn administrativn pracovnci v prvn oblasti<3343 Odborn pracovnci v administrativ a sprv organizace-3352 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti danA3353 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti socilnch, jinch dvek83354 Pracovnci veYejn sprvy vydvajc rozn povolen73355 Policejn inspektoYi, komisaYi a radov Policie R03412 Odborn pracovnci v oblasti sociln prce)4110 Vaeobecn administrativn pracovnci4120 SekretYi (vaeobecn),4131 Pracovnci pro zpracovn texto, psaYi"4311 Yednci v oblasti etnictvA4312 Yednci v oblasti statistiky, finan nictv a pojiaeovnictv4411 Knihovnci&4415 Pracovnci evidence dat a archivo4419 Yednci j.n.05120 KuchaYi (krom afkuchaYo), pomocn kuchaYiA5151 Vedouc provozu stravovacch, ubytovacch a dalach zaYzen5153 Sprvci objekto5312 Asistenti pedagogo@5321 OaetYovatel a prac. socilnch slu~eb v obl. pobytov p eB5322 OaetYovatel a prac.soc.slu~eb v obl.ambul. slu~eb,dom. p e @5329 Pracovnci osobn p e ve zdravotn a sociln oblasti j.n.5412 Policist05414 Pracovnci ostrahy a bezpe nostnch agentur%7222 NstrojaYi a pYbuzn pracovnci>8322 Xidi i osobnch a malch dodvkovch automobilo, taxikYiA9112 Uklze i a pomocnci v hotelch,admin.,promysl.a j.objektech79613 Uklze i veYejnch prostranstv, isti i kanalizac<9622 Pomocn pracovnci dr~by budov a souvisejcch prostorPLS-T0=Zkladn informace o ms n odpracovan a neodpracovan dob`Promrn ms n odpracovan doba ............................................................& & z toho <pYes as .......................................................................................& ......& ...........................- 10 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 50 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ .................................................................................................................................z- 10 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ ..........................................................................bPromrn ms n neodpracovan doba ............................................................& & z toho dovolen .......................................................................................& ......& ............................... z toho nemoc .......................................................................................& ......& ................................Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu#Promrn ms n neodpracovan dobaDovolenNemocJinPLS-T8 (Ms n odpracovan a neodpracovan doba"podle podskupin zamstnn CZ-ISCO3podskupina zamstnn/ kategorie zamstnn CZ-ISCO0po et zamstnanco pYepo ten podle evid. msco odpracovan neodpracovandobacelkemz toho pYes aspYes asdovolennemocPLS-V0&Zkladn informace o hodinovm vdlkudMedin hodinovho vdlku ...................................................................& ......K /hod- 10 % hodinovch vdlko menach ne~ ........................................................................................................q- 25 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 50 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 25 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................q- 10 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................dPromr hodinovho vdlku ...................................................................& ......Hodinov vdlek se zjiaeuje jako promrn hodinov vdlek definovan v 351 a~ 362 zkona . 262/2006 Sb., zkonku prce, ve znn pozdjach pYedpiso.PLS-V1%Hodinov vdlek podle pohlav a vkumedin hodinovho vdlku diferenciace hodinovho vdlkupromr hodinovho vdlkuPLS-V83Hodinov vdlek podle podskupin zamstnn CZ-ISCO)podskupina zamstnn/ zamstnn CZ-ISCO9RSCP - platov sfra rok 2012Libereck krajIndex medinu hrubho ms nho platu vo i roku 2011 .......................................................................................& ......& <RSCP - platov sfra 4. tvrtlet 2012Index medinu hodinovho vdlku vo i 4. tvrtlet 2011 .........................................................................................................................3Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 83 %(Promrn ms n neodpracovan doba 17 % Dovolen 11 % Nemoc 2 %Jin 4 %:" zdT> 9# iK59#gQcMO90dN X # xCeS f1F!#Lc&.)T2-5 6c +8 >@hDcc VPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V'S(R!B L)+8)iUZ)0׌Oc{ :~E r!7\&0;9$4 kas6r}SXmڽAa Pz=hU opg5(G>XkPwAЬ A)oVi5($9AWFYm3z脷`Ԭe DCaj9K-FH)$zh GpED 0\UF:W@_i i ؈!SNyo/|_<Nj?|.K% So>?y?/} O@Xlax.G'&|Bb,;ܻbX7DX(CY;kD]CqoY\_Iv[chqn OV=9_rp K\*hޣ(h,=bXXv=&SK}qdBN@*I ~Y-?zV=g6^D'ZfV.SGHF.5ΰ.k86$ۏ:\S#Ę~ ;&IdbȻǤ ~7D݃P DId5#2][ˉ3:zGStf{u0豥e!v-dǪOnkvSVȎsJW-MvZGm2{=z'~ϜP:kq3՛8 \FpJLbi38BK JBd[2Fzة[*>ftϳZUiuH0*b/W.놀}d6Ds3wxhzeoEo\^o;~t3jgMO3mo"t[qݻ<4.in6 mTn.)S ֫X\ hbf xQ!dho bG0Dp3<}/Y\QjptlGIs7DͭZ%׆[#Ns<ۍe2|+OJhv fUpFTSk剬”]PJP:2BYE1y ש@7ϸ#HtWT J8IҴcp8TnЯRKA=Za^a: A jޏ4#|=solMY\fcj:O:=IFmԮ{RAUjҠoF~jޙz?h [F/jA 0>Xy>2[y5PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-![x theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] A 9R[ de dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} ]} ]} 5]} * } } ]} ]} U ]} ]9S YS:@;^^bb1kk b b k k kkkbhbbbkkkkbbhbqbbkkk ( TUVWXYZ[\ _ ) cddefffff |a2@ jjjjjooooo *d]/MY@ ooooo de fffff w jjjjj  TTs@ vvvvv  K=(@ vvvvv  |a2@ vvvvv /n`@ vvvvv \Z@@ vvvvvwxyz{{{{{ sFw@ TJ@  ~ @ ~ @ ~ L@ >@cde ~sh|e@ ]K5@ ~~ ~D&l>"&&L&L&2PPPPP&8844488 k!k"b#/b$k%k8, wӹ@ K=(@ S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  `"'%S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M NM MM<R R R R ] S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M  MM<R R R R i S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ NM MM<R R R R u0 S S4J[wӹ@S S 4 3QQ: QQ3_  MM<R R R RZ 6B S S4J[$†W@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FAG 3O 3 bR RR RV Vd&@! M 8 ?YX `. `QS S43*@N&A! ! R RXJ XJ j S S4% 0U M 3O\/&BQ K /ms23 M NMR RR Rm] S S4'<SگNX?&r?ZȚtF xxxxxx `/hCS S43," 4S S4AG 3O3*@@ &@! MR RR Rt8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?zq']k?c^w ?y ? `[S S 4eeI@wӹ@$†W@e*`vcs-CZԔ .. dX0pGObdlnk 2#"@tPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!%drs/shapexml.xmlUK0#,w#ݪ ,Bv…;M;ā_q@[rh'3e޷@BFɜ&1%B7r/o/f$gAz]|s=g&B9*rZ[ͣȔhThnWf; B42Z{,N-+TVmJE\NP"MiMFvv(z'J\œdg|UGb|~(x4D@$ŬNHJrJ{ |D9Cw$>n5ixNGHVȧ$͝7_ jAq<6V! +#fp㨪"{Ll4;t:Ͳ8k#%:$YLCI<# 8NV".PN(Om:sppFAo׫%he[0A Fv9`HɺV,m1rM 5~վt\~)7!EUVɽKɉ=tH:VpJ@`X'yOOAU8pcuݿV@V\٬v{O / u|0Mw g /l=A ưTdȦͺF&`=870sVq+$g}B 0wbXG=߻~@Xik ! sBޡW/PK!gV,drs/downrev.xmlT_O0M5HױO AAub[ޡ}νqJFs`ԉI 𺸻q^TFK;`<:=Aj*=۹_4n 8ޯ$JYKX%MwHgyi9`>LIarY5R(JL!eNzDAuB֍6uGwQڌ8cQooPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!%)drs/shapexml.xmlPK-!gV,drs/downrev.xmlPKi!]` $~ DA??Picture 1a!k]&`>@dd List19b(b( ggD A 5N dMbP?_*+%4&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} *} } * } } } } } } } } } 5 Y@@;@@ @    P(QQRQ R P(RQQQQRP R T &WWW  `) `) &   !   "& # $    % &  ' ( )        $ * ]K5@ |a2@ EGrY@ TTs@ K=(@ /n`@ \Z@@ sFw@ @@L@ sh|e@ + /$? , , , , , , , , , , , - ( >@ Bip@ oT1Z@ t$@ +A@ T㥛@ O@ @ @~@0@В@ +ݓe@ . ~jt@|Ps[@H@ @>W[%@%@ mF@ N@@ ؁@l@@ 0L Fe@ / `vO@W[@a7@@؁sFx@.@ 0L @ 7\@ H@$@h@ )Ǻe@ 0 &†W@Ԛ @ǺY@ y@4@v/@ Bu@ e@ @(@ؓ@ e@ 1 ޓZ?@b=X@Ǻ@e@@ Y@ @~ H@ (\B$@~ @e@& 2 r_@Qv@sY@&Su@h"lx@\ Ao@ ?-@ q(@ @L@$@ ?W[e@ + F%uk? , , , , , , , , , , , - LJ?Ǻ\@jtLY@ i@X5Gh@a2U0@ O @ [@ x@@@ /$ae@ . H@.Q@H}8_Y@~ x@~@Έd@ $(~ w@ 6>W{@ @(@@ B>٬e@ / ^I +?猷@MSt,Z@\mņ@St@ cZ8E@ RIœ@ q5@ @/@'@ xz,Ce@ 0 H}8?>yX L@bX9Z@U0*s@:pN@tg@ &†'@ ΈL@ @p@D@ Q|e@ 1 n?#J{c@d`X@ @oM&@&S@ \@ mYF@ @@@ JY8e@& 3 `vO,@HzM@KY8=Z@ *Q@_]@鷯[@ U@ shD@~ @ fffff @~ @H.!e@ + H}}? , , , , , , , , , , , - Ǻ?ŏ1w!@ cZ@~ @yX5t@8ŵD@ ?W[S@ <,@ x@@@ iqe@ . @33@H}8Z@1w-1@&Sw@㥛 @ Q@ F%I@~ @ ffffff @~ @Gx $e@ / =U_@G@ˡEZ@ @+e@1*@ c]jd@ B@ @@ @ 9m4e@Dl*LV**X(** !"@#@ $%@& '@(@)@*@+@,@-@.@/@0123 4 0 aTR'@ 1ʕ@ ܵ|Z@ ޓ@ ŏ1/@ E@ (@ ~j @ (@@@ De@ !1 !!M O?!$ @!scY@!&SU*@!@!:#J{ @! y@! 3ı. g@! (\@! @@ !?ܵe@! " #P(#QQRQ #R4 #P(#RQQQQRP #R4$$WWW %5% %5%& &`)& & `) & &6 &7 &8&$' ''&Su@' *Q@' (9 ( ( ( ( (! ( ( ( (" ( (h"lx@(_]@($) )#)Qv@)HzM@)* *# *$ * * * * * % * & * **\ Ao@*鷯[@*+ + ' + ( + )+ ++?-@+U@+ , , , , , , , , , , , , ,,$- .:. .;.$C?.gz`@.MStX@._@~ .(@.]F@. Q @. SK5@. Gz@~ . H@. Q#@.8gDie@ /</ /=/V/@~ /^@/YX@/ @/q= @/= ףln@/ d)@/ Jt@/ @@@ /1*e@ 0>0 0?046<"@0#y@0I +#Z@0Pk@0N@0N@A|@0 q@0 V@0 ~@\@@ 0猠e@ 1@1 1A1NbX9?1ǘ@1h|?X@1s+@1/L.I@1~::@1 L@1 L F@1 ~@@@ 1e@ 2B2 2C2:#J{@2s@2_)X@2#@2rf@2q= @2 Fx@2 @2 8@@@ 2[ Ae@ 3D 33ͪ?3k @3j+#Z@3\C8@3VW@3?k@3 W[@3 a8@3 ~@p@@ 3Ԛe@ 4* 44]K5@4|a2@4EGrY@4TTs@4K=(@4/n`@4 \Z@@4 sFw@4 @@L@ 4sh|e@.b(Jdd(>@PK|z    %%%%(,(+()() () (+*+*+*+*+*+*+ *+ ** List29b(b(/df23?ggD A FQ_ dMbP?_*+%) &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} } A} } } } * } * } * } * } F @@;@@  w w wYYYYwwwwwwwwwwwwww P( QQ RE P(RPQQRQR RE T  F F `) `)  G H !   ""   #   % &    ' ( )        I J @~ L@ Ƀ@ W[X@R!@*@N@ `@@t@ B`"e@ [ \o_?\ A@\CZ@Y8@5;@K@]@J@~ X@ Gz1@~ Ȗ@ !ue@ ] ^~:? , , , , , , , , , , _ `C@sQ@3o@,CK@&1<@1@Nё\v@ @@@ܖ@ Ce@ a b6;Nё?ZT@c@>yX@Jp@Oe@fc]@ z@Ћ@X@ Be@ c d( @Tũ@Q]v@&S'@c]ܖ/@\mJ@ @@@ ue@ Dl$FP$~&P$$ w!w"w#w$w%w&w'w(w)w*w+w,w-w.w/w0w1w2w3w4w5w@6w@7w@8w@9w@:w@;w@<w@=w@>w@?w@ q r 9EGr? L@ nSq@ Ӽ@ Gx L@ @ ;pΈ @ x@0@\@ e@ !s !t!,Ԛ'@!|a@!ꕲ H@!Gƴ@!=,Ԛ@!X2Y@!@! w@p@x@ ! ne@ "u "v"h"lxz?" -|^@"t;@"鷯 @" y@"Q|@"Ps@" ؀@H@@ " 7de@ " #w #x#JY8ֵ?#:@#=yXX-@#Qkw-@#\@@#-H@#?A@# }@l@@@ # He@ # $y $z$b=?$QI@~ $@$F%u^@$ $(~|@$? @$_L"@$ H@H@@ $ X9e@ %{ %|%J4?%> @~ %@%kwRq@%W[X:@% c@%6~@% (@(@@ % 5^I e@ % &} &~&yX]@')@'F@' (\@' @@@ ( ((\m?(8EG@~ (`:@(~k @(eX@( 2@(̴o@( @@4@ ( ڬ\me@ ( ) ))J +@){P@)J{/ 1@)&S\@) o_[@)V-@)K4m@) {@)@@ ) fjQe@ ) * **%䃞?*&S@*+@~ *@*Ș@*6<Ή@*ioI@* @؃@p@ * e@ * + ++Q|a2? +, +, +, +, +, +, + , + , + , + , + , ,,~8gDi?,O@, jF@~ ,@,9#J$@,~:d@,w-!@, y@,@@ , xz,CFe@ - --:#J{/?-t$G@-x5@-H.q@-HU<@-e`T@-OjI@- @(@&@ - ~jd@ . ..S㥋? ., ., ., ., ., ., . , . , . , . , . / //S㥋? /, /, /, /, /, /, / , / , / , / , / 0 00 1 11 2 22`vOj?2t$<@2{/L~~@2 @2(@2~.@21*@2 p}@0@Џ@ 2 K4f@ 2 3 33D9?3+u@3@3٬?<{G@<6@<%C@< @<@<ALj@< ffffff@< ~@@@ < e@ < = ==X2ı.?=pΈҖ@=<,@= *@=T0v@=z6۔@=4~@= @{@ = Qk#@= fc]e@ = > >>HPsb? >, >, >, >, >, >, > , > , > , > , > ? ???W[? ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? , ? , ? , ? ,?D,l<<L@ w@A w@B w@C Y`D -@E w@ @ @@46@dK|~ z   List35b(b(/df23?ggD A x$'ES\$floxD<̠\4| T,t dMbP?_*+%7 &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d1XXM&d2?M&d2?&d2U} *A+} +} U ,} U -} -} U -} +} } } } U $ R@@;@@   P(Q R P(QRPQQRQ R T W   _ `)_ `) a    !   "    #   % &   ' ( )             0       sh|?? C!@ z,C@ ߾ K@ OjG@ -@ {T@ Ȑ@@@ 7¦e@  cZB>? k e@ z6@ J|@ ?6@ sb@ j+b@~ l@ (\1@~ @ e@  ͪզ? ~8g:@ C.@ %@ (~;@ B#@ Zdg@ (@@@ e@ 1Zd?U0*!M@hsyi@p@S!?@? @T㥛@X@x@\@ Ye@ t$~?+4@"=@kw+@vq B@sk@!lb@`@@@ 8EGre@ ڊe?%F@!rh @"lxz+@:p@@cZB@ڬ\@(@@@ c=ye@  Ac]?ܵ\@H=@ @u>@@Y@_vOf@ͪq@rh٠@@@@@ 1Ze@ 3?-!}@QI@@Q@? Q|a2? ffffb@ \@ [@ j@ (\@ 4@J @ @@̕@đ@ Ue@ !!0*D?!#~N@! o_@!ag@!:p@!&ST@!}гY@!@P@@ ! w#e@! "",C?"xz,m@"H.J@"}гY1@"a,B@"):@"h"lx>@~ "@" Gz!@" = ףp"@" :He@" ##ZB>?#V}@#X/@#(E@#Pswz@#Gry@#~j@#u@@ȑ@ # M Oe@# $$@ǘ?$io5@$JY0@$B>( @$q@$M<@$R@~ $@$ Q"@~ $ @$ _vOe@$ %%Zd;?%jt(.@%[@%8d~@%5@%\mŪ@%!1s@%t@@؏@ % jqe@% &&=U?&]m@~ &Ǩw&=@&Ĥ@&W/7@&io]@&py@@Ȑ@ & EJCe@& '' o_Ω?'@'d]F$@'j+-@'14@'z,Cr@'E@'w@w@,@ ' Sf@' ((OjM?(^)^@( @(:M8@(46@(@$@ @ ( J +e@( ))NbX9?)>W[}@)f@)fc]4@)Bu@)&US@)]CY@~ )h@) = ףp}1@~ ) P@) Be@) **ꕲ q?*@߾>@*?XW@*&S@*Mb@~@*hsg@* @* @ @@ * x#e@* ++[ Ac?+W[l@+ݓ@+NbX9s@+x $( @+s$@+,C_@~ +@+ #@~ + @+ ʡe@+ ,,LJ?,Cl{W@,r{@,h"lx@,"lxz!@,Tt$[@,a+-e@,X@@@@ , --j+?-'†@-Bi*Y@-hsR@-|?U@-sFޑ@-)l@-@@@d@ - +ef@- ..tF_?.( @.?n@.T@.v),@."@.uL@~ .n@. fffff"@~ . @. H.!f@. //fj+?/&Ss@/ZӼ{@/䃞@/h"lx@/ZdI@/"uO@/?P@@ / K4d@/ 00K7A?0Ǻ@0:@00h@0x@0bX9,"@0=@0(@@@ 0 bX9e@0 11䃞ͪ?1R!@1ǘ@1q= Y@1H@1'@158E@1`@@؏@ 1 h"lxe@1 22镲?2kwJ@2u/@2h|X@2$RP@2|?mK@2N@d@~ 2@2 q= ףp#@~ 2 @2 ~e@2 33gs?3Oί@3B`Ђ@3 !@3c]0@3p_!@3H@3@v@@ 3 :#J{e@3 44J4?4 h"l@49#JS@4?ܵ@4Vc@4tCC@4U@4@،@ 4 (\B$@4 ne@4 55Dio?56 @5Dl烶@5W2@~ 5?A5va @546@@50~@(@̑@ 5 _Le@5 6~ 6'@6Y@6?ܵL@6ǘ}@6c]G<@6Fx@6@a@6w@p@Ў@ 6 LJe@6 77|a2U?70@7Z@7r䖔@7VA0@7Ǻ@7\C@7x@@@ 7 <, f@7 88ׁsF?8,Cߍ@8J@8]K@8) H@8#~3@80'@8@ȋ@P@ 8 <,Ԛe@8 99+?9&S@9 p@9;pΈ 9@9v@9Ș@9a2U0 @9@~@@ 9 R!e@9 ::!u?:X @:@@:J@:*l@:_U@: Ac1@:@X@ : (\#@: N@e@: ;;n4@?; x@~ ;@;&SU@;o_J@;>K46?>[bc@>m4 @>3@>^KV@>s@>I&@>w@@@ > ;Nёf@> ????&SuI@?<ܽ@?W[ @?ŏ1?t@?Sc@?ffff@?@@@ ? 镘e@? Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @@7[ A?@u@@-@@-C@@yX5@@KY8̹@@@@{@ȟ@@ @ gs=e@@ AA o_Ω?A&S@A47@A +@A5;@~ A`@Ax $3@Aq@p@ A (\B#@~ A f@A BB ?BTR'1@~ BEu8ABj+@Bޓz;@BA{@B(~@B@|@x@ B rf@B CCv@Cw@ @@ C ŏ1f@C DD!uq?D[ I@DyX@E`@E4v@En@Ex@~@ E Qk#@E a4+f@E FFǺ?F&Suq@FaTR'`@FAt@FBy>@FJL3@Fn#@F@y@L@@ F ^I %f@F 0G 0H 0I 0J 0K 0L 0M 0N 0O 0P 0Q 0R 0S 0T 0U 0V 0W 0X 0Y 0Z 0[ 0\ 0] 0^ 0_ D l444444444444444444444444`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~0` 0a 0b 0c 0d 0e 0f 0g 0h 0i 0j 0k 0l 0m 0n 0o 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w !!!!!"""# 0x$%&'''''((() 0y !!!!!"""# 0z$%&'''''((() 0{ !!!!!"""# 0|$%&'''''((() 0}$%&'''''((() 0~$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l44444444444444444444444444444440$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() ***0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l44444444444444444444444444444440$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l44444444444444444444444444444440$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l44444444444444444444444444444440$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l4444444444444444444444444444444   0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0 $%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() 0$%&'''''((() D l4444444444444444444444444444444 !"#$%&'()*+,-./0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 0 $%&'''''((() 0!$%&'''''((() 0"$%&'''''((() 0#$%&'''''((() 0$$%&'''''((() 0%$%&'''''((() 0&$%&'''''((() 0'$%&'''''((() ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl44444444 $$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " #  ! " # <$$$>@PKz   List36b(b(/df23?ggD A &w  dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} *]} *]} 8]} } } ]} U]} ]&.!YS@+^;^;bbbqb b k k k kkb b k k k k k k k k k k k k k k b P(QQRR R / T 0 1/WXYZ[\ !!!!!" 22_ `) `acdde gh}ŏ1b@ i3 llmx&1? n k456 q rst ]] u r~ 7`@ t u r~ |`a@ t u r 7=UUb@ t u r |<,Ԛb@ t u r|8dc@ twx89 gh}ec]\=@ i :r;8gDiop3@ t :r;%C @ tdd<=>?@>?@>A k3^)a@ B->A kvec]\=@ B.>A kv8gDiop3@ B/>A kv%C @ B0>A kv`vO*@ B1>A>A>AcdeDlb",BF,88<<<888@@@@@ b!k"k#@$@%@ cdde!"d[-0 C-( l c 2NGraf 1 "]@ APPPZaajk&lfffff?'lfffff?([4d2?)[4d2?"XX933333?933333?3&<3PH 0(  @@3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ):;Q):;Q3_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R R R RbYJ S S43_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R RbYJ S S43_ M 7 ]f @"B ` MM<R R [Q S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rf# S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rܡ S S43_ M 7 ]f$ 7d@"B  ` MM<R Rb6XJ S S4ES S 4D$% 03O&CQR RnʵdZ S S4$% 3O&CQ4FA 3Od 3aK=" R RR RJS S4S S4Dd lp\?^Y??YC?% M3?3O &DQ >Struktura fondu pracovn doby23 M NMR RR Ru]S S4'<(o] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx `/xxS S4n&6Z `[S S 4eee* `vcs-CZ5 `  LTextovPole 2"B<PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK! æn drs/shapexml.xmlVK8"Y:%e- lfW([hTHA f5Ysk(,f'HtQX>|+%c yp&TB-fsf V"{a' A+mPvMWBWBnM e;3ElApѶٕnZz"|!jSntYR-G6q?y>a#6z; N냑> iONAFFG(ꆽ g g+VBjt9sbdnͳ0j64LmY# қZ C:nw(;{/ w).P:ŝ =.^?=+"Q =9u>#G 7"u lZG8AҳBs#~a(չn6^ msIjԬ*n/EJ bXML1*65DՏ>\Ú e uNTEJ_UEFmizx|Q_*mdzl!XOa]~ĞSou2#Bes0puYj[?N1|_ $xTςuI* Po~PK!$drs/downrev.xmlTO0Mkt_nR oe>ڒsg [ϹwɬU5K*ԙ.8ϵђA:Moo&<ѩܯ|Apv gPzM(uY)w=g{FA0Wo(V2]A,BG\65~ /[ ucRߺ$?ll%R Ŧ0 m=YilwέQĚA4 ug;QqxE;ܛq4-PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-! æn )drs/shapexml.xmlPK-!$drs/downrev.xmlPK1Z]` 3 $ <gPromrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 83 %<E3  LQTextovPole 3"60PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!>^}c drs/shapexml.xmlV͎H;Zp qNqɐV­bkݦ'?x}=qx/N2O}_W?slWIƖZ4LLZͼ3:P9HDgG\r3ahB1n|\=vmا O m*pYus[4^nqF@nBOm3!slFW*r^t-\.I?Ar<=nv>l҅0FAo{h$ ANb |5 3:9sT)0j6´^my#T( >қZ Eznw;{Z.wZ$Tƺ(Q? )O12e 0aex#0< ݬu }6+FRnDxxSV²Wbˮtc􊸸|T}רQ: dzt%^žP;u2'B 0pu Sf;0yzG'NMoP*~8ں]po5y> PK!㨟$drs/downrev.xmllN1M|fLRɂl?mI[E x7gfΙ~OU4A HQfy try1#ajCq.-cR,3VqTX^ch}xBjt{!: 72ɮ 3v}xrRc\`H2@>ER BStZ֙5XS3b eNzT^;NNvQh=;vᷛ~ NPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!>^}c )drs/shapexml.xmlPK-!㨟$drs/downrev.xmlPK%A] ` ( $ <QPromrn ms n neodpracovan doba 17 %<E(  LXTextovPole 4"/)PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!.vU drs/shapexml.xmlVn0?Dzt( R;U"h$H-"UҢc#?Rk2q7:=46)=PeZ.R.)1ɒ %yJгMLK f )]ZNCS,yGr R5o0 dhZYi B3gۮ՜ q TUGYx:D8t`pUUY8Q8ֵZgaq Aq8{Hz,sJG$ GQvxgZҰBRbƊZ>QwZwD5˔ƔH@Z=VxLm 8.ܚqvtS 2{AVKʦEA$68Gql LIl$vQ0g;[mgfEPJ5/cVƢ+'U^ q < Yr\4-DȅIzBv!:1v+8^Fqp5pBAl M!h "rN|cyUAuWZ*ĖcVL| xT U_n= @<* ; Q5k!;<2)V]#W0J•W{t # 臅՞d%J'&|œl6p0>I$&y>Izۢn.A]4 *oTBȹJ!scJ%Yl~ RݺuJ$MWt.栨<&S Q32{mYS ٓdɴ᠇|kr&;,مZAO1jp5Ba{/= I}%+9ydW뗢^0P\ }|fgPK!L$drs/downrev.xmlTMO1&fLIfa)4z.ab[; roGVlWHv"`hRU|AL֠=z//Fjq#C% a3ܧ%j;vfuZj]3뚋(s*C7j%VK gFtV{&T!U; 倏_jqWI_+Wes: RRSPjl#A􁥶oy1IBFmO$A'}qNwc1 !S9}PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!.vU )drs/shapexml.xmlPK-!L$drs/downrev.xmlPKY(] `  $ <Dovolen 11 %<F <  LXTextovPole 5"%PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!BiN drs/shapexml.xmlVn0?Dzt=9h($r鍑([E$E? )ISYgye+Ȝk(Yp?RUn28X&+&]qC?-+=b)M4#0tfm7M9-3Vk[f᧞+(4gqn ;vN7ZTb rU8H06hsZ-Q60;o!yɃ4,{Awf:ҲRRbҊF>t^qZ<.ך4UA3J$k!_wpHV77Ѳmc T]K C *AGYlLI ,8$@WJ%IOpr98Xw i\h *a#xֽD+TDHMrOo6l#pd4#'t-g6d6N@OfLz:J]rC.ܨ d$iBpiv @i߶pyNut]ot1 䵾ou_Ah~RK{,C9s򏉳PK!* q'drs/downrev.xmlTn0ET8 GAj7ڽ;6$=f̹U5K*ԙ.|ߞ@Zh L'wcܯ|AD3(&JX=UM S+JRfN1/B.tW`/xC;{eo?jul!Vbɝô&g:+=չ5X0F@2Sc'3ϝDaGWă5z2wA_&W: KNPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!BiN )drs/shapexml.xmlPK-!* q'drs/downrev.xmlPKi0] `<  $ < Nemoc 2 %<F <S S  LOTextovPole 6"÷PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!2m drs/shapexml.xmlV͎6;Dz*K+no.eHE(ϑ w(C<73ݛc%^[juDP\dü3:r&= KߌS| ʎѭs۵|+*f_Z(Tts`$n6v+:Aτ" @q-]c@}Q{qg!ø>OLTHioπ̟/.><֬FT-0X V6EAY~Sr0&} RAa0I I/%/jcOB_AC5; /J\\;祔V첑Tך!ކT5m KDQ@bѵ.z#NM~B'k> ;W{Bjȏ˲`X 0#(1Nδ(lw2-֭ Z+NVG O}TPvPWn.bPSRh&^5NS"+U+-SتFq0jUs|3pGkT '58N zt̤y8㙜Cwpxaai#[ {giIfi':0Dd6Lؒq*+kjeTnXq,˂FQgSz)Jvdϱ;[{‹NgfV㠮h]xVn&v00_OղqbjmwvZw/T87o\c(KǷsVo/4X[+,!_m m>")>'2%3 +~OY4w.P)_l~FV=s G֫n󼰯PK!4&drs/downrev.xmlTN1&CsMI4ܠ|2imaO]Ͻ|xҪu h:3\ ^-Iz{3#a/Ph7 J#]VJ]lX}&U#Bx %RfN1xl_눾/by];}e!7ʛ am+K mCSHC4;(dMàLD >IT<4&;78=Dēh[m PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!2m )drs/shapexml.xmlPK-!4&Ydrs/downrev.xmlPK] `< $ < Jin 4 %<F>@dK List37b(b(?Y,f?ggD A ~kzV dMbP?_*+%9& `?' `?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} 1V} V} V} U G~C!G@@@@;@i@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ P(QRPQR RD T EWFFFFFF G  HHHHHHHHHH_ `) `aIIIIIGG #    $&  $&  & $&   %      JKKKKLG M N?ܵ? OˡECb@ PuV? P&1L;@ Pfffff1@ P?5@ QR,Ԛ?Sxz,Cb@T9#?T=UK6@TGr0@TTR'? MNǺ?OK4b@P/$?P=U6@P!rh0@P:M? QRK46?S?5^INb@TV-?Tec]|<@TX0@Tfa@ MNN@a?O:Ha@P_vO?P/L @@PB9@P(@ QRHPs?SEb@~ TE@TY8-8@T?%3@Tc]K? MNZd;O?OI&|a@PAf?PQ|1A@P0*9@PgDio? QRޓZӼ?S/$a@Ta4?~ T@TX1@TZڊ? MNw#?O9m4$b@P9#J?P{/L=@P]Fx0@PpΈ? QRQkw?S镲 /b@T_vO?T) 0=@T|?50@T}8gD@ MN䃞ͪ?O(\c@P{/L@PsA8@PLJj0@P9#J{@ QR镲 q?SZdb@T? @T_Lj7@Tŏ1w-Q0@T&S:? MNгY?O䃞ͪ a@Pܵ|?Pk C@P1Zt:@P]m@ QR9#?Sc=ya@T8d`?T_vB@T2ı.:@Tv? MN`vOj?OJ4Aa@PJY?PV-B@Ph:@PΈ@ QR cZ?SR'ma@TH}m?TW2\A@TS :@TL7A`@ MNa2U0*?O٬\a@~ PPyX5A@PF_8:@Pq= ףp@ QRw/?SQqa@T\ Ac?TXA@T9@TS!uq? MNV-?O.nb@P$C?PEGr7@PZd;OM0@PZڊ}@DPlV&$$.PBPD^zzzzvzvzzzzzzzzvz @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ Q R_)Ǻ? Sb=a@~ T TBiY@@ Ts0@ Ths@ !M!NׁsF?!O}8gb@!PSt$?!P^K=9@!PhoA0@!Prh@ "Q"RAf?"Sz6b@"T2ı.n?"T( :@"T Ac1@"T&S? #M#N@Ǩ?#Oŏ1w?b@#PP3@#Pc]K1@#PtF_@ $Q$Roŏ1?$S=yXb@$T Oe?$TSt$8@$T$(~0@$TMb? %M%NM O?%OCl-b@%P&S?%PAf=@%P9m42@%PJY@ &Q&RޓZӬ?&S^I a@&TJ4?&TT?@&T|Pk0@&T(@ 'M'NSt$?~ 'Of@'Pqr@'Po8@'P+ݓ1@~ 'P? (Q(R&S:?(SL F%b@(T*D?(TN@a9@(T䃞ͪ0@(TB`"@ )M)N&S?)O\Cb@)PMbX9@)PӼY;@)P:M0@)Pn4@@ *Q*RB?*S4@b@*T=U?*T#~j9@*T58EG0@*TH}@ +M+N7[ A?+OZdAb@+PL F%u?+Pv*=@+Pc=y2@+Pz6>W@ ,Q,R"~j?,Sg}a@,TDJ?,T;Nё4A@,Tec2@,Tvq @ -M-N~jt?-O_Qb@-Pǘ?-P j>@-P&S1@-P@߾@ .Q.Rho?.S鷯rb@.TׁsF?.T}?5^);@.T?1@~ .T0v@ /M/Nd`T?/O㥛 b@/Pfj+@/P~k :@/PC0@/P/n@ 0Q0RHP?0S%䃞+b@0TNё\C?0TK7>@0T)Ǻ(2@0T @ 1M1N rh?1Oa@1P>W[ @1Pv:9@1PQ|2@1Px#? 2Q2R;pΈ?2SSt$Eb@2Tp_Q?2T+ X:@2T8gDi_1@~ 2T@9P0' 0@9PuV@ :Q:RW/'?:S_v_b@:T2ı.n?:TԚ;@:TKY851@:TCl @ ;M;N -?;O b@;Px?~ ;P3@;P?ƌ0@;PJ4 @ <Q<R&S?<S_b@<Tq?<T@aӋ9@<Tz60@~ <Ts@ =M=N^)?=Ogsb@=P=U?=P?_9@=P&1 0@=PZڊ@ >Q>R,C?>SJ4a@>T37?>T_QB@>T[B>ٌ:@>TN@a@ ?M?N_Q??O1*a@~ ?P=@?P"9@?Pw-!0@?Pjt@Dlvzzlzzzrzzzzzzvzzzvzzzzvzzzvvzz@@A@B@C@D@E@F@G@H@IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @Q@RuV?@S46٬@IMNOPPPPJQRSTTTTKMNOPPPPLQRSTTTTMMNOPPPPNQRSTTTTOMNOPPPPPQRSTTTTQMNOPPPPRQRSTTTTSMNOPPPPTQRSTTTTUMNOPPPPVQRSTTTTWMNOPPPPXQRSTTTTYMNOPPPPZQRSTTTT[MNOPPPP\QRSTTTT]MNOPPPP^QRSTTTT_MNOPPPPDlzvvzzzzzz`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{}`QRSTTTTaMNOPPPPbQRSTTTTcMNOPPPPdQRSTTTTeMNOPPPPfQRSTTTTgMNOPPPPhQRSTTTTiMNOPPPPjQRSTTTTkMNOPPPPlQRSTTTTmMNOPPPPnQRSTTTToMNOPPPPpQRSTTTTqMNOPPPPrQRSTTTTsMNOPPPPtQRSTTTTuMNOPPPPvQRSTTTTwMNOPPPPxQRSTTTTyUUUUUUU{UUUUUUU}UUUUUUU<>@UdURr     List41b(b(?ϿggD A ٪ dMbP?_*+%,&i4F?'i4F?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} X} * X} >X} k} l} X} X W!N@:@;YYw\]]@ @ a @ @ @\/\ddddvdv@v@v@v@v@v@v@ @,@,@,@ P+QQRR R T EWXYZ[\ !!!!!" 22_ `) `aZZZZZ[ gh}:MSa@ ib p,lm4@BY@ nk''^_` q rst u r 79T@ t u r |}bZ@ t u r 7:MSa@ t b u r |De@ t b u r |%䃞i@ tcc]] gh}Zڊa@ ieefgeeh`eeh`eeh`ii]jSt$9@}bZ@/$?@e1>@_vC@ cmn cmn cmn ( (((o((((ppqqDlJ",BB<<FF<8Zx P ` (  n c 4NChart 3]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PH$0( $3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  "'S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M NM MM<R R R R] S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M  MM<R R R Ri S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ NM MM<R R R Ru0 S S4J[St$9@S S 4 3QQ:QQ3_  MM<R R R RZ6B S S4J[_vC@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FA0 3O 3 bR RR RV Vd&@! M8 ?YX . QS S43*N&A! ! R RXJ XJ j S S4% -a ^N 3OW,&BQ K /hod23 M NMR RR Rh] S S4'<YъX?Qs?ZzhiF xxxxxx /S S43," 4S S4A0 3O3*@o@ &@! MR RR Ri8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?xq']k?c^w ?y ? [S S 4eeI@St$9@_vC@e*vcs-CZԔS ,, dLpGObdlnk 2#"~@rPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!drs/shapexml.xmlUn0#mwU ![Qp&c7SI*Kx<|_&WSyכ#mK |d__]ZQ5R!H!nAuD˞ 8ꈁG "{H Y{ cڟ6{dqU+y/[50Vu]ia8Z;Wr_Foihӑ?!9ٔ|+4e<6ËyM#Ȱ᭸Ê]>nji逩՚>=q0;3?Z?I wH@!C_v; G5:@q|6 Acg<ĖF giUIf|)6Wڼg䲐MT`*J$xi[zr?Ơf /`,&}/8A5'̮h Qu!m5э/URr+ i}'(2"`-` 1gZ.ҐK$˅A]é[v7-z4++0elB8%jH_z4K CQ=3h۫vӀF#?N͝9rvjSQڝ$% zK'؏Hϖ#}D[j@HְxАg_gUPK!c(drs/downrev.xml\_O0M5tC AAuckma{Qo=iOFVlƖZq:>0TJ:;Y'T&*-Gt%eCܪy6-P +THHQS/<)JE7b7rmޝ>Bo8?=iW6nlWE8t) Gm) BSUZhӞs%3&/C9-:Rqt휿I|wѴ{@Ó(Z;|PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!)drs/shapexml.xmlPK-!c(drs/downrev.xmlPKgQ-t]` $~ DA??Picture 1E]&`>@dd List8b(b((3ggD A 7J dMbP?_*+%&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} "X} X} X} X7W!N@ @;@@@@@@ @ @ N@ N@ N@N@N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ P+QQRR R E T EWrrrrsr !!!!!!"tt__ `) atuvvvvv ) *" *#+ *$)*++* )* + +*)*++* )  w w w w xxxxxx y* zZd;6@ {:MSa@ |9T@ |%䃞i@ {Zڊa@ }~ + I +? , , , , }~ - Tt$@ %@/@ x&d@ F`^@ }~ .' f@ׁsF`@6U@6[Ph@؁sFBa@ }~ /H}8@ڊa@~ @Pkj@Af՛b@ }~ 0|гY5@_vO:b@QS@_vOk@sh|b@ }~ 1Bi?(~kQa@~ @ClOn@ -b@ }~}~ 2a2U0*@Pkb@!@Q@!lVc@ }~ +~ ? , , , , }~ -x&1?Yd`@S@' d@VQ_@ }~ .46@dd B List15b(b(fggD A }[#;+/ dMbP?_*+%8&vn?'vn?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} U3} } } } } U} } U }@ V@h@@;@xww w   P+QRPQ R%WWVWWWWW T E WWWWWrrrXXXXXXXXXXXX !&!!!!"XXXXXXXXXXXXvvvvvXXXXXXXXXXXX v_ `) `aXXXXXXXXXXXX, )' *" *#+ *$ ,)*++* )* + +"*, )*++* )  w w w w , M NU0*д? \ AcSr@ |a2Ulf@ b=z@ Kr@  MSt$? ce@ = ףp]Q@ †Wt@ 46>j@ MNı.n? rvj@^)ub@m4Mv@RI&@m@ $~?ͪoi@Bi^d@ZdKn@K7ui@ MNw-!l? cTo@~ @s@䃞ͪn@ Ԛ?pΈo@eg@#t@,Ԛo@ MN? Yl@Fx a@vOju@]Fxcn@ _)Ǻ?V-`@~ Z@%u;c@oT5`@ MNX5;N?]K!`@9X@d@ }`@ H.?}b'j@<,a@t$u@ʡEl@ MN"u?MStVd@6;Nѥ]@st@I&‚h@ z,C?}b'e@}b%a@c]Fk@~ @ MNR!u?St$d@k `@o_5i@+Ωd@ yX5;?vq wc@St$`@ioɨg@JYd@ MN?߾?k+a@~ @/$%f@o_ob@ 7d?gsb@W2`@$}g@EGr!c@ MNH}8g?sAa@0' [@e`TRh@镲 b@ {P?Kb@~ a@46cb@-CR[@9vj@_nc@ ׁsF?,Cb@.!}]@QInh@+c@ Dlr8D8N0t0R0t0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? M N|гY? QIde@ ,eX`@ 7[ j@ x $(e@ !!&†?! Aca@!u]@!_L٬]@~ )5@)?ܵXb@)D0^@ ) *M*N~jt?*ޓZc_@*H}X@*Cf@*s`@ * ++HP?+`@+Aǘ\@+fc]~c@+[ A`@ + ,M,No_?,v?]@, rh9W@,w/a@~ ,@ , --d;O?-&S+`@-d]KȋZ@~ -@-{/L|`@ - .M.N/L F?.&S=f@.Ta@.qh\l@.JYf@ . //~:p?/V-_@~ /9@/.!c@/D `@ / 0M0NK?0؁sF[@0y)&T@0}?5^%d@0QI1]@ 0 11m4@?1[잌^@1PkwLU@1u e@1@^@ 1 2M2N/$?2c]KpW@~ 2@2I&6^@26[W@ 2 33Q|a2?3( `@3Z@~ 35@3w-!`@ 3 4M4N<,?4@߹@46M>NK46?>@@>r3\@>H W@ > ????48kc@?sw_@~ ?qz@?lxz,Sd@ ?Dl~~~~~@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @M@NBi?@(\Q@@@@@гYQ@ @ AAm4@?Aܵ|X]@AAfT@Ash|b@A/nI]@ A BMBN?ܵ?BԚX@~ Bſ@B47^@B+Y@ B CCHPs?C@2@C=yXW@Cܵ|R@ C,DMN,E,FMN,GHMNIJMNKLMNMNMNOPMNQRMNSTMNUVMNWXMNYZMN[\MN]^MN_D`l~~0000`abcdefghijklmnopqrstuvwxz|`MNabMNcdMNefMNghMNijMNklMNmnMNopMNqrMNstMNuvMNwxz|:n>@ddB    List17b(b(fggD Oh+'0 PX $Regionln statistika ceny prce 4. tvrtlet 2012 - kraj CZ051MPSV RNovotn MichalMicrosoft Excel@C= @*9՜.+,0 PXd lt| #PLS-M0 PLS-M1_2PLS-M7PLS-M8PLS-T0PLS-T8PLS-V0PLS-V1PLS-V8'PLS-M7'!Nzvy_tisku'PLS-M8'!Nzvy_tisku'PLS-T8'!Nzvy_tisku'PLS-V0'!Nzvy_tisku'PLS-V8'!Nzvy_tisku'PLS-M0'!Oblast_tisku'PLS-M1_2'!Oblast_tisku'PLS-M7'!Oblast_tisku'PLS-M8'!Oblast_tisku'PLS-T0'!Oblast_tisku'PLS-T8'!Oblast_tisku'PLS-V0'!Oblast_tisku'PLS-V1'!Oblast_tisku'PLS-V8'!Oblast_tisku'PLS-M0'!Print_Area'PLS-M1_2'!Print_Area'PLS-M7'!Print_Area'PLS-M8'!Print_Area'PLS-T0'!Print_Area'PLS-T8'!Print_Area'PLS-M0'!Print_Titles'PLS-M1_2'!Print_Titles'PLS-M7'!Print_Titles'PLS-M8'!Print_Titles'PLS-T0'!Print_Titles'PLS-T8'!Print_Titles listy Pojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   "#$%&'(Root Entry FWorkbook 1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8!