ࡱ> A\pNovotn Michal Ba= =tm(8X@"1.Times New Roman1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1 Arial CE1hArial1@Arial1Arial1" Futura Bk1@Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1h Arial1 Arial1 Arial1" Futura Bk14Times New Roman CE1" Futura Bk1 Arial CE1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1"h Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1*h6 Calibri Light1,6Calibri16Calibri16Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1" Futura Bk1h Arial1 Arial1Arial1" Futura Bk1"h Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- #,##0.0#,##0_ ;\-#,##0\ 0.0#,##0.0_ ;\-#,##0.0\ #,##0__ #,##0.0__ 0.000 #,##0\ "%" #,##0.0____#,##0.00_ ;\-#,##0.00\ #,##0__;\-\ #,##0__;* #\ ##0.0 * * * *      * * * * * * * * * * * * : : : : : :  9 a *+ *) 6 ff *, ** , P - P . . + 1         *   * 5 ` / 0 7 2  4  3 8 : : : : : : ;x @ ;x @ ;x @ A <! = Q >a Ax Ax A l A"x Ax A  A   x7 xA A h Ax A| A Ax Ax A| A A Ax A| A| A Ax ax ix | ax A ax ix  A  A|  | Ax = | = =A A h Ax A| A| A| A A ! !  ! >a ! ! ! >a  a   xFa  x@ F !X !\ !\ ! ! H ! ?!x ?!8 ?!< ?!x ?"x ! h@ ! l@  ! H x`@ |`@ |`@ 1|`@ |`@ |`@ |`@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x q| | | | | ! L ! h@ ! l@  ! h@  xa@  q|a@  |a@  |a@  |a@  |a@  |a@ x@ 7 q|@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 !! @! " #! Aa Aa ! ! Aa ! $! B!8 ! (@ 8@ !8@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ C|@ C|@ C|@ C|@ C|@ C|@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ \ ! h@  a h@  !#x@  !#|@ x@ x@ |@ |@ |@ |@ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ! H ! L  ! !  !X !\ B!8 !8@ 7 B!8@ 7 !x@ 7   x@  |@  |@  |@  |@ %\ x | | | |  x@  |@  |@  |@  |@  x@  |@  |@  |@  |@  H  L #\ A ( A ( ( Q ( A A A| A| | & & ax | | ' Ax | A| A| A   a >a8  X X x B!8  ( x@  |@  |@  |@  H \ \ \ x | | |  h@  H a  a  a  a a a  | ( ( & a ( ax a &a ' ' & ax | a a Q| a| a! a) a a >a a a a Ba< a8 xa@ |a@ |a@ |a@  a ax a| |@  |@  |@  a| |@  |@  |@  x@ 7  |@ 7  |@ 7 |`@ |`@ |`@ \ !| %!| !| a L a H %\ | %| %a| %a| a ,  a a a  8 !8 a< |@  |@  \ \ @ #P `@ #p@ # ax !| %!| !|  H ) H Dx @ Dx @ Dx @  x7 xA| A| Ax A| A| Ax A| ix |  ax   a A| a Ax A| A| Ax    |  Ax A A A" ?!< ?!8 ?!87 ?!8@ ?!8 x ?x7 ?x@ ?x ?!8 ?1|7 ?1| ?!87 ?!8@ ?!8 ?!x ?1| ?1|7 ?1| ?!<7 ?!< ?!87 ?!8 x ?x7 7 ?x@ 7 ?x7 ?x7 @ ?x ?x@ ?x7 ?x@ ?x ?!87 ?!8@ ?!8 ?1|7 7 ?1|7 ?1|7 ?1| ?!87 7 ?!8@ 7 ?!87 ?!87 ?!8@ ?!8 ?!87 7 ?!8@ 7 ?!87 ?!87 ?!8@ ?!8 ?!x7 ?!x@ ?!x ?1|7 ?1| B87 7 B87 B87 @ B8@ B87 B8 B!87 B!8@ B!8 B1|7 B1| B1|7 B1| ?!<7 ?!< B!8 B!87 B!8@ B!8 B!87 7 B!8@ 7 B!87 B!87 B!8@ B!8 A A B87 B8@ B8 B!8@  | a B8 Ba8 Ba8 ||<bL_}-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L ,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A}! _K_ 23 ,##0}U}# _K_ ,##0K_ _}-}$ _K_ }-}% _K_ }A}D _K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}' _K_ }-}( _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }-}- _K_ }A}. e_K_ ,##0}}? _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}A _K_ }A}B }_K_ ,##0}A}C a_K_ ,##0}-}E _K_ }}F ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}G }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }}H ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}I _K_ }A}J _K_ ,##0}A}K _K_ ,##0}A}L _K_ ,##0}A}M _K_ ,##0}A}N _K_ ,##0}A}O _K_ ,##0}P}P S_K_ ,#S???K_}P}Q S_K_ ,#S???K_}P}R S_K_ ,#S???K_}(}T _K_ }(}U _K_ }(}W _K_ }P}`_K_ ,# ???K_}d}a_K_ ,# ???K_ ???"-}(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }P}_K_ ,# ???K_}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(} _K_ }(} _K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}(}_K_ }<} S_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}!_K_ ,#???K_}(}"_K_ }<})_K_ ,#}<}*_K_ ,#}<}+_K_ ,#}<},_K_ ,#}<}-_K_ ,#}(}._K_ }(}/_K_ }(}0_K_ }(}1_K_ }(}2_K_ }(}N _K_ }(}S S_K_ }P}U_K_ ,#???K_}P}V_K_ ,#???K_}P}W_K_ ,#???K_}P}X_K_ ,#???K_}P}a_K_ ,#???K_}(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P}_K_ ,# ???K_}d}_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_???"-}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}(}_K_ }d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x}! S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}" S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}# S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}$ S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P}% S_K_ ,# ???K_}P}& S_K_ ,# ???K_}x}' S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d}( S_K_ ,#???K_ ???"-}P}) S_K_ ,#???K_}d}* S_K_ ,#???K_ ???"-}P}+ S_K_ ,# ???K_}<}, S_K_ ,#}P}- S_K_ ,# ???K_}P}. S_K_ ,# ???K_}<}/ S_K_ ,#}P}0 S_K_ ,# ???K_}d}3 S_K_ ,# ???K_ ???"-}P}4 S_K_ ,# ???K_}d}5 S_K_ ,# ???K_ ???"-}<}6 S_K_ ,#}x}9 S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}: S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}; S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L˭ %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 L %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23 %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23 %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23f %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23Ў %" cel sla 2 #CelkemOCelkem %[[$ rka%< rky bez des. mst#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 DTj%[ *Nadpis 2ENadpis 2 DTj%? +Nadpis 3ENadpis 3 DTj%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 DTj% -Nzev1Nzev DTj%. NeutrlnE Neutrln e% /normal&Normln0 normln 2 41 normln 32normln_021 ISPV 23normln_021 ISPV 2 24normln_022 ISPV 25normln_022 ISPVNP vaz 26normln_022 ISPVP vaz 27normln_022 ISPVP vaz 3,8'normln_994 ISPV podnikatelsk sfra 29normln_ISPV984:normln_ISPV984 2;normln_M1 vazena<normln_M1 vazena 2&=!normln_NewTables var c M5 navrh>normln_Vystupy_MPSV ?Poznmkaj Poznmka @ procent 2A&Procenta#BPropojen buHkaSPropojen buHka }%CSprvnASprvn a%D`patn?`patn %#EText upozornnE Text upozornn % FVstupuVstup ̙ ??v% GVpo etyVpo et }% HVstupwVstup ???%????????? ???'IVysvtlujc textI5Vysvtlujc text %J Zvraznn 1K Zvraznn 1 [ %K Zvraznn 2K! Zvraznn 2 }1 %L Zvraznn 3K% Zvraznn 3 %M Zvraznn 4K) Zvraznn 4 %N Zvraznn 5K- Zvraznn 5 Dr %O Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 pG %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`kMZS-M0 MZS-M1_2MZS-M7MZS-M8?+MZS-T0MZS-T8MZS-V0 MZS-V1&MZS-V8f             YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYY >  ;  ;  ;  ; ;  ;( ;4 ;A  ;  ;" ;  ; ; / ; $ Print_Area;*$ Print_Area;4$ Print_Area; A $ Print_Area; # $ Print_Area;!$ Print_Area; $& Print_Titles;& Print_Titles;& Print_Titles; & Print_Titles; & Print_Titles;& Print_Titles; K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea; O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea;4 K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<Q0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols)<<??O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; $O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; kQ7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows< K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea; O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea;4 K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea; O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea;4 K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea; O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea;4 K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<Q0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols)<<??O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; $O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; kQ7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows< fnfX8@X$  u"mK;B nGX͝6I@=AK;B nGX͝6sq)D kx] \TUdT4D*")(l5 ***/V ,5RllnͶl4e-_YbYߝpvAo>~9s9~suD4`r9UD+zCD rGӈ(Z zYO4וtHEAnA'Л_p8o&*pHHc |ʣjPNLبZ(T"Q(rr6'^gBđh9O9U"U۶[nͱ)u2׮n` C^O댡v*e3 Sc0f9p00 fS\7c@n!}(24m!Ҩ!zH3T%ZX>ͣi5R43o?0hIxO\zbC&eE~46d7G_DEˈMp |˶4_" #/AoNlCeDM5\CqzY۹'ju'q'xYs2Hc}k1RgJSLm3c\Es:ǥB]? yiT;)ht-4JބIuN/ Lmq|S%#ᢺθqCKﮰoE |<,"H J F ȲeRijrřdɹ Dg"S/%:,d>* #pXVSsgYq+H}kIzK Z ѧ=E k&! 3D o)Cd0 :01u^IAhS%*BtNs&Y>\;=aJ$9f~$P M#K?~4769~xհ.lA1=iHc0tB<#8/ DŽrU0 V8.* lź5k 9Cya9†\#&QцZ$ ЧdBVȧ\+C׮~RH:w̸Ʒg9P> y։^O\e2psF.K^m{X86W~?5<^7Xf(w.NK`(EyFl<-yFm,G]g}}їPrO$r(ruϝ׫oEx䆿.N.cpXO3Z[>qm, H8яH9MIt6᫉nvψ~qO5NН~sc_q]`M2 pM$"p؇14b@O$x>V 9~n} -p*y)> :`@7 YqIn ]@r^J.%(!ݬ1;)qK*Ʈ8U?(0"-ZǧI+)wqHAA4>u e_ zmwGhjAZaZP.{G .3hޕZFFi-쨍:Z.$t!k0raZ\E}ZxnRvFUPӼJU͚k%\xxzi&֨&d-jFN%.8 9-N0BEρd =1>Gٿ0T!-]lMb|{>PpMlZ7dM Wh'-II {σN3^̉_^0R;w3UdmKy]?e{&sܒ`w6 ׬x{aK"- #<=l+B<{xۥym|1h;.-(K߈zxrm= u#b}Ŏqּ2t}-A `sG,t3~>kǼ36xxAw߹?u?]tg0c}fszއ[] z—’>pk޻JyHWN}qŻc#{(˓Xw~<߷6޽wJ!kOAُrDD9@1~|= qouVR+H~0o%âQUGSeM"UV믿NSN{yBsΥ>L[lвe˨?NϟCQFFmذCN/Rii)޽ѣtz7hG}D{M6сjRQQ[cڶmR^^Y{95kiɒ%4gZ~=۷(sԱS (Tti>\#uhVQƷm;MW'T R=@T&D*Rc_2?5Pkhn,۬2wo[{}h3g$6֋7# վKYPdKS2`OTxț;UZ' $P v ;u]P>S/ je`Q =~U!W~h >@_0UBdxܤ{ZC͟%'pX.ػB`Zw~d0`%|ôU(h h|'هx抱RWm_SGmFٹU+e3me㉀Df`+`5;BGW~XW,3\t4|nNrng0ɷEhq,zm򹝡hĢ-wdxtxSi>8 .eSH_tc%qn' v"v&ODyҲz SCIJ4y39SW(~_t N!x>o?:vCj! ۙ@` D<,sIh_5LE)gv$"uCw%R3,?^0"JmZn U+&bQˣE_qmWC͟SʜRFUWƶc7W|Z󛾖|/(@﬍}QZdKZڬէz7LI;S!a@:W> Cm>r̀L.y|+*2Vi8iDP'珙{2٧NG.a3|<-oO"W&!/.L{jfA7r:ΊygS]`g}*٧wU>"T WFaJAS=L3qzN;U,/ d_aҿ9\TUoe(Ef5P_?;v7<0 p߁ @m6/F+^f)z*.@'(3v*LsOktD* lNPBWb{ k3֚{N;vO$>ߵ ܄A:om%5ߛǜǜ |WΣv_-2-2IS븑oeB8>8;y#pqm6`j_T ~lU]v{ԱoٞY)E)OZlZ;8'tST"9U- O^[zk4 0_ZLb3 A@@  \:MZS-M0CZ080 ISPV2012Q4'Zkladn informace o hrub ms n mzddMedin hrub ms n mzdy ..........................................................................K /ms% Diferenciace1. decil- 10 % hrubch ms nch mezd menach ne~ ........................................................................................................ 1. kvartil- 25 % hrubch ms nch mezd menach ne~ ........................................................................................................Medin- 50 % hrubch ms nch mezd menach ne~ ........................................................................................................ 3. kvartil- 25 % hrubch ms nch mezd vtach ne~ ........................................................................................................9. decilu- 10 % hrubch ms nch mezd vtach ne~ ..........................................................................XPromr hrub ms n mzdy ............................................................& & Podl zamstnanco s podpromrnou hrubou ms n mzdou ............................................................................& ......& ..................& ......& ..........!Vybran slo~ky hrub ms n mzdy Odmny .......................................................................................& ......& ....................................................... PYplatky .......................................................................................& ......& ..................& ......& ....................................................... Nhrady .......................................................................................& ......& ..................& ......& .......................................................xPromrn placen doba ..................................................................................................hod/ms tis. osobMZS-M1'Hrub ms n mzda podle pohlav a vkupohlav/ vkov skupina3po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscohrub ms n mzdadiferenciace hrub ms n mzdy placen dobamedinmeziro n indexpromrz tohoodmny pYplatkynhradyCELKEM - mzdov sfra do 20 let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a vce letMU}I}ENYMZS-M2!Hrub ms n mzda podle vzdln"stupeH dosa~enho vzdln (KKOV)Zkladn a nedokon enA-CStYedn bez maturityD,E,H,JStYedn s maturitouK-MVyaa odborn a bakalYskN,R VysokoakolskT,V NeuvedenoMZS-M7@Hrub ms n mzda podle hlavnch tYd a tYd zamstnn CZ-ISCO'hlavn tYda / tYda zamstnn CZ-ISCO4po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscoDManuln pracovnciTNemanuln pracovnciXdc pracovnci"Nejvyaa pYedstavitel spole nost;Xdc prac.sprvy podniku, obchod., admin. a pod. innost;Xdc pracovnci vroby, IT, vzdlvn a pYbuznch oboro<Xdc prac.ubyt.,strav.slu~eb,obchodu,ost.Ydc pracovnci Specialist%Specialist v oblasti vdy a techniky#Specialist v oblasti zdravotnictv*Specialist v oblasti vchovy a vzdlvn-Specialist v obchodn sfYe a veYejn sprvSpecialist v oblasti ICT<Specialist obl. prvn, sociln, kulturn a pYbuz.oblastTechni t a odborn pracovnci8Techni t a odborn pracovnci v oblasti vdy a techniky*Odborn pracovnci v oblasti zdravotnictv4Odborn pracovnci v obchodn sfYe a veYejn sprv<Odborn pracovnci v obl.prva,kultury,sportu,pYbuz.oborechTechnici v oblasti ICTYednci<Vaeobecn admin.pracovnci,sekretYi,pracovnci zadvn dat;Pracovnci informa nch slu~eb,na pYep~kch,v pYb.oborech5Yednci pro zpracovn selnch dajo a v logisticeOstatn Yednci Pracovnci ve slu~bch a prodeji$Pracovnci v oblasti osobnch slu~ebPracovnci v oblasti prodeje<Pracovnci osob.p e ve vzdlvn,zdravotnictv,pYbuz.obl.&Pracovnci v oblasti ochrany a ostrahy<Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv,lesnictv a rybYstv*&Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv<Kvalifikovan pracovnci v lesnictv, rybYstv a myslivosti/FarmYi, rybYi, lovci a sbra i samozsobitelXemeslnci a opravYi;Xemeslnci,kvalif.pracovnci na stavbch(krom elektrikYo):Kovodlnci,strojrenat dlnci,pracovnci vpYb.oborech<Pracovnci v obl.umleckch a tradi nch Yemesel, polygrafie0Pracovnci v oboru elektroniky a elektrotec< hniky;Zpracovatel potravin,dYeva,textilu,pracovnci pYbuz.oboro"Obsluha strojo a zaYzen, montYi'Obsluha stacionrnch strojo a zaYzen#Mont~n dlnci vrobko a zaYzen$Xidi i a obsluha pojzdnch zaYzen$Pomocn a nekvalifikovan pracovnciUklze i a pomocnci7Pomocn pracovnci v zemdlstv, lesnictv a rybYstv:Pomocn pracovnci t~by,staveb.,vroby,dopravy a pYb.ob.%Pomocn pracovnci pYi pYprav jdla2Pracovnci pouli nho prodeje a poskytovn slu~eb0Pracovnci s odpady a ostatn pomocn pracovnciMZS-M85Hrub ms n mzda podle podskupin zamstnn CZ-ISCO5podskupina zamstnn / kategorie zamstnn CZ-ISCO@1120 Nejvyaa pYedstavitel spole nost (krom polit.,zjm.org.)@1211 Xdc pracovnci v oblasti financ (kr.fin.,pojiae.slu~eb)01212 Xdc pracovnci v oblasti lidskch zdrojo=1219 Ostatn Ydc pracovnci sprvy podniku a pod. innost@1221 Xdc pracovnci v obchodu, marketingu a v pYb. oblastech11223 Xdc pracovnci v oblasti vzkumu a vvoje*1321 Xdc pracovnci v promyslov vrob51323 Xdc pracovnci ve stavebnictv a zemmYictv@1324 Xdc pracovnci v doprav, logistice a pYbuznch oborech$1330 Xdc pracovnci v oblasti ICTA1346 Xdc pracovnci v oblasti finan nch, pojiaeovacch slu~eb;1349 Xdc pracovnci knihoven, muze, prva a bezpe nosti41412 Xdc pracovnci v oblasti stravovacch slu~eb31420 Xdc pracovnci v maloobchod a velkoobchod+2113 Chemici (krom chemickho in~enrstv)@2132 Specialist v zemdlstv, lesnictv, rybYstv a vod.hosp.A2141 Specialist v oblasti promysl.in~enrstv a pYbuz.oblastech2142 Stavebn in~enYi92145 Chemi t in~enYi a specialist v pYbuznch oborech>2146 Doln a hutn in~enYi a specialist v pYbuznch oborech72149 Specialist v oblasti techniky v ostatnch oborech2212 LkaYi specialist2310 U itel na V` a VO`%2411 Specialist v oblasti etnictv.2423 Specialist v oblasti personlnho Yzen?2424 Specialist v oblasti vzdlvn a rozvoje lidskch zdrojo&2432 Specialist pro styk s veYejnost32514 ProgramtoYi po ta ovch aplikac specialist 2521 NvrhYi a sprvci databz82522 Systmov administrtoYi, sprvci po ta ovch st<2619 Specialist v oblasti prva a pYbuznch oblastech j.n.#2631 Specialist v oblasti ekonomie)2635 Specialist v oblasti sociln prce<2636 Specialist v crkevn oblasti a v pYbuznch oblastech.2642 RedaktoYi, novinYi a pYbuzn pracovnci3112 Stavebn technici*3113 Elektrotechnici a technici energetici3115 Strojrenat technici:3116 Technici v chemickm in~enrstv a pYbuznch oborech=3117 Doln a hutn technici a pracovnci v pYbuznch oborechA3118 Technici kartografov,zemmYi i,pracovnci v pYbuz.oborech=3121 MistYi a pYbuzn prac.v t~b,hutn vrob,slvrenstvA3122 MistYi a pYbuzn prac.ve vrob (kr.hutnictv,slvrenstv)A3141 Technici, laboranti v biolog.a pYbuz. oborech (kr.zdravot.)!3143 Technici v oblasti lesnictv&3221 Vaeobecn sestry bez specializace(3222 Porodn asistentky bez specializace.3256 Zdravotni t asistenti (praktick sestry)>3311 ZprostYedkovatel finan nch transakc a finan n maklYi-3312 Odborn pracovnci v oblasti pen~nictv=3313 Odborn pracovnci etnictv, ekonomiky, personalistiky=3314 Odborn pracovnci matematiky, statistiky, pojistn mat.'3315 Odhadci, zbo~znalci a likvidtoYi03321 Odborn pracovnci v oblasti pojiaeovnictv3322 Obchodn zstupci 3323 Nkup 23331 Odbytov a pYepravn agenti, celn deklaranti"3339 ZprostYedkovatel slu~eb j.n..3341 Vedouc v oblasti administrativnch agend<3343 Odborn pracovnci v administrativ a sprv organizace03412 Odborn pracovnci v oblasti sociln prce3434 `fkuchaYi a afcukrYi03511 Technici provozu ICT, technici programtoYi)3513 Technici po ta ovch st a systmo:3521 Technici v oblasti vysln a audiovizulnch zznamo)4110 Vaeobecn administrativn pracovnci4120 SekretYi (vaeobecn) 4132 Pracovnci pro zadvn dat;4212 BookmakeYi, krupiYi a pracovnci v pYbuznch oborech14221 Pracovnci cestovnho ruchu (krom provodco)*4225 Pracovnci v informa nch kancelYch"4311 Yednci v oblasti etnictvA4312 Yednci v oblasti statistiky, finan nictv a pojiaeovnictv4321 Yednci ve skladech4322 Yednci ve vrob$4323 Pracovnci v doprav a pYepravA4412 Pracovnci poatovnho provozu (krom Yednko na pYep~kch)< &4415 Pracovnci evidence dat a archivo4416 Personln referenti05120 KuchaYi (krom afkuchaYo), pomocn kuchaYi5131 anci a servrky5153 Sprvci objekto)5222 Vedouc pracovnch tmo v prodejnch5223 Prodava i v prodejnch05230 Pokladnci a prodava i vstupenek a jzdenek@5321 OaetYovatel a prac. socilnch slu~eb v obl. pobytov p e05414 Pracovnci ostrahy a bezpe nostnch agenturA7126 InstalatYi,potrubYi,stavebn zme nci a stavebn klempYi,7132 Lakrnci a natra i (krom stavebnch)&7212 SvYe i, Yeza i plamenem a pje i$7213 Pracovnci na zpracovn plechu 7221 KovYi%7222 NstrojaYi a pYbuzn pracovnci@7223 SeYizova i a obsluha obrbcch strojo (kr.dYevoobrbcch)/7224 Brusi i, leati i a ostYi i nstrojo a kovo@7233 Mechanici a opravYi zemdl.,promysl. a j.strojo, zaYzen?7311 Vrobci, mechanici, opravYi pYesnch pYstrojo a zaYzen$7411 Stavebn a provozn elektrikYi7412 Elektromechanici+7413 MontYi a opravYi elektrickch veden27421 Mechanici a opravYi elektronickch pYstrojo7542 StYelmistYiA7543 KvalitYi, testova i vrobko, laboranti (kr.potravin,npojo)+8111 Obsluha dolnch zaYzen (v . hornko);8112 Obsluha zaYzen na pravu rudnch a nerudnch surovin(8121 Obsluha zaYzen na zpracovn kovo38131 Obsluha strojo a zaYzen pro chemickou vrobu:8141 Obsluha strojo na vrobu a zpracovn vrobko z pry~e'8153 Obsluha aicch a vyavacch strojo@8172 Obsluha automatiz. strojo a zaYzen na prvotn zprac.dYeva38183 Obsluha strojo na balen, plnn a etiketovn18189 Obsluha stacionrnch strojo a zaYzen j.n.+8211 Mont~n dlnci mechanickch zaYzen78311 Strojvedouc a Yidi i kolejovch motorovch vozko@8312 Signalisti,brzdaYi,vhybkYi,posunova i,pYbuzn pracovnci>8322 Xidi i osobnch a malch dodvkovch automobilo, taxikYi+8331 Xidi i autobuso, trolejbuso a tramvaj?8332 Xidi i nkladnch automobilo, taha o a specilnch vozidelA8342 Obsluha ~elezni nch, zemnch a pYbuznch strojo a zaYzenA8343 Obsluha jeYbo,zdvihacch a podobnch manipula nch zaYzen88344 Obsluha vysokozdvi~nch a jinch vozko a skladnciA9112 Uklze i a pomocnci v hotelch,admin.,promysl.a j.objektech'9311 Pomocn pracovnci v oblasti t~by)9329 Ostatn pomocn pracovnci ve vrob29333 Pomocn manipula n pracovnci (krom vroby))9611 Pracovnci odvozu a recyklace odpado<9622 Pomocn pracovnci dr~by budov a souvisejcch prostorMZS-T0=Zkladn informace o ms n odpracovan a neodpracovan dob`Promrn ms n odpracovan doba ............................................................& & z toho pYes as .......................................................................................& ......& ...........................- 10 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 50 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ .................................................................................................................................z- 10 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ ..........................................................................bPromrn ms n neodpracovan doba ............................................................& & z toho dovolen .......................................................................................& ......& ............................... z toho nemoc .......................................................................................& ......& ................................Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu#Promrn ms n neodpracovan dobaDovolenNemocJinMZS-T8 (Ms n odpracovan a neodpracovan doba"podle podskupin zamstnn CZ-ISCO3podskupina zamstnn/ kategorie zamstnn CZ-ISCO0po et zamstnanco pYepo ten podle e<8vid. msco odpracovan neodpracovandobacelkemz toho pYes aspYes asdovolennemocMZS-V0&Zkladn informace o hodinovm vdlkudMedin hodinovho vdlku ...................................................................& ......K /hod- 10 % hodinovch vdlko menach ne~ ........................................................................................................q- 25 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 50 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 25 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................q- 10 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................dPromr hodinovho vdlku ...................................................................& ......Hodinov vdlek se zjiaeuje jako promrn hodinov vdlek definovan v 351 a~ 362 zkona . 262/2006 Sb., zkonku prce, ve znn pozdjach pYedpiso.MZS-V1%Hodinov vdlek podle pohlav a vkumedin hodinovho vdlku diferenciace hodinovho vdlkupromr hodinovho vdlkuMZS-V83Hodinov vdlek podle podskupin zamstnn CZ-ISCO)podskupina zamstnn/ zamstnn CZ-ISCO8RSCP - mzdov sfra rok 2012Moravskoslezsk krajIndex medinu hrub ms n mzdy vo i roku 2011 .......................................................................................& ......& Po et zamstnanco (pYepo ten podle placench msco) ..................................................................................................%6ARSCP - mzdov sfra 4. tvrtlet 2012;RSCP - mzdov sfra 4. tvrtlet 2012Index medinu hodinovho vdlku vo i 4. tvrtlet 2011 .........................................................................................................................3Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 85 %(Promrn ms n neodpracovan doba 15 % Dovolen 8 % Nemoc 3 %Jin 4 %B h:\ ?&eI=8@ 6V AI!A$&#),Qb.:1[3 6 G:h =AJL&jMhOUW ']%cc VPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V'S(R!B L)+8)iUZ)0׌Oc{ :~E r!7\&0;9$4 kas6r}SXmڽAa Pz=hU opg5(G>XkPwAЬ A)oVi5($9AWFYm3z脷`Ԭe DCaj9K-FH)$zh GpED 0\UF:W@_i i ؈!SNyo/|_<Nj?|.K% So>?y?/} O@Xlax.G'&|Bb,;ܻbX7DX(CY;kD]CqoY\_Iv[chqn OV=9_rp K\*hޣ(h,=bXXv=&SK}qdBN@*I ~Y-?zV=g6^D'ZfV.SGHF.5ΰ.k86$ۏ:\S#Ę~ ;&IdbȻǤ ~7D݃P DId5#2][ˉ3:zGStf{u0豥e!v-dǪOnkvSVȎsJW-MvZGm2{=z'~ϜP:kq3՛8 \FpJLbi38BK JBd[2Fzة[*>ftϳZUiuH0*b/W.놀}d6Ds3wxhzeoEo\^o;~t3jgMO3mo"t[qݻ<4.in6 mTn.)S ֫X\ hbf xQ!dho bG0Dp3<}/Y\QjptlGIs7DͭZ%׆[#Ns<ۍe2|+OJhv fUpFTSk剬”]PJP:2BYE1y ש@7ϸ#HtWT J8IҴcp8TnЯRKA=Za^a: A jޏ4#|=solMY\fcj:O:=IFmԮ{RAUjҠoF~jޙz?h [F/jA 0>Xy>2[y5PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-![x theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] A 9sb|} dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} ]} ]} 5]} * } } ]} ]} U ]} ]9S YS:@;^^bb1kk b b k k kkkbhbbbkkkkbbhbqbbkkk . TUVWXYZ[\ _ / cddefffff 9#:@ jjjjjooooo 0djIG^Y@ ooooo de fffff w jjjjj  Mb@ vvvvv  aN@ vvvvv  9#:@ vvvvv "uq\@ vvvvv ;Nѽ@@ vvvvvwxyz{{{{{ y)rn@ <,O@  ~ 1@ ~ y@ ~ @ FHcde ~~ @ 1~ q@ ~~ ~Dl>"&&L&L&2PPPPP&8844444 k!k"b#/b$k%k8, H.!]?@ aN@ 9#JK4@ 48e@ MbI@!"cde#cdde$%8JxZ~ f ( n c 4NChart 3(]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PHp0( l3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  `"'7S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M NM MM<R R R R ] S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M  MM<R R R R i S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ NM MM<R R R R u0 S S4J[H.!]?@S S 4 3QQ: QQ3_  MM<R R R RZ 6B S S4J[MbI@S S 4D$% 03O&EQ4$% 3O&EQ4FA2 3O 3 bR RR RV Vd&E! M 8 ?YX `. `QS S43*N&F! ! R RXJ XJ j S S4% 0U M 3O\/&GQ K /ms23 M NMR RR Rm] S S4'<FگNX?&r?ZȚtF xxxxxx `/S S43," 4S S4A2 3O3*@ &E! MR RR Rt8 yXS S43*Y@ &E! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?sq']k?c^w ?y ? `[S S 4eeI@H.!]?@MbI@e*`vcs-CZԔ 22 dHNpGObdlnk 2#"@xPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Fӽdrs/shapexml.xmlUr03;hto8qfjw 3@:.K=]KFRx#])1I@Iѣ0&ɢR`ivED̥jRY|՛k DIO#ja>ݫx!RUBA\G.gh2Ot6aӭ}[wvFj3'H|2Dܑt:K(]6=H>@̦Iz㙖4*XqPGC{huݽ&5$kO?@>|$ 7w|G0NY QPꦣ=QeI\̱ה3:ņqRc 萠7k')B{'#X~wc;vtluc j!Q@dd List18b(b( ggD A 5ȵ dMbP?_*+%4&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} *} } * } } } } } } } } } 5 Y@@;@@ @    P.QQRQ R P.RQQQQRP R T T&WWW  `/ `/ &      !&   " #    $ %  & ' (        $ ) ~ q@ 9#:@ 58EG^Y@ Mb@ aN@ "uq\@ ;Nѽ@@ y)rn@ 1@y@@@ * 9#? a+@ ^Z@ &S@ ǺP @ h|3t@ Z 9@ =@ @@@(@ &†7e@ + MJK@ V@ 47Y@ b@ B@ lA@ 6;N@ @ @@ (\B$@ ue@ , ?W[$V@CW@6>W[EY@x $(.M@@X9@ u@ V-@ \@x@|@ ^)e@ - ё\CW@ cZ@EJyY@Ԛ@b9@7R@ n4H+@ L@~ P@ q= ףp@~ %@H}te@ . cR@u?@ NY@&S@ q@K4@ !E|@ =,Ԛ@ L@x@Ԑ@ B>٬e@ / T㥛-@S!~@гYvZ@&Sy@n@{D.@ Aϊ'@ a@ h@p@|@ ve@& 0 I.!Hi@Z@+ݓX@#<@/@F%u@ }?5^@ V-J@ (\2@ @}@А@ 0e@ * {P?3 @58EG&Y@ ^i@St@ˡEV@ U9@ J/@ H@@@@ + ݓB@a@jqY@&Sq@!@c]*@ j+*@ C@ ė@0}@@ ;pΈҤe@ , ~ @KY8@ё\CX@Cl/5@D@QI@ ([M@ MJ2Z@ @{@@ N@ae@ - ׉J@#~@ cZBX@w-!o@J{/L@ @ ו@ ?@ @Ѐ@$@ z6>e@ . .nE@]K_<@!u|X@٬C@ -@5^I RZ@V.g@>W[@Y8V@ :@ D @ ܖ@s@$@@Dl*LV**X(** !"v@#@ $%@&w'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@ 4@ . ʡE>@ L7Af@ FZ@~ @ ڬ\h@ 2U0*@ &SQ@ Y@ @q@\@  le@ !/ !!Aǘ@!ʡE@!FX@! q@!C@!NE@! x馷@! l ##@! L@_@@ !AfՅe@! " #P.#QQRQ #R2 #P.#RQQQQRP #R2$$WWW %3% %3%%& &`/& & `/ & &$'' (4 ( ( (( ( ( ( ( (!($))* *" *# * * * * * $ * % * *+ + & + ' + (++ , , , , , , , , , , , , ,,$- .5. .6.&S2@.:@.,ԚY@."@~ .8@.]Kg:@. K=@. C#@. @؅@p@ . hje@ /7/ /8/Psa@/V-@/Z@~ /@@/1殝u@/u|@/ tF֟@/ C@/ ̘@`@ܑ@ /h"lxze@ 090 0:0g3\@0gv@0]FxX@0L7As@0=yX@0I&>@0 48K@0 jtg@0 @w@@ 0ǘte@ 1;1 1<1^K=@17@1e`TRX@1(\j)@1n@1}b@1 <@1 Pn@1 @o@@ 1Qie@ 2=2 2>2 rpC@26˫@2BiW@2mV}@2D<@2^)F@2 mV}.@2 ae@2 @b@@ 2jMSze@ 3? 33Fx D'@3$h@3Nё\#[@3@3 h"lh@3T@3 46<@3 F@~ 3 X@3 q= ףp@~ 3 @3؁sFe@ 4) 4~ 4q@49#:@458EG^Y@4Mb@4aN@4"uq\@4 ;Nѽ@@4 y)rn@4 1@y@@@. b(\f::f(>@PK    %%%%(,(+()() () (+*+*+*+*+*+*+ *+ ** List28b(b(/df23?ggD A Fma dMbP?_*+%,* &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} } A} } } } * } * } * } * } F @@;@@  w w wwwwwwwwwwwwwwwwwww P. QQ R@ P.RPQQRQR R@   A A `/ `/  B C !     !""   #" %  $ %  $& & ' (       D E Pkkg@ uv@ J{/ę@ t$@ ov@ ~:@ X9Ȓ@ d@Ѓ@̑@ LJe@ F G 7[ W`@ @ ٬4@ $(~Ug@ pΈM@~ cO@ = ףp=2@ ffffff@~ Ȏ@ eXqe@ ~ ? HB>٬,@ݵ|"@[ A @^)˜%@OeD@ q@Q|@~ @ (\?~ p@ ŏ1w-We@~ &@ IV_?ͪa@ׁs@/$@Q@ǺA@ @@N@@ ue@ ~ (@ J@m4 @z6>@1涌@h|@ r@ +rb@ آ@T@@ c]Ke@ ~ *@ KB@}?5^@q= ח@q@Y81@f@V-@ T@a@ (\#@ x#^e@ ~ ,@ L%C @]mN@^I ʋ@v@V/ @j@-@ Qk0@~ f@ = ףp!@ I +e@ ~ @ M46 8@OjI@lV}@q`@xz,?@jt@@ `@f@@ ~:|e@ ~ 5@ N~ |@"lxzu)@ı.n'@V-D@St$ @j+@lxz@ 0@l@ Qk$@ e`TRIe@~ 6@ O @uxN@C@>yX!@yX5!@J{/ʫ@ffffV@ P@o@@ re@ ~ 7@ P @M O@aTR'@*:G@VI@.@X2Q@ V@U@l@ fae@ ~ 8@ Q o_N@Dl#@r@a+@O @q@d]F@ Π@V@H@ r]e@ ~ 9@ RT㥛 @D@+F@W2x @) h@%`@}b@~ @ Q@~ 8@ m{e@ ~ :@ S y?[j@@ù@=yX2@+ei@ba@ @Z@@ 7Xe@~ @ T=U/M@I@' M@./@vEB@Oe@ q7N@~ @ Q@~ @ ,eXme@ ~ ?@ U35@gjY@) h'@Ps@h|?@~ w@镲<\@ 2@@w@<@ ( fe@ ~ @@ VjMN@_Y@' M@~j4U@Φ@ F%})@_tD@ @ @ q= ף"@ 6e@ ~ @@ WׁsV:@Oj12@Ș=@#~^}@@ -@HPi@ = ףp2@ @]@ @ #~jZe@ ~ A@ XD? +@48@Hz^@St$9@`TR@p_@ ffffff$@~ h@ q= ףp"@ 8e@~ A@ Y:pΈR@Ș&@ h"l(@ŏ13@ yt@3@@ Gz3@ m@(@ l ge@ Dpl$FL"~&P$$ w!w"w#w$w%w&w'w(w)w*w+w,w-w.w/w0w1w2w3w4w5w@6w@7w@8w@9w@:w@;w@<w@=w@>w@?w@~ @ Z ǘ:@ =U@ ?W[@ 58E@ =Uw@ ;Nm*@ \@ D@j@H@ DZe@ ~ !D@ ![!oŏ#@!%k^@!\m6@! 0i@!?5^ @!"uq+@!tF@! @P@@ ! c]Fe@~ "E@ "\"9m4@" h"l3@"iqZ @"tF&@"Nё\Ε@"B`Ђt@",Co@" @d@ " Qk#@" z6>Wd@ "~ #E@ #]#yX5[%@#:M8@#3ı. @#A/@#x_@#ݓ@#+@# @u@@ # Onre@ #~ $F@ $^$"u?$@a@$@$;N=@$U*T@$ @$Q@~ $ @$ ffffff@~ $ @$ oŕd@~ %@ %_%]mB@% @%gÈ@% jr@%_vO}@%Hz"@%[Ӽ @% @s@@ % %䃞e@ %~ &I@ &`&ec=$@&M O@&c]f@&321@& x@&'†@&ҧ,@& @`l@(@ & Mbe@ &~ 'J@ 'a'64@'vH@'q U@'Pk:@'\@'@' o_@' ؓ@q@ ' ffffff"@' I&e@~ (J@ (b(Fx @(,Ԛr@(0*P3@(^@(f@(@(QI@( @x@؉@ ( 46>@5 g@5p_ΙN@5]C |@5@@5\m@5΋m@5 D@ܐ@@ 5 V/#e@ 5~ 6T@ 6q6T$&@6uqI@6o@6†W#@6 q@6Ϊ*@6ı.n#E@6 @0@@@ 6 +ee@ 6~ 7T@ 7r7' V7@7 q[@7S!-$@7ݵ|@71i@7=yr@7I&6@7 <@0@@ 7 Ǻf@ 7~ 8"@ 8s8' F3@8m42@8ŏ1w5@8&Sr@8{GD@8}b/@8u@8 ܔ@@u@@ 8 #Ce@ 8~ 9V@ 9t9I&@~ 9s@91-u@9' Md@9J{/L@96<@9TE@9 @f@@ 9 9#Be@ 9~ :W@ :u:ޓZ?:KGh@:|Ы'@:Q.@:R'#@:!rhŵ@::p@: @`c@Ĕ@ : a+e@ :~ ;@W@ ;v; $(~(@;ΈޘU@;;N_@;\C9@;e`@;Nё\@;F%uZ@; @w@@ ; Cl=e@ ;~ <W@ <w<Cl? <e <e <e <e <e <e < e < e < e < e <~ =W@ =x= =~ >X@ >y>%u?>†W@>u1@> -@>6@>V}z-@>8A@@p@ > ,ԚKe@ >? ???B>٬ @?Gx @?Vn@?[ A @?z,C@?2%@?!@? Gz4@? (\?? (\#@? ?e@?Dl<L@ -@A w@B Y@C Y`D 9@E ;@ @ A A)~ Aq@A9#:@AMb@AaN@A"uq\@A;Nѽ@@Ay)rn@A 1@y@@@ B    C ?C *D=@Ce`T^Z@CqD@C q@C@CǘK@C]mz@~ C @C (\@~ C @C z6xe@>d$">@dKxx z   List31b(b(/df23?ggD A t &?:^|`8P(p !%) dMbP?_*+%7 c &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" d1XXM&d2?M&d2?&d2U} *A3} 3} U 4} U 5} 5} U 5} 3} } } } U  R@@;@@   P.Q Rz P.QRPQQRQ Rz T W { { _ `/_ `/ a  '| 'C ' + ,,- + ,,- '! '''.//0.//0' '' '" ' ' ' ' '$ (% )*' '''''''' & ' ( ' '      0 } _LJ? "ۭQ@ ׁs@ /$@ ,@ ǺA  @ !H@!N@!@ !z6>Wwe@ """ #~ $ׁs? %7A`@ &KK@ &T㥛@ &B@ &ec‹@ &x&_4@ 'b@'T@'p@ 'hs9e@ """ JY8? JqP@ 1涌@ 1涌@ +~@ Nё\O@ V@ !@!U@!t@ !&1 e@ """ #$ea?%AL@&r6@&h|7z@&Pn@&8gDi_@&Yz@'@'? 'ffffff#@ 'Ǻe@ """ 0L F%@2%A@ @ .e!@ @ e@ z6>k@~ !@ !Q? !q= ףp!@ !iqd@ """ #$48EG?%Zd;$@&j+P(@&w-!@&]=@&ڊ2@&ŏ1w@'L@'Z@'$@ ' rhd@ """ |?5@e`@ HP@ St@ (\%@ }@ oL@!@!_@!@ !\ Ac4e@ """ #$HPs?%&1!@&˞b@&q@&x#/@&io@&䃞6@'x@'0@'؇@ '9#Je@ """ ( 0?jq@ Q@ n4@@ TV@ UF@ j+W@!@!d@!x@ ! q)e@ """ #$d`TR?%+]O@&"m@&u@&ܵ$'@&2w-!\r@&(\3@'h@'`@'@ ':#J{e@ """ X5;N?Y81@ @ W@'@'n@',@ '' te@ """ JY?/$0@ _vO @ 'Y@ *@ 9v~@ <>@!@!@t@ !q= ף"@ !e`TRee@ """ #$Ǻ?%†W @&†WRe@&v@&5;:@&=U@&h"lx@'X@'o@'،@ ' 0Ve@ """ Dl?[ AX@ q;g@ hs}p@ |aW@ =U @ 8۪@!T@!@Z@!@ !w/d@ """ #$k ?%1@& h"@&8I@&z@&Uc@&1@'@'@'@ 'se@ """ q?ecmj@ Kw@ w@ jMf@ @ d]KД@!@!s@!@ !W[@ iqr@ N@_@!@!o@!@ !:pΈ6e@ """Dfl<^f<~$R4 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? # $ec]? %e_ @ &ڊ@ &&SS@ &+ن@ &'2@ &)@~ '@ '(\@~ '(@ '>٬e@ """ !!x&?!?W[@! 4@D@! l @! ^)@! q= @! 9#9@!!@!W@!@ ! !þe@! """ "#"$2%?"%2@"&r@"&ML@"&6d@"&gj+O@"&;pΈY@"' @'P@'$@ " '*)e@" """ ## h"lxz?#>yX@# sh팤@# :pά;@# \m@# &@# lxz@#!fffff&0@# !Gz?~ # !t@# !`TR'*e@# """ $#$$<,Ԫ?$%/ @$&~j@$&@1@$&^)@$&h>@$&ec @$'@'@m@'@ $ 'd@$ """ %%H.?%vq -@% 6>W@% W/˧@% S @% B@% @%!d@!.@!@ % !J4d@% """ &#&$xz,C?&% q;@&&r>\@&&ݵ||+@&&SH@&&Mb@&&審@&'ffffff3@~ & 'a@& 'q= ף"@& 'c=ye@& """ ''\C?'c]@' Q@' A@' A\@' 1 @' &Sѥ@'!"@' !0r@!8@ ' !QIBe@' """ (#($ ^)?(%[Ӽ&@(&F/@(& -@(&Nё\ M@(&%`@(&u5@('@'z@'@ ( '%uae@( """ ))|a2U0*?)Uy@) Cl@) .@) {l@) @߾@) o_M@)!q= ף02@) !]@!@ ) !^)˦d@) """ *#*$-1?*%(\p@*&I @*&O@*&O@*&ZӼ@*&tF@*'d@'@S@'@ * '48Ed@* """ ++/$?+p_A@+ [B>@+ /$@+ h"lxn@+ kwv@+ n@+!@!c@!؋@ + !ͪd@+ """ ,#,$?߾?,%46ȫ@,&&Sյ@,&z6@,&@aÛ@,&3n @,&S!@,'@'ps@'8@ , '47e@, """ --Bi?-6l@- d]Kx@- @- @- y>@- W[@-!@@!pr@ - !fffff!@- !$e@- """ .#.$C6@.% _n@.&1v @.&v@.&1w-5~@.&m{@.&3ı.!@.'(\1@~ . '`b@. 'Q"@. 'I.!ne@. """ //k+ݓ?/!u5@/ :=@/ ec @/ ιJ@/ n@/ Zoi@~ /!1@/ != ףp=@~ / !X@/ !9#J{/e@/ """ 0#0$%䃞@0%Dio@0&Y f@0&;M-@0&ݵ|=@0& @0&6@7 $@7 YZ@~ 7!@7 != ףp#@7 !H@!@ 7 """ 8#8$ -x @8%H@8&w@8&/'@8&.nC@8&OeT#@8&f瞨@8'(@'@ 8 'fffff!@8 '*:e@8 """ 99K46?9ޓ*@~ 9 ;t9 Lm@9 q܂@9 ?@9 Z@9!@!ț@!@ 9 !?߾e@9 """ :#:$ho?:% c@:&_L@:& 8f@:&H@:&9s@:&5;W@:'(\ @: '@'$@ : '&Sd@: """ ;~ ;7@;@; :\@; Zd@; Fx@; n4@; -$@;!@!@!@@ ; !uq e@; """ <#<$S?<%U9@<&MJW@<&=y @~ <&$MA<&V(@<&Q@<'@'? < 'Gz$@~ < '@< """ ==?߾@==Uw"@= Bf@= %{@= a@= Ǻ@= o[@=!1@!@X@ = !ffffff$@= !k Fe@= """ >#>$|гY?>%ׁ@>&߾0@>&5^I{@>&V/c@>&]@>&e/@>'@@'@h@'h@ > '0*ye@> """ ??:pΈ??:py@? ŏ1w@? J2@? A@? #J{@? a7@?!З@! @!@ ? !H.Me@? """Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @#@$鷯?@%-!^@@&9v+@@&( @@&ŏ}@@&@@&z6>W@@'@'e@'x@ @ 'w#d@@ """ AA3ı.n@AOe@A }8 @A D@A >W[@A U0*@A _vO@A!@!F@!@ A !Dle@A """ B#B$/$@B%Ș@B&Ș=@B&Zd;ߗr@B&·u@B&a2U0*p@B&M O@B'f@'@V@ B '(\#@B '{Pe@B """ CCH?CsF6@C >yX-{@C 7[ @C ˲@C V-@C : @C!|@! p@!(@ C !߾Ue@C """ D#D$=U@D%_vOr@D&_)w@D&t\@D&jM<@D&5;$@D&F%uV@D'fffff3@D 'H@'#@'q@ D """ EEX9v?E @E d0>@E 0*ܔ@~ E IE =@E hq@E!D@!f@!8@ E !sh|ke@E """ F#F$%@F%K4j@~ F&V@F&~jl@F&x&O@F&a@F&Q%@F'4@'m@ F 'ffffff#@F ' $(~Oe@F """ GG{/L ?GǺȸ@G J-@G jM ;@G >٬@G ,C @G Dp@G!@!@r@!А@ G !60e@G """ H#H$?W[?H%;M=@H&=yv@H&j@H&x& a@H&:@H&l @H'@'p@'#@ H 'Be@H """ II߾3?IRh@I aTR'@I f@I ue@I ףp=@I [ ]X@I!1@!pt@!#@ I !;Oe@I """ J#J$ h"l?J%vEB@J&p_ @J&p_ @J&o?@J&L F@J&T2@J'Y1@J '^@'@ J 'C6je@J """ KK#~j?K\C@K s&9@K ~:@K \C<@K X9X@K "@~ K!x@K != ףp=@~ K !@K !ue@K """ L#L$=U@L%OjI@L&k@L&J{/t@L&@߾j@L&H}8@L&( ~@L'@'@@'@ L ',Ԛe@L """ MM?M h"p@M ?W[@M R'@M k+5U@M ܵ~@M o_@M!@!G@!@ M !De@M """ N#N$|a2U0?N%Hw@N&|?5J@N&I&"@N&Xs@N&g@N&ݵ|dh@N'|@'v@'@ N 'Afd@N """ OO.n?OA+@O 8gDiV@O ho99@O C?@O }?5^.@O ~}@O!l@!@!@ O !ʡe@O """ P#P$J{/L?P%uq@P&|г &@P&f@P&uӈ@P&.@P&vq x@~ P'0@P 'ffffff@~ P '@P 'Dd@P """ QQܵ|г?Q8gDY@Q !u@Q 6<"@Q rbt@Q 7@Q 48!@Q!@!@!@ Q !~jt e@Q """ R#R$K @R%lV@R&o@R&yǁ@R&ZB>L6@R&8gDɐ@R&+]K@R'Q1@R '?' @ R 'Zdse@R """ SSò?Sz6T@S H. @S SM@S x@S +ٲ@S $(~@S!@!F@!@ S !1*Xe@S """ T#T$O@a @T%H@T&ݵ|@T&Sc+@T&ףp=@T&(~@T&.{@T'@'@'@ T ' Oe@T """ UUgj+?UjMұ@U H.@U W2lN@U !e@U u%9@U m4@U!̝@!`p@!T@ U !&S!e@U """ V#V$@V%_L5M@V&d]F#@V&M ;@V&kw j@V&Gr@V&V-L@V'@@'@'@ V 'vOjue@V """ WW -?W -Ds@W c]nb@W &Sx@W ǘ@W Ps@W ( ~@W!@!q@ W !#@W !8dfd@W """ X#X$#?X%v @X&Ǻ@X&"=@X&.Q@X&z6@X&C2@X'`@'h@'h@ X '~:pd@X """ Y~ Y@@@Y$@Y Jy@Y EaV@Y c=@Y *:9h@Y 2U0*iW@Y!ܘ@![@!@ Y !Pkw.e@Y """ Z#Z$Ac]@Z%R!F@~ Z&O@Z&sh@Z&b4?$@Z&q ł@Z&Q@Z'@'@c@'X@ Z 'Oee@Z """ [[5^I @[/$V@[ #x@[ #@[ Bfo@[ ec=@[ -@[!r@!>@ [ !q= ףp"@[ !6d@` """ aa F%u @a t@a 48\@a R@a 镲4@a \@a K4@a!@!@~@ a !(\!@a !n4@^e@a """ b#b$S?b%Q2@b&' ş@b&[ӼD@b&a2U0A@b&R3@b&rƈ@b'@'z@'@ b 'MbXe@b """ ccv?c/{@c &S@c wǹ@c q Ir@c HF@c q ̓@c!@!@!@ c !e@c """ d#d$o_G@d%mV}ڲ@d&Gz@d&&S@d&1Q@d&ͪCd@d&gj}@d'@'z@'Ȓ@ d 'lV}f@d """ eeK7A?elxz@e ŏ1wm"@e @e Pn~@e J@e Z+@e!ė@!@r@!̑@ e !qhe@e """ f#f$rh|?f%ǘ$@f&bQ@f&.!~@f&e`T^@f&}гYl@f&r@f'@'@'ܓ@ f 'ڬ\mAe@f """ ggMB-@gD(@g L F@g (~_@g ADŽ4@g JY@g jMh@g!|@!@! @ g !k+݁e@g """ h#h$ h"l!@h%Zd;"@h&Vl@h&T@h&DA@h&sF@h&ܵ@h'@'@'ؒ@ h 'd`The@h """ iie`TR'?ie@i Z|@i $(~@i 4 x@i m4@i @i!h@!@!8@ i ![ A!e@i """ j#j$sA @j%Tt$c@j&x#e!@j&Ee@j&V/@j&qB@j&B`>@j'ܝ@'(@'`@ j '[Ӽe@j """ kk_vO?kK@@k &S@k V]@k bX9B@k 7[@k ]C@k!(\3@k !p@!@ k !{Pd@k """ l#l$Ӽ?l%z):m@l&&SU@l&Zd;w@l&`"߸@~ l&+˼l& @l'@'@'@ l 'a+ee@l """ mmW@n&A6@n&K79@n'@'H@'%@ n 'Ve@n """ oo&†@o'†SZ@o &䃞Q2@o -;@o vq @o ʵ8@o ^)`@o!P@!@! @ o !ԚJe@o """ p#p$7A`?p%+M9@p&x%@p&ڊs@p&xh`@p&/LF"@p&9#J@p'T@'@'@ p 'j+f@p """ qqݓ@qX@q Dio@q MSh@q Ԛ@q -L@q ^mY@q!@!@! @ q !d`TFe@q """ r#r$Z@r% g@r&@r&=@r&ŏ1wP@r&HPw@r&o~@r'@'t@',@ r 'H}Ee@r """ s~ s4@sW/Ou@s ^)I@s HP@s 4@@s 8gDi@s )\@s! @!@!@ s !S!u[e@s """ t#t$Ǻ @t%\mΪ@t&uqQ@t&y)@t&ףp=r@t&Bf'@t&_٨@t'@'@'T@ t '( e@t """ uuXQ@uT@u 2ı"@u Z@u 2ıZ@u &S;@u & @u!h@!$@!h@ u !ͪc@u """ v#v$!uq?v%jM@v&|?2@v&4@h@v&M@v&W[@v&8gD@v'Qk!@v 'H@'0@ v 'ۊed@v """ w~ w:@whM@w l υ@w gDioX@w @w @w x#9@w!@!`@!@ w !#J{/.e@w """ x#x$3?x%{η@x&{(@x&io4@x&(~;)@x&BfՃh@x&Ԛ-@x'(@'0|@'L@ x 'z6e@x """ yy!u?y h"lb@y Ps@y HO@y e`Tg@y Tt$@y &|@y!@!8@!D@ y !m{e@y """ z#z$g@z%٬D%@z&R0@z&U5@z&rDZ@z&>@z&lV}@z'/@'@' @'f@ z """ {{jt@{6@{ T㥛@{ H@{ (~@{ Mbh @{ 3H@{!<@!@!@ { !]Fxe@{ """ |#|$=,Ԛ?|%?@|&Șt@|&]K"@|&$q@|&!uP@|&w@|'@'H@'@ | 'ΪVd@| """ }}?} ףp@} Fx?|@} x $@;@} ףp=@} ,C_@} 8gDi @}!d@!\@!`@ } !ё\Cd@} """ ~#~$Q|?~%L7A@@~&C4@~& @~& $(~@~&u@~&B`!@~'h@' m@'@ ~ 'I&e@~ """ X@vz/@ :p@@ lxz@ z,C4.@ ,Ԛ0@ f羉@!"@ !ԕ@!@ !48EAg@ """DHl #$\m^ @%z,C}@&&S5:@&k e@&u"@&b@&鷯@'(@' f@'X@ 'gsEf@ """ 0L F%?h@ Yp@ hbd@ Ac@ T㥛@ ~J@!@!`}@!|@ !+ f@ """((( #$X2ı.?%@&5^IV@&%䃺m@&x $(Қ@&EGr4@&J + @'\@'@'@ '>W[ge@ """ @ @ W/-@ jt_@ +e @ JY@ HL@!@! r@!ȏ@ ! qe@ """ #$,C@% Jf@&1-u@& h",X@&Zd@&x $(i@&*3@'X@'f@'@ '|?5^@e@ """ D9?2U0*@ (h_@ Qt@ X@ 7A`@ ;N9:@!(\B4@ !@!ܔ@ !7d.e@ """ #$z): @%Ac̵@~ &@&}8@&C{-@&ͪs)@&X9P@')@'`{@'@ 'Șe@ """ jt@d;O @ N@@ ^)@ 4҉@ U0*z@ 2%@!@!pu@!@ !,Ԛue@ """ #$ -?%+e`@&6@&lxz@& +@&s@&9#J_x@'fffff2@ '@'@ '/$e@ """ :pΈ?d]FN@ *J@ s@ 8EG@ ı.nK@ "ub@~ !@ != ףp=@~ !@ !{Pe@ """0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0#$%&&&&&''''"""0)*+,,,,,----"""0./0111112222"""0./0111112222"""Dzl4444444444444444444440./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""D l44444444444444444444444444444440./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""D l44444444444444444444444444444440./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""D l4444444444444444444444444444444   0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0 ./0111112222"""0 ./0111112222"""0 ./0111112222"""0 ./0111112222"""0 ./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""0./0111112222"""D l4444444444444444444444444444444 !"#$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @0 ./0111112222"""0!./0111112222"""0"./0111112222"""0#./0111112222""" $./0111112222 %./0111112222 &./0111112222 './0111112222 (./0111112222 )./0111112222 *./0111112222 +./0111112222 ,./0111112222 -./0111112222 ../0111112222 /./0111112222 0./0111112222 1./0111112222 2./0111112222 3./0111112222 4./0111112222 5./0111112222 6./0111112222 7./0111112222 8./0111112222 9./0111112222 :./0111112222 ;./0111112222 <./0111112222 =./0111112222 >./0111112222 ?./0111112222 D@l4444$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @ @./0111112222 A./0111112222 B./0111112222 C./0111112222 D./0111112222 E./0111112222 F./0111112222 G./0111112222 H./0111112222 I./0111112222 J./0111112222 K./0111112222 L./0111112222 M./0111112222 N./0111112222 O./0111112222 P./0111112222 Q./0111112222 R./0111112222 S./0111112222 T./0111112222 U./0111112222 V./0111112222 W./0111112222 X./0111112222 Y./0111112222 Z./0111112222 [./0111112222 \./0111112222 ]./0111112222 ^./0111112222 _./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @ `./0111112222 a./0111112222 b./0111112222 c./0111112222 d./0111112222 e./0111112222 f./0111112222 g./0111112222 h./0111112222 i./0111112222 j./0111112222 k./0111112222 l./0111112222 m./0111112222 n./0111112222 o./0111112222 p./0111112222 q./0111112222 r./0111112222 s./0111112222 t./0111112222 u./0111112222 v./0111112222 w./0111112222 x./0111112222 y./0111112222 z./0111112222 {./0111112222 |./0111112222 }./0111112222 ~./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 ./0111112222 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @! @" @# @$ @% @& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? ./0111112222 !./0111112222 "./0111112222 #./0111112222 $./0111112222 %./0111112222 & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? D\l$$$$$$ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ Dl                                 Dl                                 Dl                                 Dl                                 Dl                                      Dl >@PK12z   List33b(b(/df23?ggD A &2g;]< dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} *]} *]} 8]} } } ]} U]} %]} ]&6!YS@+^;^;bbbqb b k k k kkb b k k k k k k k k k k k k k k b P.QQRR R 7 T 8 97WXYZ[\ 111112 ::_ `/ `acdde gh},Chb@ i; ll~ m,v@ n k<=> q rst ]] u r ?z6_@ t u r |X2ıa@ t u r ?9b@ t u r |Bfc@ t u r||?5d@ twx@A gh}†W"9@ i BrC:M,@ t BrC~jt@ tddDEFGHFGHFI k;ڊea@ J5FI k v†W"9@ J6FI k v:M,@ J7FI k v~jt@ J8FI k v&1@ J9FIFIFIcdeDlb",BB,<<<<<888@@@@@ b!k"k#@$@%@ cdde!"dP-0 8-( l c 2NGraf 1 "]@ APPPZaajk&lfffff?'lfffff?([4d2?)[4d2?"XX933333?933333?3&<3PH 0(  @@3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ):;Q):;Q3_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R R R RbYJ S S43_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R RbYJ S S43_ M 7 ]f @"B ` MM<R R [Q S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rf# S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rܡ S S43_ M 7 ]f$ 7d@"B  ` MM<R Rb6XJ S S4ES S 4D$% 03O&HQR RnʵdZ S S4$% 3O&HQ4FA 3O 3aK=" R RR RJS S4S S4D R_ƙU?^T?ҽ?_,?% M3?3O &IQ >Struktura fondu pracovn doby23 M NMR RR Ru]S S4'<(o] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxS S4n&6Z [S S 4eee*vcs-CZ]X   LHTextovPole 2"D>PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!4go drs/shapexml.xmlVˎ6?Dt,˖1F.~L+R<t7Hs|$cKR{p&TR-SvrfV"{a.wV04'Rru6[ ] 684nn`+ JYcomTH9TatՌ2-ǽ.q?wE1 5Foa8Iz(v͟ON(㰵ёa'IԮ=Eh?AQ֬sRݥQjsŚܰ2Oy3 vnSuy֬ ]a WP* #] aǰ ~D0B,#2(G2L8h9<u}6)FRnD׊I澄>x=LN?$At.B,`::{+bХ y #lpL Vz?SR{5ZPƏU,s*;ȷӓċQbxW*Ϧ nm]qV.[͠*%k X|(ޖزk]:1ފ|z˨O3ym \/-GVS؇O`l:_a =9n}gO^pHcFiC'P8r韋k~PK!_nu&drs/downrev.xmlT_O0M5M R ʃoeĵ]ڎoO;lщ 6TR>_ƀJIN ,73:e ol\4SJbl҂ j2N3M[.*x^-5.xiQJˮX{:iZ9!w坽&Zgo;#0vd 5kkU誥L s@ZP>p?zw(IyNDWt0GQGOq#PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!4go )drs/shapexml.xmlPK-!_nu&drs/downrev.xmlPK3a]` 3 $ <gPromrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 85 %<J3  LTextovPole 3"60PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!}e drs/shapexml.xmlVr03;h4b+qd0iBa:%Ӗ -'ʒ<':Rnrx3l- 8TTuVhAKTU"O]qDK_ÕWy 9+r uWL7-|HRCR5Fk7L4\”>L凞oSٖȹc:W^PK!9^Q$drs/downrev.xmllR02wRH`d >@h$$nQ N睪AZW!0 R&tcr7Й|v}5̴:/B̈́RR 70ˍUcj Y"\4dlD4n(E#L?7{a=eryWM_ۛn_fj !Hz*Kr@ -tB}[5-0 yG qtj8͏yGYӿ`ry PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!}e )drs/shapexml.xmlPK-!9^Q$drs/downrev.xmlPK%Y4] ` ( $ <QPromrn ms n neodpracovan doba 15 %<J(  L(TextovPole 4")#PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!YypR drs/shapexml.xmlVn0?Dzt,˲-/u"H,hPJ[~LXgHNqd˼Yr[ J&uPeB.0kĔdƄ<;nmLK f ]Z[ M.y̹\YxՋfAi*Yf۩_CgnԄ 1r~*תTaxD8t`pv+{X9f~7Q#8GD(`0GV?^_~tÙ,*XO =~vj?}uk"[M,J$+!^pH*IDxXm!8.Қqv`벎1{CKVH* ENu)%qЍ )Ia)IaCqh7=Xicqu2)yjA2=q@8fz]QS͐ 8'iYA\8'/dMAcweWo&)p&ՋDh9>dspcאPw%,ҵAj9`DB'_oO X)Tlao ٙdYs4D[1QRZ_{v* W^թV)L,V{ȜDݙ4V#:5Ѭ Zx2:Q(B^Z i)T.RAJ!s*,6\]<Z"C%B.:z3/ f ,]iFOTM3Vd,6U.\ S%5\ T$&_P?SQs2NHMcw1}NLᚡn) .YJlj=PK!-S$drs/downrev.xmlTN1M|fLvW) Dcʶ-]YAfwI+rPΗp: 29| >#EepT&ۛJ[:BNPRBi;v 2غJ'j4Q-J UJV{͡ۼH0q4_-uXf $&\?nVݝ%HvܸR.q|#4Ԥum95$ YU0H1ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!SpO drs/shapexml.xmlVn0wB5L fwn@TlM{=^l!Q}>?Ӷd͵L,\\â7X& &)qC?޿;zdR i`Hf|kfT%JOmy-aќfŹ+t|ۍs!.7Z-WbrS(a-ͭko7 `5wy?@Z̆ΆGBAwk/9I{Hp!5˵J)%oSJ?|@}s["[M"#J$!apHUxmw {3/nK]IfU*K`pLJv)MQ0#gS`Jr0IH( CG6 W'"(d+c1jQ qj< @0 $ȥIzB61v'8^F;ip-ل<z8@zl{2%[HDe i~c_ï+tZ X373K6}CJ *pj57(EPѬ4D[1WJZ{v* ^ͩ^0(L,aV{(E]YqFDb97(A^Z$i)T.{a6B*J8quwo>JT*4mӹ܁Oox`NrpxϚ쉒jJFCГӆ:OlU rj&[,k^D#ju 15.[]p9;qWON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!U0k drs/shapexml.xmlV͎6;Dz*˲l-#1ͥ1E٪)R%)ls2$e& 6>>ȣ}3Cݿ:6)(ᒩ۔X(1dBI37Od; fFa;^y*.Q+]Wmgh8mSiqnAB޶=b]VU(8o 6ݸUx^q/LW??ye\_yHKq 93)iRJ,?YQ}J_~:úZ&7&E%J+%8Uѝ"4U'}ϭoF\ PHF* :K~һ;F)a0vG C8I 8J3W7EjάKc]%\8wR- !nOQ[͐cJ=_BC!x!}9Ìnu錺I (69?Qnٷȅ(*J*4D[1S"I m#]3vAx[Ċ>Z$yBB̸Ķs-.]f5%`~Dt;I5 K98Jr%+Cm%l!1@nqjp7늹hLV̒N~8=טrܒAך{QOInFn'_M~ LbaFXw+Gm5"]5筤?&VF$ g#Dl6 z PK!J!drs/downrev.xml\N1M|fLX4Ae=mmag !(wsƓVdw" dVVxz0R(aߍH,~ "Ə2RJ ߱[e[ET:Ѡ)jQPz+UY4^*ܰ}]~Gnk\?> A:<;|S >%|vXJ.q@BzjҺS; n $5W{F}ıstY4> G $aLMPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!U0k )drs/shapexml.xmlPK-!J!Rdrs/downrev.xmlPKm] `< $ < Jin 4 %<K>@dK List34b(b(?Y,f?ggD A vPx@`( H$*/5h;0AFLRPX^cipo8u{ȀX x@д`( dMbP?_*+%9e&i4F?'i4F?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} 1b} b} b} U OK!G@@@@;@i@Y@Y@ Y@ Y@ Y@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ P.QRPQR R L T MWNNNNNN O PPPPPPPPPP_ `/ `aQQQQQOO 3 -  46     46 ' ' ' (% * 46  ' ' 5   * ' RSSSSTO U} VHPs? W\C=c@ X9m4? XD)2@ XK7I)@ Xio? """ Y~Z&S?[m4b@\u?\p_14@\6{,@\Af? UVa+e?W:M_b@X{P?Xv6@Xc]F,@X؁sF? ]^Q|a2?_ 1b@`D9?`n:7@`8m+@`\C-@ aVV-o@W~k b@XA`"?XZӼ#4@XGr7*@X@ǘ@ Y~ ZA@[eaa@\U0*?\Nё\5@\+ h,@\ @ aV_@Wh|?b@X -?Xu4@X37,@X0*? ]^D?_tFc@`D?`o1@`<,(@~ `@V@ UVo?W8gDio~b@Xoŏ?Xd`5@X?/@Xoŏ? YZrh|?~ [a|@\hs?\Zd;O-5@\6.@\Έ ? aVoʡ?W $(~b@XaTR'?XOe:@X~ 1@X h"l@ YZ"uq ?[bX9nb@\AfU@\(7@\4@0@\"~? aV+e?WB>٬b@X_QZ@XHPs5@X_vO,@X1w-!@ Y~ Z f@[Pkwb@\,Ԛ?\ec]|3@\|a2U*@\#t@ UVy):?Wc]Ka@X?XY87@X -@~ X}@ YZ3?[b@\Ǻ?\%u6@\8m0@\ y)? aVz):?W$(~9b@Xd]K@X]Fx[6@XMSt.@X#? ]^Bfj?_6? Y Z?? [гYa@ \N@a? \W[Q/@%Xuq @ &Y&Z$~?&[~8gD!b@&\z6>?&\K7a7@&\Q\/@&\s@ 'U'VmV}b?'WʡE/b@'Xd;O?'X/L &6@'Xё\C-@'XH}? (Y(ZͪV?([pΈb@(\`TR'?(\J{/LF5@(\65@)X-C/@)XTt$? *Y*Zx&1?*[sb@*\Zd;O@*\m{6@~ *\@*\lxz,C? +U+Va+e?+W6@ /U/VAǘ?/W|гc@/XY8m?/X㥛 4@/XX2ı.,@/X h"lxz@ 0Y0ZF%u@0[gsb@0\$?0\m4W5@0\{/L*+@0\_LJ@ 1U1V'†W?1Wڬ\myb@1X0*D@1X$5@1Xd]F/@1X1%? 2Y2ZPn@2[UNb@2\ڊew @2\Gx $6@2\|?5+@2\Zڊ} @ 3U3VBiq?3W/$a@3X:pΈR@3Xl g8@3X h"lX.@3X h"l@ 4Y4Zׁ?4[-a@4\;On@4\X9v7@4\>W[/@4\$(~@ 5U5V-C6?5W b@5XQ?~ 5Xb@5XOeH0@5X@ 6Y6Z&S?6[ cb@6\Zڊ}@6\o?8@6\V-r0@6\R@ 7U7V-@7WaTR'b@7X$@7XD6@7X&†-@7XDl)@ 8Y8Z8d`?8[ͪ9b@8\bX9?8\8m6@8\ݓJ0@8\h|?5? 9U9V2ı.n?9WmV}b@9X/nb?9X߾7@9X=yX('@9X/L @ :Y:Z|г @:[K7eb@:\hs?:\RI&:@:\ 1,@:\sF&!@ ;U;Vw#?;Whsmb@;XFx !@;XBin;@;X31@;XGx $(? <Y<Z_L?<[>٬a@<\ $(~9@<\V-;@<\ Ac}/@~ <\p@ =U=Vo_?=W47lb@=X7d?=X1w-!o:@=X#~j\0@=X5;NQ@ >Y>Zz6>?>[ hJb@>\J +?>\cZ:@>\ qk0@>\?@ ?U?V>yX5@?WW2~b@?XU??Xxz,C|6@?XO@a-@?XsA@Dlzzvvvvzzzzvvzvvzzzzzzvzzzzzzvzz@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @Y@ZNё\C?@[UNLb@@\W2ı@@\uV9@@\) 0Y0@@\+eX? AUAVl?AW;pΈ4b@AXQ|a?AXV-9@AX,eX'0@AX6>W[ @ BYBZz6>?B[&䃞̀a@B\ec]?B\w-!:@B\I.!1@B\_)Ǻ @ CUCV @CWA`jc@CXW/'?CXK71@CXW2(@CXz? DYDZZӼ@D[fffffb@D\ Q?D\ޓZs5@D\;M o+@D\Ӽ? EUEV(?EWd`T6b@EXw#?EX 9@EXk+,@EXBi@ FYFZ3ı.n#@F[lV}bb@F\7d?F\ec-6@F\6[@,@F\ioE @ GUGVw#?GW9vb@GXt$~?GX>٬|5@GXPkw\,@GXMSt$@ HYHZd]Kȇ@~ H[!@H\V-?H\48E76@H\H-@H\K@ IUIVT?IWˡE b@IXڊe?IXsFv9@IX@IXˡE} @ JYJZ6>W[?J[q= ףb@J\HP@J\5@J\l g*@J\fa @ KUKVׁ?KWfab@KX -x@KXec]<5@KXH.+@KXN@@ LYLZaTR'?L[MbXb@L\K=U?L\!uq3@L\ʡE-@L\V-? MUMVho?MW( b@MX.!@MX7”6@MX,C/@MXV-@ NYNZ`vO*@N[Qb@N\`vOj?N\|a2U0z5@N\|a2UP,@N\~jt@ OUOVʡE?OWl gc@OX٬@ b]b^@߾?~ b_A@b`\m?b` $(~;@b`D/@b`6[@ cUcVPk@cW6b@cX) 0@cXBf7@cX1Z(@cX7A`@ dYdZN@a?d[L7A`b@d\/$@d\R'19@d\M O,@d\ڬ\m@ eUeV~k ?~ eW@eXio@eXv=@eX_Ll.@eXH@ fYfZB@f[ioSb@f\j+"@f\\m">@~ f\5@f\tn@ gUgV{/L ?gWRI&b@gXAf@gX<@gX.n|+@gXz):"@ hYhZ~jt?h[a@h\k @h\]K=@h\?.@h\gs@ iUiVlV}.@iW&S b@iXZd;OM@iX~jt;@iX?ܵ\,@iX_)@ jYjZfc]ܦ"@j[A`b@j\Ac]@j\%n:@j\ZB>-@j\V-r@ kUkVʡE?kWBfa@kXZd;@kXH.@@kXz6+@kXݵ|s&@ lYlZu @l[|a2Ub@l\&S@l\z):7@~ l\ϖ@l\6[`@ mUmVV/'?mW!uqaa@mXݓ@~ mX@mXCl.@mXN@aC@ nYnZZd;O?n[Db@n\+ h@n\gDio8@n\d;O,@n\Clg@ oUoV 2@oW٬a@}XjM@}X(<@}XJY,@}X3W @ ~Y~Z|Pk?~[N@a@~\ +@~\@w8@~\%䃞-.@~\ΪVl@ UV$?WгYza@Xr@X_Q8@X٬\.@X.n@Dlzvvzzvvzzzzzvvzvzzzzzvzzlzzzzzz YZ[B>٬?[x $(b@\H@\LJ:;@\sA+@\[B> @ UV٬\@W:M+d@Xy&1|0@X鷯8@XJ,@X Q@ YZ F%u @[4@Xc@\M O@\@h7@\Pkw|+@\|a2U0@ UVǺ?WCl=c@X*D @XMb`:@X|Pk-@X.1&@ YZT?[Pna@\lV}v@\2w-!<@\-@\" @ UVd;O@WClb@XӼ@X"N9@Xڬ\me+@XS㥛D@ YZ@[T8b@\ +?\lV}8@\-+@\|a2U0*@ UVMb?WpΈba@XZB>@X/n=@XOjM.@XCl{@ YZ_Q@[0' a@\H}8@\M O?;@\8gDiop)@\N@ @ UV&†W@W!ua@X6>W[q@X=@X9#J{#-@X:pH#@ YZ9v?[^K=sb@\-@\u9@\m2/@\z,C@ UV ?WW[b@XZd; @X8@X[ A(@Xۊe@YZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXYZ[\\\\UVWXXXXD lzzzzzzzzzzzzYZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````DlYZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````DlYZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````Dl   YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\ ]^_```` YZ[\\\\ ]^_```` YZ[\\\\ ]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````YZ[\\\\]^_````Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YZ[\\\\!]^_````"YZ[\\\\#]^_````$YZ[\\\\%]^_````&YZ[\\\\']^_````(YZ[\\\\)]^_````*YZ[\\\\+]^_````,YZ[\\\\-]^_````.YZ[\\\\/]^_````0YZ[\\\\1]^_````2YZ[\\\\3]^_````4YZ[\\\\5]^_````6YZ[\\\\7]^_````8YZ[\\\\9]^_````:YZ[\\\\;]^_````<YZ[\\\\=]^_````>YZ[\\\\?]^_````Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YZ[\\\\A]^_````BYZ[\\\\C]^_````DYZ[\\\\E]^_````FYZ[\\\\G]^_````HYZ[\\\\I]^_````JYZ[\\\\K]^_````LYZ[\\\\M]^_````NYZ[\\\\O]^_````PYZ[\\\\Q]^_````RYZ[\\\\S]^_````TYZ[\\\\U]^_````VYZ[\\\\W]^_````XYZ[\\\\Y]^_````ZYZ[\\\\[]^_````\YZ[\\\\]]^_````^YZ[\\\\_]^_````Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YZ[\\\\a]^_````bYZ[\\\\c]^_````dYZ[\\\\e]^_````fYZ[\\\\g]^_````hYZ[\\\\i]^_````jYZ[\\\\k]^_````lYZ[\\\\m]^_````nYZ[\\\\o]^_````pYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl   YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YYYYYYY!YYYYYYY"YYYYYYY#YYYYYYY$YYYYYYY%YYYYYYY&YYYYYYY'YYYYYYY(YYYYYYY)YYYYYYY*YYYYYYY+YYYYYYY,YYYYYYY-YYYYYYY.YYYYYYY/YYYYYYY0YYYYYYY1YYYYYYY2YYYYYYY3YYYYYYY4YYYYYYY5YYYYYYY6YYYYYYY7YYYYYYY8YYYYYYY9YYYYYYY:YYYYYYY;YYYYYYY<YYYYYYY=YYYYYYY>YYYYYYY?YYYYYYYDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YYYYYYYAYYYYYYYBYYYYYYYCYYYYYYYDYYYYYYYEYYYYYYYFYYYYYYYGYYYYYYYHYYYYYYYIYYYYYYYJYYYYYYYKYYYYYYYLYYYYYYYMYYYYYYYNYYYYYYYOYYYYYYYPYYYYYYYQYYYYYYYRYYYYYYYSYYYYYYYTYYYYYYYUYYYYYYYVYYYYYYYWYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYY[YYYYYYY\YYYYYYY]YYYYYYY^YYYYYYY_YYYYYYYDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YYYYYYYaYYYYYYYbYYYYYYYcYYYYYYYdYYYYYYYeYYYYYYYfYYYYYYYgYYYYYYYhYYYYYYYiYYYYYYYjYYYYYYYkYYYYYYYlYYYYYYYmYYYYYYYnYYYYYYYoYYYYYYYpYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl   YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YYYYYYY!YYYYYYY"YYYYYYY#YYYYYYY$YYYYYYY%YYYYYYY&YYYYYYY'YYYYYYY(YYYYYYY)YYYYYYY*YYYYYYY+YYYYYYY,YYYYYYY-YYYYYYY.YYYYYYY/YYYYYYY0YYYYYYY1YYYYYYY2YYYYYYY3YYYYYYY4YYYYYYY5YYYYYYY6YYYYYYY7YYYYYYY8YYYYYYY9YYYYYYY:YYYYYYY;YYYYYYY<YYYYYYY=YYYYYYY>YYYYYYY?YYYYYYYDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YYYYYYYAYYYYYYYBYYYYYYYCYYYYYYYDYYYYYYYEYYYYYYYFYYYYYYYGYYYYYYYHYYYYYYYIYYYYYYYJYYYYYYYKYYYYYYYLYYYYYYYMYYYYYYYNYYYYYYYOYYYYYYYPYYYYYYYQYYYYYYYRYYYYYYYSYYYYYYYTYYYYYYYUYYYYYYYVYYYYYYYWYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYY[YYYYYYY\YYYYYYY]YYYYYYY^YYYYYYY_YYYYYYYDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YYYYYYYaYYYYYYYbYYYYYYYcYYYYYYYdYYYYYYYeYYYYYYYfYYYYYYYgYYYYYYYhYYYYYYYiYYYYYYYjYYYYYYYkYYYYYYYlYYYYYYYmYYYYYYYnYYYYYYYoYYYYYYYpYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl   YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YYYYYYY!YYYYYYY"YYYYYYY#YYYYYYY$YYYYYYY%YYYYYYY&YYYYYYY'YYYYYYY(YYYYYYY)YYYYYYY*YYYYYYY+YYYYYYY,YYYYYYY-YYYYYYY.YYYYYYY/YYYYYYY0YYYYYYY1YYYYYYY2YYYYYYY3YYYYYYY4YYYYYYY5YYYYYYY6YYYYYYY7YYYYYYY8YYYYYYY9YYYYYYY:YYYYYYY;YYYYYYY<YYYYYYY=YYYYYYY>YYYYYYY?YYYYYYYDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YYYYYYYAYYYYYYYBYYYYYYYCYYYYYYYDYYYYYYYEYYYYYYYFYYYYYYYGYYYYYYYHYYYYYYYIYYYYYYYJYYYYYYYKYYYYYYYLYYYYYYYMYYYYYYYNYYYYYYYOYYYYYYYPYYYYYYYQYYYYYYYRYYYYYYYSYYYYYYYTYYYYYYYUYYYYYYYVYYYYYYYWYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYY[YYYYYYY\YYYYYYY]YYYYYYY^YYYYYYY_YYYYYYYDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YYYYYYYaYYYYYYYbYYYYYYYcYYYYYYYdYYYYYYYeYYYYYYYfYYYYYYYgYYYYYYYhYYYYYYYiYYYYYYYjYYYYYYYkYYYYYYYlYYYYYYYmYYYYYYYnYYYYYYYoYYYYYYYpYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl   YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? YYYYYYY!YYYYYYY"YYYYYYY#YYYYYYY$YYYYYYY%YYYYYYY&YYYYYYY'YYYYYYY(YYYYYYY)YYYYYYY*YYYYYYY+YYYYYYY,YYYYYYY-YYYYYYY.YYYYYYY/YYYYYYY0YYYYYYY1YYYYYYY2YYYYYYY3YYYYYYY4YYYYYYY5YYYYYYY6YYYYYYY7YYYYYYY8YYYYYYY9YYYYYYY:YYYYYYY;YYYYYYY<YYYYYYY=YYYYYYY>YYYYYYY?YYYYYYYDl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@YYYYYYYAYYYYYYYBYYYYYYYCYYYYYYYDYYYYYYYEYYYYYYYFYYYYYYYGYYYYYYYHYYYYYYYIYYYYYYYJYYYYYYYKYYYYYYYLYYYYYYYMYYYYYYYNYYYYYYYOYYYYYYYPYYYYYYYQYYYYYYYRYYYYYYYSYYYYYYYTYYYYYYYUYYYYYYYVYYYYYYYWYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYY[YYYYYYY\YYYYYYY]YYYYYYY^YYYYYYY_YYYYYYYDl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`YYYYYYYaYYYYYYYbYYYYYYYcYYYYYYYdYYYYYYYeYYYYYYYfYYYYYYYgYYYYYYYhYYYYYYYiYYYYYYYjYYYYYYYkYYYYYYYlYYYYYYYmYYYYYYYnYYYYYYYoYYYYYYYpYYYYYYYqYYYYYYYrYYYYYYYsYYYYYYYtYYYYYYYuYYYYYYYvYYYYYYYwYYYYYYYxYYYYYYYyYYYYYYYzYYYYYYY{YYYYYYY|YYYYYYY}YYYYYYY~YYYYYYYYYYYYYYDlYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY4 >@ddYZr     List39b(b(?ϿggD A  dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} d} * d} >d} w} x} d} d c!N@:@;eewhii@ @ m @ @ @h/hppppvpv@v@v@v@v@v@v@ @,@,@,@ P3QQRR R T MWXYZ[\ 111112 ::_ `/ `afffffg gh}9^@ ib p4lmSt$ Y@ nk77jkl q rst u r ?{/LO@ t u r |†WV@ t u r! ?9^@ t n u r" |hoe@ t n u r# |=Um@ tooii g$h}Za@ iqqrsqqtlqqtlqqtluuiv?e8@†WV@pΈހA@<HF@d`P@ oyz oyz oyz 8% 888{8888||}}DlJ",BB<<FF<8Zv P ^ (  n c 4NChart 3p]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PH$0( $3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  "'S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M NM MM<R R R R] S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M  MM<R R R Ri S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ NM MM<R R R Ru0 S S4J[?e8@S S 4 3QQ:QQ3_  MM<R R R RZ6B S S4J[d`P@S S 4D$% 03O&EQ4$% 3O&EQ4FA0 3O 3 bR RR RV Vd&E! M8 ?YX . QS S43*N&F! ! R RXJ XJ j S S4% -a ^N 3OW,&GQ K /hod23 M NMR RR Rh] S S4'<YъX?Qs?ZzhiF xxxxxx /S S43," 4S S4A0 3O3*@o@ &E! MR RR Ri8 yXS S43*Y@ &E! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?vq']k?c^w ?y ? [S S 4eeI@?e8@d`P@e*vcs-CZԔ+ ** dpGObdlnk 2#"|@pPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK![szdrs/shapexml.xmlUr0 3;x|/nwt`Kfv(\ygbq)bv.{*O'+WȖ+JUH Z/7gsJab kzU|qԂ`icL]6c@k-U uP)qWU\{ -\lKAxUdRB_6+(u'YE]]]xGuHYz4#. Hɲ,M&_Sh^̆xh;"x'+)% e,SrP"X\ݮǟ ==o?#hԓ,(lU70̞oZȺ&{L.%iQri,Nmjl0;OҘ=0,OźJw\rxi\lA5BX8-nZ֫%(e`,&S.xi ̠8 Z)a _J舰_3]V!%7r. ^ٷ"\ u84DvA1ky8~ˣvY, qzT۵inQKh{l7LaS8xkԸ\jV ,%N̐Mu3v6=ѧF;8J..S3ZHϖ36A#-[Ú CF|UPK!?(drs/downrev.xml\_O0M5pC AQuckma{QԷ{ﴧq#+AcK8TgZrx_*VaƣÃdVSܒQpn5<(*rmp$ˌ)\V^}OR Xel-9=]v ywΏ90/wd}/n3]`͔TXFT&*-iϹђ]Ku!v8:vϤߍ{a^;ED:vD)$_;PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-![sz)drs/shapexml.xmlPK-!?(drs/downrev.xmlPKeQ?t]` $~ DA??Picture 11]&`>@dd List7b(b((3ggD A 7` % dMbP?_*+%&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} "d} d} d} d7c!N@ @;@@@@@@ @ @ N@ N@ N@N@N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ P3QQRR R&M T MW~~~~~ 1'11112__ `/ a 9 'C :( :); :*9':;;: 9': ; ;:9':;;: 9    ) d]K[t@ 9^@ {/LO@ =Um@ Za@ * JY8? OjMV@~ ?@ lV}`@ Ps׶W@ + adL@ _L[@ w#IO@ owf@ R'!^@ ,'†W2V@\ Ac`@_v P@j+m@/'kb@ -@aW@_@$@!lVo@<,Ԛb@ .㥛 PR@-!l _@~ @ZӼ]m@x&1@dd B List12b(b(fggD A `d /AEUWi}Mݫm5U%}E e-$)/5M;AFLmR5X]ciUouzu=͗]%}E e-Mm ]%'0:}DEN Xakeu-M dMbP?_*+%8d&vn?'vn?(M&d2?)M&d2?MAdobe PDFS 4dXXA4PRIVB ''''0P4(FFSMTJ0EBDAStandard" dXXM&d2?M&d2?&d2U} U3} } } } } U} } U d @ V@h@@;@xwww w w  P2QRPQ R+ccVccccc T M ccWWW~~~dddddddddddd 1,11112dddddddddddddddddddddddd _ `/ `adddddddddddd, 9- 'C :( :); :* ,9':;;: 9': ; ;":, 9':;;: 9   , U} V<,? nv@ Ԛjc@ aTR' v@ ?>@ Y~ Zۊe? ʡr@ Cl`@ 8@ HPny@ U~ VA@RI&q@ݵ|лd@8d*w@sxx@ YZHPs?8mTr@z,CCa@M O@ǘs@ UVX9v?8gDioi@ZӼL_@RI&@:Mr@ YZͪ?&䃞u@Grh@Vؼ@Gry@ UV?@~ x@y):Q@m4#@"ft@ YZH}?Sm@k+]@Sz@?ܵq@ U~ VpU@Ǻm@b4`@~ @48Eq@ YZeX?,eXv@0*i@N@ ~@EGrx@ UV؁sF?h|? x@ h"l7p@K7m@&S~@ YZgs?Mbu@Biޕ_@9#@x&x@ UVc]F?A`_@~ /@Pni@*a@ YZM O?{Z@CiqRN@~ @(c@ UV&S?d]Fj@Pkw^@Pkqt@?ܵk@ YZZd;?,Cg@8gDib@V-Al@~ @ UV?jMi@Zd;ka@X9ȕu@m@ YZ[B>٬?O@ah@,CZ[@Ac]Wu@ܵ|j@ UVx&1?fc]m@vOjc@!lVt@ꕲ qm@ YZL7A`?@ap@R!g@z6>w@NbX9q@ Dlr8D8N0t0R0t0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? U V:M? H}8m@ lxz,c@ x@ KMq@ !Y~ !ZH`@!RI&p@!:MDL@!R!+|@!Zd;Lq@ ! "U"V߾3?"F%u.j@"x&_@"ǘ~z@"ꕲ q(p@ " #Y#Zz6?#%uk@# -.a@#jM@1z):o@1ׁsFe@ 1 2U2Vho?~ 2 @2MbL\@2=,Ԛ3m@2߾id@ 2 3Y3Z{?3#k@3_vOfb@3ı.n(u@3l/m@ 3 4U4V o_Ω?4ׁCd@4Zdg`@4eai@4ڊed@ 4 5Y5Z@ǘ?5㥛 p@5f@5o_^t@5p_p@ 5 6U6Vͪϕ@68gDif@6)Ǻ_@6&1Eq@672h@ 6 7Y7Z&S?7X5;c@7fjOX@7ꕲ qo@7J4}d@ 7 8U8Vr?8kwAc@~ 8@8ai@8MBd@ 8 9Y9Z#J{/ @9`"[@9%䃞T@9{d@9OnV]@ 9 :U:V46U>V镲 @>%Cca@>ecT@> o_j@>LJ~b@ > ?Y?ZSt$??Bf@?9EGr[@?ecq@?׃g@ ?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @U@VH.?@ڊe@@_Q]@@\Cn@@Bi\f@ @ AYAZn@@APk[_@AL F%mJ@AݓZo@A_b@ A BU~ BVk@Bh|?a@BʡES@Bol@BsAc@ B CYCZ_LJ?CF_d@C_L\@C:pl@Cz):]e@ C DUDV=yX5@D?sa@D8dT@D;o@D9#c@ D EYEZŏ1w-!?Ej+f@EǺ_@E -p@Ex&1h@ E FUFV.1f@F*:a@F,CzT@F:M,o@F1%c@ F GYGZs?GH}Z@GHT@G-阮`@GSt$Z@ G HUHVݵ|г?H<\@Hw-!(X@Hkw1d@H:H#_@ H IYIZ%u?I&Si@IgDioY@IN@r@~ Iq@ I JUJVz6>?~ J!@Jn_@Joŏp@Jn@h@ J KYKZcZB>(@K( MV@Kz6L@Kz6>Wf@Kv]@ K LULV6٬a@Nd]K\@ N OYOZz?O:M`@O?ߖX@O)Ǻj@OJ +b@ O PUPVa2U0*?~ P1@PTt$4V@PF_a@PH[@ P QYQZJY8@Qd]KZ@Qec]\N@Qa+e3d@Qo[\@ Q RURVho?Rd]F`@RGx $4Y@Rp_Of@RH.7a@ R SYSZmV}b @Sj+%[@S[B>hS@S?W[c@SS\@ S TUTVbX9?T<,ra@~ T@T(m@TZdc@ T UYUZ h"@USt$b@~ Uε@UDBk@U6[a@ U VUVVQ|a?Vx#@Z@V6;NV@V(\X`@V+[@ V WYWZ&S?W~:p]@WV-S@WׁsF g@W#~jH_@ W XUXV 0*?X|?5^jc@XY@X_l@X|a2U0He@ X YYYZCl?Y6>W[9R@~ Y@Y,Ԛe@Y+e"V@ Y ZUZV):@ZS[[@~ Za@Zjt6f@Zn4@f]@ Z [Y[ZHP80@[48EwS@~ [A@[A`f\@[3T@ [ \U\VQ|a?\w-!T@\Nё\K@\%u`@\<V@ \ ]Y]Zc]F?]e9W@]sR@]eX[@] gbW@ ] ^U^V#t@^@`@^M OX@^faR@ ^ _Y_Z7A`?_mV}[@_?߾N@_\md@_Ș\@ _Dl~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ `U`VMb?`'†W`@`y&14N@`#Le@`S`@ ` aYaZ'†W @a[ Akb@a46yX5d@fQI,^@ f gYgZMbX @g rhea@gjMU@g"i@g'†WTb@ g hUhV6[?hMSta@hz):X@hw/k@hqh4c@ h iYiZk g?iJY8 `@i[ AUT@io h@iqh`@ i jUjVV/{@j?ƨc@j0*ЌY@jJYvo@j:pΈd@ j kYkZ( ?kqhte@kk ]@k?*l@kU0*e@ k lUlVuq `@lAfea@l?Z@l46Te@ r sYsZ[yX5 i@ y zUzVeX?zQ|a*c@za4[^@z<,g@zH"c@ z {Y{Z"u?{_\@{ h"lxQ@{Tb@{8d0\@ { |U|VC@@|~:\@|^K=O@|F~b@|Pkw[@ | }Y}Z q@}~k W@~ }@}gDioa@}S:=X@ } ~U~V:pΈ?~aa@~"uqZ@~_vOtf@~ ca@ ~ YZ"u?Zd;a`@9#J7T@Șf@ׁY`@ Dl UV/n@ hZ@)ǺP@*:4b@]Fx3[@ YZ $(~@jqN@~ Բ@|a2eU@;NёP@ UV??{/Ln^@ gY@8gDioVf@Af`@ YZoŏ1@@ʶ@lV}`@k+ݟW@ UVp_Q@9m4dY@~ #@2U0*`@y):zY@ YZC?䃞ͪb@ +uS@A`e@B>٬P`@ UV c? T@~ @Y8Ņ\@Nё\T@ ,YZ,UV,YZ,UV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D l~000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000   ,,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?, ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?Dl0000000000000000000000000000000@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_,@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_Dl0000000000000000000000000000000`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~,`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dl0000000000000000000000000000000   ,,,,,,,,,, ,  Dl00000000000 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_Dl`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DlDlDlDlDl     Dl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?Dl@ABCDEFGHIJKLM@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@@ABCDEFGHIJKLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__Dl888888888888888888`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~D l8888888888888888888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D l8888888888888888888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D l8888888888888888888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D l8888888888888888888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? D l8888888888888888888888888888888@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @@ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ D l8888888888888888888888888888888` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @` ` a a b b c c d d e e f f g g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w w x x y y z z { { | | } } ~ ~  D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                D l8888888888888888888888888888888 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @                                      D l8888888888888888888888888888888 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  ! ! " " # # $ $ % % & & ' ' ( ( ) ) * * + + , , - - . . / / 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 : : ; ; < < = = > > ? ? D l8888888888888888888888888888888@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ @ A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z [ [ \ \ ] ] ^ ^ _ _ D l8888888888888888888888888888888` a b c ` ` a a b b c c 0<888>@ddB    List14b(b(fggD Oh+'0 PX $Regionln statistika ceny prce 4. tvrtlet 2012 - kraj CZ080MPSV RNovotn MichalMicrosoft Excel@@՜.+,0 PXd lt| #MZS-M0 MZS-M1_2MZS-M7MZS-M8MZS-T0MZS-T8MZS-V0MZS-V1MZS-V8'MZS-M7'!Nzvy_tisku'MZS-M8'!Nzvy_tisku'MZS-T8'!Nzvy_tisku'MZS-V0'!Nzvy_tisku'MZS-V8'!Nzvy_tisku'MZS-M0'!Oblast_tisku'MZS-M1_2'!Oblast_tisku'MZS-M7'!Oblast_tisku'MZS-M8'!Oblast_tisku'MZS-T0'!Oblast_tisku'MZS-T8'!Oblast_tisku'MZS-V0'!Oblast_tisku'MZS-V1'!Oblast_tisku'MZS-V8'!Oblast_tisku'MZS-M0'!Print_Area'MZS-M1_2'!Print_Area'MZS-M7'!Print_Area'MZS-M8'!Print_Area'MZS-T0'!Print_Area'MZS-T8'!Print_Area'MZS-M0'!Print_Titles'MZS-M1_2'!Print_Titles'MZS-M7'!Print_Titles'MZS-M8'!Print_Titles'MZS-T0'!Print_Titles'MZS-T8'!Print_Titles listy Pojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbookxSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8