ࡱ> @;<=>? A\pNovotn Michal Ba= =tm(8X@"1.Times New Roman1Calibri1Calibri1Calibri1.Times New Roman1 Arial CE1hArial1@Arial1Arial1" Futura Bk1@Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1Arial1h Arial1 Arial1 Arial1" Futura Bk14Times New Roman CE1" Futura Bk1 Arial CE1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1 Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1*h6 Calibri Light1,6Calibri16Calibri16Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1" Futura Bk1h Arial1 Arial1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1Arial1" Futura Bk1" Futura Bk1" Futura Bk7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- #,##0.0#,##0_ ;\-#,##0\ 0.0#,##0.0_ ;\-#,##0.0\ #,##0____ #,##0__ #,##0.0__ 0.000 #,##0\ "%" #,##0.0____#,##0.00_ ;\-#,##0.00\ #,##0__;\-\ #,##0__;* #\ ##0.0 & & & &      & & & & & & & & & & & & 6 6 6 6 6 6  5 a &+ &) 2 ff &, &* ( P ) P * * ' -         &   & 1 ` + , 3 .  0  / 4 6 6 6 6 6 6 7x @ 7x @ 7x @ A 8! 9 Q :a Ax Ax A l A"x Ax A  A   x7 xA A h Ax A| A Ax Ax A| A A Ax A| A| A Ax ax ix | ax A ax ix  A  A|  | Ax 9 | 9 9A A h Ax A| A| A| A A ! !  ! :a ! ! ! :a  a   xFa  x@ F !X !\ !\ ! ! H ! ;!x ;!8 ;!< ;!x ;"x ! h@ ! l@  ! H x`@ |`@ |`@ 1|`@ |`@ |`@ |`@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x@  q|@  |@  |@  |@  |@  |@  x q| | | | | ! L | @ / | | | | | | ! h@ ! l@  ! h@  xa@  q|a@  |a@  |a@  |a@  |a@  |a@ x@ 7 q|@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 |@ 7 <a <a ! ! <a !! =!8 ! (@ 8@ !8@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@ >|@  |@  |@  |@  |@  |@  |@ \ x@ x@ |@ |@ |@ |@   ! !  !X !\ =!8 !8 !< !x  x@  |@  |@  |@  |@  x | | | | x@  |@  |@  |@  |@ X a| \ \ \ \   H  L #\ A ( A ( ( Q ( A A A| A| | " " ax | | # Ax | A| A| A   a :a8  X X x =!8  ( x@  |@  |@  |@  x | | |  H a  a  a  a a a  | $ $ " a $ ax a "a # # " ax | a a Q| a| a! a) a a :a a a a =a< a8 xa@ |a@ |a@ |a@  a ax a| |@  |@  |@  a| |@  |@  |@  x@ 7  |@ 7  |@ 7 |`@ |`@ |`@ \ !| !| !| a L a H \ | | a| a| a ,  a a a  8 !8 a< |@  |@  H \ \ \  H % H ?x @ ?x @ ?x @  x7 xA| A| Ax A| A| Ax A| ix |  ax   a A| a Ax A| A| Ax    |  Ax A A A" ;!< ;!8 ;!87 ;!8@ ;!8 x ;x7 ;x@ ;x ;!8 ;1|7 ;1| ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x ;1| ;1| ;!<7 ;!< ;!87 ;!8 x ;x7 7 ;x@ 7 ;x7 ;x7 @ ;x ;x@ ;x7 ;x@ ;x ;!87 ;!8@ ;!8 ;1|7 7 ;1|7 ;1|7 ;1| ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!87 7 ;!8@ 7 ;!87 ;!87 ;!8@ ;!8 ;!x7 ;!x@ ;!x ;1|7 ;1| ;1|7 ;1| =87 7 =87 =87 @ =8@ =87 =8 =!87 =!8@ =!8 =1|7 =1| =1|7 =1| ;!<7 ;!< =!8 =!87 =!8@ =!8 =!87 7 =!8@ 7 =!87 =!87 =!8@ =!8 A A =87 =8@ =8 =!8@  | a =8 =a8 =a8 ||#z3}-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }-} _K_ }A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef,##0}A} _K_ ef ,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L,##0}A} _K_ L ,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A} _K_ 23,##0}A}! _K_ 23 ,##0}U}# _K_ ,##0K_ _}-}$ _K_ }-}% _K_ }A}D _K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}' _K_ }-}( _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }-}- _K_ }A}. e_K_ ,##0}}? _K_ ,##0K_ _"-"? _-; }-}A _K_ }A}B }_K_ ,##0}A}C a_K_ ,##0}-}E _K_ }}F ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}G }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }}H ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}I _K_ }A}J _K_ ,##0}A}K _K_ ,##0}A}L _K_ ,##0}A}M _K_ ,##0}A}N _K_ ,##0}A}O _K_ ,##0}P}P S_K_ ,#S???K_}P}Q S_K_ ,#S???K_}P}R S_K_ ,#S???K_}(}T _K_ }(}U _K_ }(}W _K_ }P}`_K_ ,# ???K_}d}a_K_ ,# ???K_ ???"-}(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }P}_K_ ,# ???K_}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}23_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }(} _K_ }(} _K_ }(} _K_ }x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}_K_ }P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P} _K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}(}_K_ }<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}<}_K_ ,#}(}@ _K_ }(}E S_K_ }P}G_K_ ,#???K_}P}H_K_ ,#???K_}P}I_K_ ,#???K_}P}J_K_ ,#???K_}(}l _K_ }x}p S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}<}r_K_ ,#}<}s_K_ ,#}P}t_K_ ,#???K_}<}u_K_ ,#}<}y_K_ ,#}P}z_K_ ,#???K_}<}{_K_ ,#}<}}_K_ ,#}P}~_K_ ,#???K_}<}_K_ ,#}(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }(}_K_ }<}_K_ ,#}(}_K_ }P}_K_ ,#???K_}P}_K_ ,#???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P} S_K_ ,#S???K_}P}_K_ ,# ???K_}d}_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}(}_K_ }x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_???"-}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}} S_K_ ,#???K_???"- ??? _ ???}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}(}_K_ }d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,#???K_}d} S_K_ ,#???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}P} S_K_ ,# ???K_}<} S_K_ ,#}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}P} S_K_ ,# ???K_}d} S_K_ ,# ???K_ ???"-}<} S_K_ ,#}x} S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}! S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}x}" S_K_ ,#???K_ ???"- ??? _)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L˭ %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 L %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23 %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23 %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23f %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23Ў %" cel sla 2 #CelkemOCelkem %[[$ rka%< rky bez des. mst#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 DTj%[ *Nadpis 2ENadpis 2 DTj%? +Nadpis 3ENadpis 3 DTj%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 DTj% -Nzev1Nzev DTj%. NeutrlnE Neutrln e% /normal&Normln0 normln 2 41 normln 32normln_021 ISPV 23normln_021 ISPV 2 24normln_022 ISPV 25normln_022 ISPVNP vaz 26normln_022 ISPVP vaz 27normln_022 ISPVP vaz 3,8'normln_994 ISPV podnikatelsk sfra 29normln_ISPV984:normln_ISPV984 2;normln_M1 vazena<normln_M1 vazena 2&=!normln_NewTables var c M5 navrh>normln_Vystupy_MPSV ?Poznmkaj Poznmka @ procent 2A&Procenta#BPropojen buHkaSPropojen buHka }%CSprvnASprvn a%D`patn?`patn %#EText upozornnE Text upozornn % FVstupuVstup ̙ ??v% GVpo etyVpo et }% HVstupwVstup ???%????????? ???'IVysvtlujc textI5Vysvtlujc text %J Zvraznn 1K Zvraznn 1 [ %K Zvraznn 2K! Zvraznn 2 }1 %L Zvraznn 3K% Zvraznn 3 %M Zvraznn 4K) Zvraznn 4 %N Zvraznn 5K- Zvraznn 5 Dr %O Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 pG %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`[PLS-M0lPLS-M1_2mPLS-M7 PLS-M8PLS-T0{PLS-T8PLS-V0\PLS-V1iPLS-V8f             YYYYYYYYYY Y Y Y Y YYYYYYYYYY >  ;  ;  ;  ; ;  ;( ;4 ;E  ; f  ;" ; Z ; ; / ; c$ Print_Area;*$ Print_Area;4$ Print_Area; A $ Print_Area; ' $ Print_Area;!$ Print_Area; H& Print_Titles;& Print_Titles;& Print_Titles; & Print_Titles; & Print_Titles;& Print_Titles; K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea; O5 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea;4 K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<K5Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintArea<Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_0C31B514_8460_11D2_BF7D_0060086474C0_.wvu.PrintTitles;F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols<Q0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Cols)<<O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; HO5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea;O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.PrintTitles; F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows< F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<F0Z_466486BE_E54D_4A1B_867E_E18505C1D880_.wvu.Rows<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea; O5 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea;4 K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<K5Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintArea<Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_4E98FC00_11B4_11D2_ACC2_00608CF5F099_.wvu.PrintTitles;K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea; O5 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea;4 K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<K5Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintArea<Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_8C343FC6_8509_11D2_80EE_00609762DCC2_.wvu.PrintTitles;K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea; O5 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea;4 K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<K5Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintArea<Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_C3EF7539_1197_11D2_8E3D_006008E3E9C1_.wvu.PrintTitles;F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols<Q0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Cols)<<O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;4 O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; HO5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea;O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; 2O5 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintArea; GQ7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;2Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles;Q7 Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.PrintTitles; F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows< F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<F0Z_F50316FE_6DD2_48E8_B05C_1ED7ACA53E0F_.wvu.Rows<fnfX8@X$  u"mK;B nGX͝6I@=AK;B nGX͝6sq)D kx] \TUdT4D*")(l5 ***/V ,5RllnͶl4e-_YbYߝpvAo>~9s9~suD4`r9UD+zCD rGӈ(Z zYO4וtHEAnA'Л_p8o&*pHHc |ʣjPNLبZ(T"Q(rr6'^gBđh9O9U"U۶[nͱ)u2׮n` C^O댡v*e3 Sc0f9p00 fS\7c@n!}(24m!Ҩ!zH3T%ZX>ͣi5R43o?0hIxO\zbC&eE~46d7G_DEˈMp |˶4_" #/AoNlCeDM5\CqzY۹'ju'q'xYs2Hc}k1RgJSLm3c\Es:ǥB]? yiT;)ht-4JބIuN/ Lmq|S%#ᢺθqCKﮰoE |<,"H J F ȲeRijrřdɹ Dg"S/%:,d>* #pXVSsgYq+H}kIzK Z ѧ=E k&! 3D o)Cd0 :01u^IAhS%*BtNs&Y>\;=aJ$9f~$P M#K?~4769~xհ.lA1=iHc0tB<#8/ DŽrU0 V8.* lź5k 9Cya9†\#&QцZ$ ЧdBVȧ\+C׮~RH:w̸Ʒg9P> y։^O\e2psF.K^m{X86W~?5<^7Xf(w.NK`(EyFl<-yFm,G]g}}їPrO$r(ruϝ׫oEx䆿.N.cpXO3Z[>qm, H8яH9MIt6᫉nvψ~qO5NН~sc_q]`M2 pM$"p؇14b@O$x>V 9~n} -p*y)> :`@7 YqIn ]@r^J.%(!ݬ1;)qK*Ʈ8U?(0"-ZǧI+)wqHAA4>u e_ zmwGhjAZaZP.{G .3hޕZFFi-쨍:Z.$t!k0raZ\E}ZxnRvFUPӼJU͚k%\xxzi&֨&d-jFN%.8 9-N0BEρd =1>Gٿ0T!-]lMb|{>PpMlZ7dM Wh'-II {σN3^̉_^0R;w3UdmKy]?e{&sܒ`w6 ׬x{aK"- #<=l+B<{xۥym|1h;.-(K߈zxrm= u#b}Ŏqּ2t}-A `sG,t3~>kǼ36xxAw߹?u?]tg0c}fszއ[] z—’>pk޻JyHWN}qŻc#{(˓Xw~<߷6޽wJ!kOAُrDD9@1~|= qouVR+H~0o%âQUGSeM"UV믿NSN{yBsΥ>L[lвe˨?NϟCQFFmذCN/Rii)޽ѣtz7hG}D{M6сjRQQ[cڶmR^^Y{95kiɒ%4gZ~=۷(sԱS (Tti>\#uhVQƷm;MW'T R=@T&D*Rc_2?5Pkhn,۬2wo[{}h3g$6֋7# վKYPdKS2`OTxț;UZ' $P v ;u]P>S/ je`Q =~U!W~h >@_0UBdxܤ{ZC͟%'pX.ػB`Zw~d0`%|ôU(h h|'هx抱RWm_SGmFٹU+e3me㉀Df`+`5;BGW~XW,3\t4|nNrng0ɷEhq,zm򹝡hĢ-wdxtxSi>8 .eSH_tc%qn' v"v&ODyҲz SCIJ4y39SW(~_t N!x>o?:vCj! ۙ@` D<,sIh_5LE)gv$"uCw%R3,?^0"JmZn U+&bQˣE_qmWC͟SʜRFUWƶc7W|Z󛾖|/(@﬍}QZdKZڬէz7LI;S!a@:W> Cm>r̀L.y|+*2Vi8iDP'珙{2٧NG.a3|<-oO"W&!/.L{jfA7r:ΊygS]`g}*٧wU>"T WFaJAS=L3qzN;U,/ d_aҿ9\TUoe(Ef5P_?;v7<0 p߁ @m6/F+^f)z*.@'(3v*LsOktD* lNPBWb{ k3֚{N;vO$>ߵ ܄A:om%5ߛǜǜ |WΣv_-2-2IS븑oeB8>8;y#pqm6`j_T ~lU]v{ԱoٞY)E)OZlZ;8'tST"9U- O^[zk4 0_ZLb3 A@@  XRPLS-M0CZ042 ISPV2014Q4*Zkladn informace o hrubm ms nm platu_Medin hrubho ms nho platu ................................................................K /ms% Diferenciace1. decil- 10 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 1. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................Medin- 50 % hrubch ms nch plato menach ne~ ........................................................................................................ 3. kvartil- 25 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ........................................................................................................9. decilv- 10 % hrubch ms nch plato vtach ne~ ..........................................................................]Promr hrubho ms nho platu ............................................................& & Podl zamstnanco s podpromrnm hrubm ms nm platem ............................................................................& ......& ..................& ......& ..........&Vybran slo~ky hrubho ms nho platu Odmny .......................................................................................& ......& ....................................................... PYplatky .......................................................................................& ......& ..................& ......& ....................................................... Nhrady .......................................................................................& ......& ..................& ......& .......................................................xPromrn placen doba ..................................................................................................hod/ms Po et zamstnanco (pYepo ten podle placench msco) ..................................................................................................6 tis. osobPLS-M1'Hrub ms n plat podle pohlav a vkupohlav/ vkov skupina3po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscohrub ms n plat$diferenciace hrubho ms nho platu placen dobamedinmeziro n indexpromrz tohoodmny pYplatkynhradyCELKEM - platov sfra do 20 let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a vce letMU}I}ENY*PLS-M2!Hrub ms n plat podle vzdlnKvantilyMu~i}eny"stupeH dosa~enho vzdln (KKOV)Zkladn a nedokon enA-CStYedn bez maturityD,E,H,JStYedn s maturitouK-MVyaa odborn a bakalYskN,R VysokoakolskT,V NeuvedenoPLS-M7@Hrub ms n plat podle hlavnch tYd a tYd zamstnn CZ-ISCO'hlavn tYda / tYda zamstnn CZ-ISCO4po et zamstnanco pYepo ten podle placench mscoDManuln pracovnciTNemanuln pracovnci0 Zamstnanci v ozbrojench silch01,Generlov a dostojnci v ozbrojench silch02"Poddostojnci v ozbrojench silch03(Ostatn zamstnanci v ozbrojench silch1 Xdc pracovnci11<Nejvyaa sttn Yadnci, nejvyaa pYedstavitel spole nost12;Xdc prac.sprvy podniku, obchod., admin. a pod. innost13;Xdc pracovnci vroby, IT, vzdlvn a pYbuznch oboro14<Xdc prac.ubyt.,strav.slu~eb,obchodu,ost.Ydc pracovnci2 Specialist21%Specialist v oblasti vdy a techniky22#Specialist v oblasti zdravotnictv23*Specialist v oblasti vchovy a vzdlvn24-Specialist v obchodn sfYe a veYejn sprv25Specialist v oblasti ICT26<Specialist obl. prvn, sociln, kulturn a pYbuz.oblast3 Techni t a odborn pracovnci318Techni t a odborn pracovnci v oblasti vdy a techniky32*Odborn pracovnci v oblasti zdravotnictv334Odborn pracovnci v obchodn sfYe a veYejn sprv34<Odborn pracovnci v obl.prva,kultury,sportu,pYbuz.oborech35Technici v oblasti ICT4 Yednci41<Vaeobecn admin.pracovnci,sekretYi,pracovnci zadvn dat42;Pracovnci informa nch slu~eb,na pYep~kch,v pYb.oborech435Yednci pro zpracovn selnch dajo a v logistice44Ostatn Yednci5 Pracovnci ve slu~bch a prodeji51$Pracovnci v oblasti osobnch slu~eb52Pracovnci v oblasti prodeje53<Pracovnci osob.p e ve vzdlvn,zdravotnictv,pYbuz.obl.< 54&Pracovnci v oblasti ochrany a ostrahy6 <Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv,lesnictv a rybYstv61&Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv62<Kvalifikovan pracovnci v lesnictv, rybYstv a myslivosti63/FarmYi, rybYi, lovci a sbra i samozsobitel7 Xemeslnci a opravYi71;Xemeslnci,kvalif.pracovnci na stavbch(krom elektrikYo)72:Kovodlnci,strojrenat dlnci,pracovnci vpYb.oborech73<Pracovnci v obl.umleckch a tradi nch Yemesel, polygrafie740Pracovnci v oboru elektroniky a elektrotechniky75;Zpracovatel potravin,dYeva,textilu,pracovnci pYbuz.oboro8 "Obsluha strojo a zaYzen, montYi81'Obsluha stacionrnch strojo a zaYzen82#Mont~n dlnci vrobko a zaYzen83$Xidi i a obsluha pojzdnch zaYzen9 $Pomocn a nekvalifikovan pracovnci91Uklze i a pomocnci927Pomocn pracovnci v zemdlstv, lesnictv a rybYstv93:Pomocn pracovnci t~by,staveb.,vroby,dopravy a pYb.ob.94%Pomocn pracovnci pYi pYprav jdla952Pracovnci pouli nho prodeje a poskytovn slu~eb960Pracovnci s odpady a ostatn pomocn pracovnciPLS-M85Hrub ms n plat podle podskupin zamstnn CZ-ISCO5podskupina zamstnn / kategorie zamstnn CZ-ISCO1112 Nejvyaa sttn Yednci@1120 Nejvyaa pYedstavitel spole nost (krom polit.,zjm.org.)@1211 Xdc pracovnci v oblasti financ (kr.fin.,pojiae.slu~eb)01212 Xdc pracovnci v oblasti lidskch zdrojo=1219 Ostatn Ydc pracovnci sprvy podniku a pod. innost,1341 Xdc pracovnci v oblasti p e o dti/1343 Xdc pracovnci v oblasti p e o seniory@1344 Xdc pracovnci v sociln oblasti (krom p e o seniory)+1345 Xdc pracovnci v oblasti vzdlvn;1349 Xdc pracovnci knihoven, muze, prva a bezpe nosti@2132 Specialist v zemdlstv, lesnictv, rybYstv a vod.hosp.?2133 Specialist ochrany ~ivotnho prostYed (kr.prom.ekologie)2211 Prakti t lkaYi2212 LkaYi specialist%2221 Vaeobecn sestry se specializac2310 U itel na V` a VO`@2320 U itel odbornch pYedmto, praktickho vyu ovn, lektoYi @2330 U itel S` (kr.odbornch pYedmto), konzervatoYch, 2.st.Z`2341 U itel na 1. stupni Z`)2342 U itel v oblasti pYedakoln vchovy12354 LektoYi a u itel hudby na ostatnch akolch12355 LektoYi a u itel umn na ostatnch akolchA2359 Specialist,odborn pracovnci v obl.vchovy,vzdlvn j.n.%2411 Specialist v oblasti etnictv:2422 Specialist v oblasti strategie a politiky organizac82522 Systmov administrtoYi, sprvci po ta ovch st!2612 Soudci a pYbuzn pracovnci<2619 Specialist v oblasti prva a pYbuznch oblastech j.n.A2621 Specialist archivYi,kurtoYi a sprvci pamtkovch objekto62622 Specialist v knihovnch a v pYbuznch oblastech2634 Psychologov)2635 Specialist v oblasti sociln prce3112 Stavebn technici.3119 Technici v ostatnch promyslovch oborechA3212 Odborn laboranti, laboratorn asistenti v obl.zdravotnictv&3221 Vaeobecn sestry bez specializace.3255 Odborn pracovnci v oblasti rehabilitace.3256 Zdravotni t asistenti (praktick sestry)=3313 Odborn pracovnci etnictv, ekonomiky, personalistiky83333 Odborn pracovnci Yado prce a pracovnch agentur.3341 Vedouc v oblasti administrativnch agend83342 Odborn administrativn pracovnci v prvn oblasti<3343 Odborn pracovnci v administrativ a sprv organizace-3352 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti danA3353 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti socilnch, jinch dvek83354 Pracovnci veYejn sprvy vydvajc rozn povolen73355 Policejn inspektoYi, komisaYi a radov Policie R?3359 Pracovnci veYejn sprvy v oblasti sttnch regulac j.n.@3411 Odborn pracovnci v prvn obl.,bezpe nosti,pYbuz.oborech03412 Odborn pracovnci v oblasti sociln prce03511 Technici provozu ICT, technici programtoYi)4110 Vaeobecn administrativn pracovnci4120 SekretYi (vaeobecn),4131 Pracovnci pro zpracovn texto, psaYi@4226 Recep n (kr.recep nch v hotelch, ubytovacch zaYzench)"4311 Yednci v oblasti etnictvA4312 Yednci v oblasti statistiky, finan nictv a pojiaeovnictv4321 Yednci ve skladech$4323 Pracovnci v doprav a pYeprav4411 Knihovnci&4415 Pracovnci evidence dat a archivo4416 Personln referenti4419 Yednci j.n.05120 KuchaYi (krom afkuchaYo), pomocn kuchaYiA5151 Vedouc provozu stravovacch, ubytovacch a dalach zaYzen5153 Sprvci objekto@5164 Chovatel,oaetYovatel zvY< at vzaYz.pro chov,pYbuz.prac.05230 Pokladnci a prodava i vstupenek a jzdenek5312 Asistenti pedagogo@5321 OaetYovatel a prac. socilnch slu~eb v obl. pobytov p eB5322 OaetYovatel a prac.soc.slu~eb v obl.ambul. slu~eb,dom. p e @5329 Pracovnci osobn p e ve zdravotn a sociln oblasti j.n.A5411 PYsluanci HZS R,hasi i ostatnch jednotek po~rn ochrany5412 Policist05414 Pracovnci ostrahy a bezpe nostnch agentur46113 Zahradnci a pstitel v zahradnickch akolkch87112 Zednci, kamnYi, dla~di i a montYi suchch staveb?7119 Ostatn Yemeslnci, kvalifikovan prac.hl. stavebn vroby%7222 NstrojaYi a pYbuzn pracovnci,7231 Mechanici a opravYi motorovch vozidel$7411 Stavebn a provozn elektrikYi7412 Elektromechanici-8157 Obsluha strojo v prdelnch a istrnch>8322 Xidi i osobnch a malch dodvkovch automobilo, taxikYi?8332 Xidi i nkladnch automobilo, taha o a specilnch vozidel68341 Xidi i a obsluha zemdlskch a lesnickch strojoA9112 Uklze i a pomocnci v hotelch,admin.,promysl.a j.objektech)9121 Pracovnci pro ru n pran a ~ehlen29333 Pomocn manipula n pracovnci (krom vroby)9412 Pomocnci v kuchyni79613 Uklze i veYejnch prostranstv, isti i kanalizac<9622 Pomocn pracovnci dr~by budov a souvisejcch prostorPLS-T0=Zkladn informace o ms n odpracovan a neodpracovan dob`Promrn ms n odpracovan doba ............................................................& & z toho pYes as .......................................................................................& ......& ...........................- 10 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 50 % ms nch odpracovanch dob menach ne~ ........................................................................................................- 25 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ .................................................................................................................................z- 10 % ms nch odpracovanch dob vtach ne~ ..........................................................................bPromrn ms n neodpracovan doba ............................................................& & z toho dovolen .......................................................................................& ......& ............................... z toho nemoc .......................................................................................& ......& ................................Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu#Promrn ms n neodpracovan dobaDovolenNemocJinPLS-T8 (Ms n odpracovan a neodpracovan doba"podle podskupin zamstnn CZ-ISCO3podskupina zamstnn/ kategorie zamstnn CZ-ISCO0po et zamstnanco pYepo ten podle evid. msco odpracovan neodpracovandobacelkemz toho pYes aspYes asdovolennemocPLS-V0&Zkladn informace o hodinovm vdlkudMedin hodinovho vdlku ...................................................................& ......K /hod- 10 % hodinovch vdlko menach ne~ ........................................................................................................q- 25 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 50 % hodinovch vdlko menach ne~ ..........................................................................q- 25 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................q- 10 % hodinovch vdlko vtach ne~ ..........................................................................dPromr hodinovho vdlku ...................................................................& ......Hodinov vdlek se zjiaeuje jako promrn hodinov vdlek definovan v 351 a~ 362 zkona . 262/2006 Sb., zkonku prce, ve znn pozdjach pYedpiso.PLS-V1%Hodinov vdlek podle pohlav a <vkumedin hodinovho vdlku diferenciace hodinovho vdlkupromr hodinovho vdlkuPLS-V83Hodinov vdlek podle podskupin zamstnn CZ-ISCO)podskupina zamstnn/ zamstnn CZ-ISCO9RSCP - platov sfra rok 2014 steck krajIndex medinu hrubho ms nho platu vo i roku 2013 .......................................................................................& ......& <RSCP - platov sfra 4. tvrtlet 2014Index medinu hodinovho vdlku vo i 4. tvrtlet 2013 .........................................................................................................................3Promrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 82 %(Promrn ms n neodpracovan doba 18 % Dovolen 11 % Nemoc 3 %Jin 4 %Z &d> #5s5#QM9BNB # $ CF e3 ,K +Ba<I h;#Z%`(\+.g1c := >@ FHLcc VPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V'S(R!B L)+8)iUZ)0׌Oc{ :~E r!7\&0;9$4 kas6r}SXmڽAa Pz=hU opg5(G>XkPwAЬ A)oVi5($9AWFYm3z脷`Ԭe DCaj9K-FH)$zh GpED 0\UF:W@_i i ؈!SNyo/|_<Nj?|.K% So>?y?/} O@Xlax.G'&|Bb,;ܻbX7DX(CY;kD]CqoY\_Iv[chqn OV=9_rp K\*hޣ(h,=bXXv=&SK}qdBN@*I ~Y-?zV=g6^D'ZfV.SGHF.5ΰ.k86$ۏ:\S#Ę~ ;&IdbȻǤ ~7D݃P DId5#2][ˉ3:zGStf{u0豥e!v-dǪOnkvSVȎsJW-MvZGm2{=z'~ϜP:kq3՛8 \FpJLbi38BK JBd[2Fzة[*>ftϳZUiuH0*b/W.놀}d6Ds3wxhzeoEo\^o;~t3jgMO3mo"t[qݻ<4.in6 mTn.)S ֫X\ hbf xQ!dho bG0Dp3<}/Y\QjptlGIs7DͭZ%׆[#Ns<ۍe2|+OJhv fUpFTSk剬”]PJP:2BYE1y ש@7ϸ#HtWT J8IҴcp8TnЯRKA=Za^a: A jޏ4#|=solMY\fcj:O:=IFmԮ{RAUjҠoF~jޙz?h [F/jA 0>Xy>2[y5PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-![x theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] A 9ajXl dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} ]} ]} 5]} * } } ]} ]} U ]} ]9S YS:@;^^bb1kk b b k k kkkbhbbbkkkkbbhbqbbkkk H TUVWXYZ[\ _ I cddefffff -L@ jjjjjooooo JdY@ ooooo de fffff w jjjjj  z6k@ vvvvv   R@ vvvvv  -L@ vvvvv <,@@ vvvvv z6>@ vvvvvwxyz{{{{{ MS@ ClI@  ~ @ ~ ,@ ~ @ 8:cde ~M Oe@ :MF@ ~~ ~D&l>"&&L&L&2PPPPP&8844488 k!k"b#/b$k%k8, bX9#@ R@ h@ 4ı.γ@ 8gD@!"cde#cdde$%8JxZz b ( n c 4NChart 3(]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PHp0( l3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  "'yS S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M NM MM<R R R R ] S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M  MM<R R R R i S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ: QQ3_ NM MM<R R R R u0 S S4J[bX9#@S S 4 3QQ: QQ3_  MM<R R R RZ 6B S S4J[8gD@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FAG 3O 3 bR RR RV Vd&@! M 8 ?YX . QS S43*@N&A! ! R RXJ XJ j S S4% 0U M 3O\/&BQ K /ms23 M NMR RR Rm] S S4'<SگNX?&r?ZȚtF xxxxxx /S S43," 4S S4AG 3O3*@@ &@! MR RR Rt8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?~q']k?c^w ?y ? [S S 4eeI@bX9#@8gD@e*vcs-CZ4 .. d@pGObdlnk 2#"@tPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!%drs/shapexml.xmlUK0#,w#ݪ ,Bv…;M;ā_q@[rh'3e޷@BFɜ&1%B7r/o/f$gAz]|s=g&B9*rZ[ͣȔhThnWf; B42Z{,N-+TVmJE\NP"MiMFvv(z'J\œdg|UGb|~(x4D@$ŬNHJrJ{ |D9Cw$>n5ixNGHVȧ$͝7_ jAq<6V! +#fp㨪"{Ll4;t:Ͳ8k#%:$YLCI<# 8NV".PN(Om:sppFAo׫%he[0A Fv9`HɺV,m1rM 5~վt\~)7!EUVɽKɉ=tH:VpJ@`X'yOOAU8pcuݿV@V\٬v{O / u|0Mw g /l=A ưTdȦͺF&`=870sVq+$g}B 0wbXG=߻~@Xik ! sBޡW/PK!gV,drs/downrev.xmlT_O0M5HױO AAub[ޡ}νqJFs`ԉI 𺸻q^TFK;`<:=Aj*=۹_4n 8ޯ$JYKX%MwHgyi9`>LIarY5R(JL!eNzDAuB֍6uGwQڌ8cQooPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!%)drs/shapexml.xmlPK-!gV,drs/downrev.xmlPKi!]` $~ DA??Picture 1a!k]&`>@dd List19b(b( ggD A 5Ȣj dMbP?_*+%4&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} *} } * } } } } } } } } } 5 Y@@;@@ @    PHQQRQ R PHRQQQQRP R T &WWW  `I `I &   !   "& # $    % &  ' ( )        $ * :MF@ -L@~ @ z6k@ R@ <,@@ z6>@ MS@ @,@@ M Oe@ + p_Q? y)@ _ɥ@ 3 @ 8@ 鷯@ lV}@ @@X@ 2ı.e@ , r_@ oQ@ X@ Pk @ w+@ q @ ǘSf@ 2U0*a?@ 0@@@ ٬\e@ - Q{$@K7 @?W[Y@gj#@iq@Bf@ jM@ HpQ@ @@@ XѦe@ . a+e,@0*@@|гY@O@a@%uu@QIa@ Zޯ@ ^)x@ @@@ ece@ / 2)@Hx]@}?5^Y@ @( 3@ݓ٬@ 㥛 @ h0@ (@$@@ V/e@ 0 HPsW @JYw@(Y@ @iq^e@y)4@ ^@ +َ@ @X@<@ e@& 1 ڊe.@yǝt@_LY@ݵ|3@L F%@Zv@ g@ N@ Ђ@T@<@ %ue@ + -?z): k@ǘ@|a2U@tF6@ 48q@ V-@ (\@ X@@ _e@ , a+e?FPR@.!W@?G@tF>h@{@ CD@ T@~ @ (\0@~ @ qۚe@ - ( >@3\E@48Y@C{@ h"ld@?ܵTJ@ ё\}"@ 3ı. @ p@Ȟ@H@ e@ . St$@^KI4@ԚY@x鶒@X1n@_L@ JY{@ ٬T@ @@@@ H.!e@ / R! @|<@@߾XY@&S@1,@Ԛ@ db@ ?˥@ @1@@ iqe@ 0 ~ `b@Ǻ|@x&1X@@Af@E@ ǘ20@ [@ @@|@ ~je@& 2 _vO=@G@ }Y@-CR@{@=U@ "lxzK@ _L@ H@,@T@ k e@ + {? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 , Zd;O @~ @H}X@ޒ@F/.@,C@ 잀"@ Af%@ @@@ ZB>e@ - ( @!u-@3Y@~ @x~o@z;l@ Ac̽@ 䃞nT@ @8@@ ݓe@ . Y$@/'gn@eY@Tt$_.@ꕲ =@8gDi@ Qkw" @ Ac2@ x@@*@ b4e@Dl*LV**X(** !"@#@ $%@& '@(@)@*@+@,@-@.@/@0123 4 / h|?"@ "@ uuY@ ?&@ eXO@ :M?@ m@ /݀"@ @Ē@$@ $~e@ !0 !!^)?!Qkw5@!60 0?0 F%u1@0sh@0T㥛Y@0/-@0sF@0r{@0 &Sn5@0 &Sq^@0 @@X@ 0c]Fe@ 1@1 1A1~z@1 M@1z6>kY@1T㥛To@1TR'#@1$ܮ@1 I @1 Oje@1 @H@ԓ@ 1Ciqe@ 2B2 2C2L7A`e"@2;Mu@2.nY@2vOr@2ZB>( @2ΈJC@2 T@2 JY<@2 @@@ 2m4e@ 3D 33R'@3Cl@31w-!Y@3'†)@3c]*[@3I /@3 n7@3 ?@3 @l@@ 3qhe@ 4* 44:MF@4-L@~ 4@4z6k@4 R@4<,@@4 z6>@4 MS@4 @,@@ 4M Oe@.b(Jdd(>@PKOJ    %%%%(,(+()() () (+*+*+*+*+*+*+ *+ ** List29b(b(/df23?ggD A FY?w  dMbP?_*+%) &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d7XXM&d2?M&d2?&d2U} } A} } } } * } * } * } * } F @@;@@  w w wYYYYwwwwwwwwwwwwww PH QQ RE PHRPQQRQR RE T  F F `I `I  G H !   ""  #   % &    ' ( )       I J 6[@'@ q4@ Ct@ ~J3@ @ KY8@ @ @@@ Afe@ K L MJ|@@ ŏ1wi@ /L@ @ ͪ@ 'g@ ?@ ȅ@@*@ MSte@ M N:H? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 O P q? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Q R镲 q? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S TV-? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 U VT?x $D@u@sy@;Oװ@I&F@U6E@ 8@D@T@ ŏ1we@ W XTt$?ڊ\@]CH@HPž@^)˴?@%u1@y)0o@ L@$@@ K7Ae@ Y Zw-!l?oB)@ec@6;N9@4@~k5@mX@ @أ@ȏ@ Dioe@ [ \o_?VHk@|ϒ@(\-@_L\@sv@l2@ T@@T@ e@ ] ^2U0*?V-U@,ԚY@a+@2U0*W@/ݞ{@_vOm@ @@@ Ǻe@ _ `0*Ф)@g@C@I&N@T㥛8[@ ݀@гY]N@ (@@x@ ) 0e@ a bTN?7[,@%ua@S?@@Qkw^C@Gx @ q= ףp @ @H@ _Le@ c da+e?x&@46M@1@x $(3@Bi~@rh@ @X@X@ r}e@ e fV-r#@fc]L@Ϊ:@ecm@!rh@V#@lV}@ @@L@ W[e@ g h3?ݓs2@/'Ӕ@@鷯շ@@xz,Kb@ Gz$@ @@ ZӼe@ i j[B>٬?!u9@{@2@@.!L@/$6@ @ (\0@ Q#@ ^I f@ k l#?MSԷ@tF@Nё\6@:T@O@MX@ q= ףp @ @@ :He@ m nY8-(@B>٘@uX;@Z0@ F%u@6>WM@ F%u@ p@ؘ@ԑ@ ?e@ o p(?看@T@(~]@x&S@#~b"@) -@ @@0@ ?e@ Dl$FP$~&P$$ w!w"w#w$w%w&w'w(w)w*w+w,w-w.w/w0w1w2w3w4w5w@6w@7w@8w@9w@:w@;w@<w@=w@>w@?w@ q r q? jM_x@ t$PI@ #Ă@ cZ˜@ q@ _@ {@@@ e@ !s !t!r!@!aTR'@!vq @!ZB>+@! Z_@!:pt@@!xU_@! p@p@L@ ! De@ "u "v"V-?"DX@"MSz@"):@"Ș@"be#@"jM(@" x@@@ " /$e@ " #w #x#?#z,C(Y@#3i@#QL@#hsy@#ݓ p@#( Z-@# @1@ @ # [ Ae@ # $y $z$R!u@$\ AӁ@$T4 @$58E9@$㥛Ġ@$ͪ@$dX_@$ @,@ @ $ 1*e@ %{ %|%Tt$?%ͪ@%K=KO@%ё\ @%?W[@%9mT@%|@% @@ @ % F%ue@ % &} &~&_L?&H}g@&j+@&q @&\mŒT@& r@&z_@& @,@ & Q#@& Mb4f@ & ' ''%u?'KA@'٬t@'߾8@'Ο@'Mb0[@'K=@' H@)@@ ' =,Ԛe@ ( ((F_?(rjM@(Th@(%@(%u@(y@(Ac}!@( @@L@4@ ( K4e@ ( ) ))&S!@)Ǻ_@) @)p_΁p@)W?3@3d`!@3H.@3ho@3"Jl@3hsI@3 H@@@@ 3 d]Fe@ 3 4 4448E?4RI@4[Ӽtw@4 "~@4J@4p_@4\@4 @@@@ 4 f@ 4 5 55 ^)p? 53 53 53 53 53 53 5 3 5 3 5 3 5 3 5 6 66]Fx ?6ޓ^@6 -@6ۊeG@69v6@6%utM@658Ek@6 ȁ@@ 6 q= ף#@6 qe@ 6 7 77H? 73 73 73 73 73 73 7 3 7 3 7 3 7 3 7 8 88mV}b?8K4),@8"u@8V\r@8 y@8q>@8Zd;w@~ 8 @8 fffff1@8 (\"@8 oŏQf@ 8 9 99a4?9ڬ\-@9c;@9T@9$v@9E:@91w-a@9 @ؕ@ 9 Qk#@9 rhe@ 9 : ::-C6:? :3 :3 :3 :3 :3 :3 : 3 : 3 : 3 : 3 : ; ;;d]Fx?;u@;+e@;Zd;@;$@;o_2@;W2y@; @; L@0@ ; nf@ ; < <<Gr7@<J{/ @<Hzv@< @<v@< @<Ji@< H@@H@@ < = ==LJj@= @=?ܵdM@=&SP@=x $v@=Z-@=@= @P@@ = 9ve@ = > >>MJ?> *@~ >@>!'@>@>\C^!@>58EW@> @0@ > (\#@> Bie@ > ? ??3ı.n??RIn@?>٬2@?Ǻf@?uq@?KY8@?oɬ@? @`@@ ? w#e@?Dl<@ w@A w@B w@C Y`D -@E w@ @ @@<,Ԫ?@&Sk@@&Su@@^K]@@v@@\ As@@?f@~ @ "@@ ffffff@~ @ @@ k e@ A AAa+ey? A3 A3 A3 A3 A3 A3 A 3 A 3 A 3 A 3 B BBQkw"@Bho"@B/'O@Be@~ B@BV- @B<,@B @@x@ B &†e@C CDC D E E*E:MF@E-L@Ez6k@E R@E<,@@Ez6>@EMS@E @,@@ E M Oe@d8$>@dKON z   List35b(b(/df23?ggD A x$nv,DJhu^6.vN&nF f dMbP?_*+%7 c &\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" d1XXM&d2?M&d2?&d2U} *A%} %} U &} U '} '} U '} %} } } } U $ R@@;@@   PHQ R PHQRPQQRQ R T W   _ `I_ `I a    !   "   #   % &   ' ( )             0       w#? W/e@ [ @ $@ l C@ 1_@ ͪ @ 0@@@ \me@  DJ? ec"@ z6>t@ iy@ _u@ 5^IcY@ ;N@ @ @$@@  S㥫? aź@ |a2M@ Zd;*@ ZZ@ 5^IRC@ 1w-k2@ Ԟ@h@@@ I.!e@ I.!?jM@Ck@7[.@Zd;S@/o@}b@@@@ ŏ1w/f@ ) 0? s @0L @†Wj@gi@mV}"d@@@ޣ@@ z6>We@ <,?{4@u@Zd;8@x*5@9EGr!@6$@@@@@ W[e@ 0L F%? -,@y&1d@\C@_<@$ +@ F%u@@j@d@ He@ ^I +?Dioې@{/L@H}w@+e@c=q(@F%u<@|@@ܐ@ tF!f@ K=U?@Gx !@ F%u@Zd;2@N@@Cj)@@N@ q= ף0@ Te@ 䃞ͪ?]K@,C[@_LC@b4@t$@Grh@Q @ j@@ /Ne@ EGr?V@F@Ci޵@ё\@p@o_@p@8@@ @e@ -C6?k+@x $(d@v@SD@^@_(@X@@t@ 6>W[e@ M O?a2U0"@,w@MS``@٬@z@F%u$@@@`@ Ӽ3f@ 8d`?\Ch@I S@&y@=yX@Af@pΈҲ@@@@ _Qf@ %u? S@`2@b@-[@ǺJ%@v#@@w@@@  Qd@ A`"?-! @.!*(@RI@S_@OeE@ZڂU@~ `@ q= ף!@~ \@ ue@ oʡ?!rh%y@ˡEs@N@wsU@~:9@ڬ\P@І@@@ Ve@ _L@d;OIC@V-q@ŏ@ Ac@2U0*E@ @@@؛@ ǘe@ z6? qo@_)&@hO@w-!(@j+Z@X@@x@ț@ .ne@ H.?/n@x~@~ ʡU@l@ w@؃@Pu@@ 1*e@ _)Ǻ?B @MbS@/@%䃊@):J@k pO@@Pz@T@ S:e@ D@l<^f<~$R4 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? (? 鷯@ Ș>@ ;M@ #@ @ $7@ @z@ (\2@ e@ !!X2ı.?~ !D@!L&@! $(~@!$}@!T㥛.@!lV}>@!@H@ ! q= ף01@! ?W[e@! "" ?"ʡ@"jt`@"MJJ@"W~E@"z):@" -@~ "H@" = ףp=1@~ " P@" V}be@" ##ڬ\m?#vA@#E@#/'@#+eT5@# rB@#J{/D@#@@$@ # \me@# $$xt@0@1ffffff$@1 <@@@ 1 22]Fx ?2=yj@2{0@2ec)@2X2=@29m0@2 +Y@2(@$@&@ 2 9f@2 33=,Ԛ?358E @3V@3Q!@348e@3Hz@3T7@3X@6@\@ 3 "lxze@3 44Fx $?4]@4Vش@4 a@4ŏ1S8@4']@4+@4@`@@ 4 \ Ace@4 55S:?56yXH@;w@;hh@~ ;ݣEA;ݓ_3@;d@x@D@ ; =yXe@; <<ʡE?<hW@<Ǻ@<Gr@<Ș@<$#@<Yѐ@<(@@$@@ < ==?W[?=c]@=Ci1i@=ޓ@=F%u X@=[B>@=s-q@=P@@@ = HPe@= >>؁sF?>MbV@> r @>%G@>vq @>V?@>QB@>Ȋ@̑@ > q= ףp$@> 3e@> ??x&1??0*`@?L2@?+!@?$ʯ@?J@?R'8@?fffff"@? @؏@ ? qe@? Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @@`"?@jt/$@@_@@Hz6$@@c]c@@T㥛$@@J{/@@+@@X@ @ ^K=e@@ AAfa֤?~ A lAK7@Ayǡk@AK@@Ae_@Al @APz@@X@ A V_g@A BB_L?B h"lh@BX5͇!@B/@B) 8@B@߾j@Bı.n@B @x@@ B HPse@B CC}b٭?CJY@CMS,@C+e.@CKA@C$(~!@C=y@CP@`@ C = ףp=$@C F%ue@C DDsh|??DH ,@D&Sk@D-W@D@D镲y@Dk @D8@@P@ D Y8e@D EEPn?E +@@E߾8@EtТ@EX9X@E8d@EM @@E@+@@ E tFe@E FFSt$?Fw&@FΪ~6@F@Flxz@F $(~<@FpΈҖ9@F`@@@ F c=ye@F GGa+e?G ic@G @GB.@Gye@G8d@G@~ G@@G Qk!@~ G @G ?ܵe@G HH y)?HrjM@HZd;Sk@HS!<@Hꕲ u@H?0@HGr@Hp@@@ H Ce@H II( y?Iڊ1@IL@Iw@I h"[@Id]F1@ICi@IQk @I @ @ I 0*e@I JJё\C?J_Lj@JPn@J&Su@J6 ? 0 !!!!!"""# 0! !!!!!"""# 0" !!!!!"""# 0# !!!!!"""# 0$ !!!!!"""# 0% !!!!!"""# 0& !!!!!"""# 0' !!!!!"""# ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl44444444 $$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                 Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$                                                   Dl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ! " #  ! " # <$$$>@PKz   List36b(b(/df23?ggD A & !q)g* dMbP?_*+%,&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} *]} *]} 8]} } } ]} U]} ]&(!YS@+^;^;bbbqb b k k k kkb b k k k k k k k k k k k k k k b PHQQRR R ) T * +)WXYZ[\ ,,_ `I `acdde gh}^K=a@ i- llmU? n k./0 q rst ]] u r~ 1`@ t u r |/a@ t u r 1=USb@ t u r |8db@ t u r|[ Ac@ twx23 gh}`TR'>@ i 4 r5:2@ t 4!r5w#@ tdd6789:89:8; k"-Zda@ <M8; k#v`TR'>@ <N8; k$v:2@ <O8; k%vw#@ <P8; k&v~jt@ <Q8;8;8;cdeDlb",BF,8<<<<888@@@@@ b!k"k#@$@%@ cdde!"dK-0 3-( l c 2NGraf 1 "]@ APPPZaajk&lfffff?'lfffff?([4d2?)[4d2?"XX933333?933333?3&<3PH 0(  @@3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQ):;Q):;Q3_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R R R RbYJ S S43_ M 333? ]f$ ?d@uuuaaaUUU"B  ` MM<R RbYJ S S43_ M 7 ]f @"B ` MM<R R [Q S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rf# S S43_ M ]f @"B ` MM<R Rܡ S S43_ M 7 ]f$ 7d@"B  ` MM<R Rb6XJ S S4ES S 4D$% 03O&CQR RnʵdZ S S4$% 3O&CQ4FA 3Od 3aK=" R RR RJS S4S S4Dd lp\?^Y??YC?% M3?3O &DQ >Struktura fondu pracovn doby23 M NMR RR Ru]S S4'<(o] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /xxS S4n&6Z [S S 4eee*vcs-CZ e  LPTextovPole 2"D>PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!2jn drs/shapexml.xmlV͎6;Dzt,޵l@$Xla)R%}<@S=}ݼWf(z\$z(q]%F[jEPKLY':P9HDg?]r3aBru6[ ] 68iWeF@nWBi޷THy!Satլ2-U8ۢQx䷍ގAcHàGGqtt~ёA׏.{_2 ֬sR'ϣ^'ef37LAz!yg`?S&z7hWA J\a! !2ȳe AGe5"6"٤9Ja: R #uö ^DFZz ɆTT%hW7)BffHaX+4]MyFU-˜1$by>J+gS@fk6&եV3J-ޱc>_0쓃we%,{#FW:[7V7÷}Q=|b: dz z9*c2Iߟb;Hĩm J[TB)8v?.$ PK!$l%drs/downrev.xmlTO0Mkt_2 oe>ڒ{g [ϹwU59H*ԙ.|}><qkk%t0Kno<ѩ<}Apv1gPz)uY)w=g{FA0Wo(N>2ۮ]Q)WM_v_bcJߺw$;nl%R Ŧ`4;(bM L݅:#ϝ&qxE;ܛ<95< '_/PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!2jn )drs/shapexml.xmlPK-!$l%drs/downrev.xmlPK3Z]` 3 $ <gPromrn ms n odpracovan doba bez pYes asu 82 %<E3  LTextovPole 3"60PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!k,}c drs/shapexml.xmlVKnH;4"0Hv 0v6+Mpg9BNUY9{II"h&ݟzg/dkalUgB:+2ofgց@j%lt Cʎp#+Qmӕ(ЕPxkS?ͲؠR medv%Ov}.xz+7WMh]Π!s7٧~.Dq< 'xxGD(?CF#a `~p8:"lJHN8gNl,mŸyMܰ"Kx̙Gze`>\WmzӾ5h~A \a!Xwa.׉{]2e) zQ?KF/^Lfe{-ɬJ a}iApJ )O QSͰM‡ݨ)+Tڪ^KYKHubN rF+:e91P,0l7 rA $PK!Zn$drs/downrev.xmllOO1&~fLI+FA[v%mao46ofޛ:&[|e ։(YYjaQvtr~6#ik(?#J}V*-|ǮYn+tp]8TR]׍moݯEM -°!IbqrLq@>ER B[LVZsg5q'@2[cK{P zI09vt=ם;vᷛ~ NPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!k,}c )drs/shapexml.xmlPK-!Zn$drs/downrev.xmlPK%A] ` ( $ <QPromrn ms n neodpracovan doba 18 %<E(  L`TextovPole 4"/)PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!grvU drs/shapexml.xmlVn0?Dzt,+i AbdH-"UҢc#?Rk2q7:;T6 p>_vd΄<[ny&#&LH3.GݮbX\jt,y7l + 5,7 _mjʅ;?UhUQDuE EsZӰq ]sg=U-L9g% Jf+hs@j35XUB)|cE) =~ƍꮞjI'4D vL N"m7)b7㼻KkeM& !X)+ AhۄQsG'~0v( ߂+~U)nb1+&/}5=.|`.`[ f4{B(L5%kjΟOLsJS 5|HU/CjpUjaf'YQ?'AN4N:_Qg<{b2Tokȵ aSpM1R:<%TBŖ%X΍|(sT"$is1E_So6l)e`>iF&KJfKVd$=Y0m8衳Fyq𾬸!|MnUdB26P+h0/PdgL Ln'|t; ]qvh_K{,CMs5NPK!L$drs/downrev.xmlTMO1&fLIfa)4z.ab[; roGVlWHv"`hRU|AL֠=z//Fjq#C% a3ܧ%j;vfuZj]3뚋(s*C7j%VK gFtV{&T!U; 倏_jqWI_+Wes: RRSPjl#A􁥶oy1IBFmO$A'}qNwc1 !S9}PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!grvU )drs/shapexml.xmlPK-!L$drs/downrev.xmlPKY(] `  $ <Dovolen 11 %<F <  LTextovPole 5"PK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!QcN drs/shapexml.xmlVn0?DztR,#ru"H,PJ2^ZΐA{NV MdN. UrӇioHLL(s憞߿;]zd1W iF0ӹ7Ŝ7KXnW=뗚-x#Q}jJ3~+tlۥp!jPb\W84L"ιu(8L$vqwVmQ,HÍ`i3-iXUN)|eE-rz(J;?]{;rWM2)%5{8(IBۍxՅZAq]xߚqvhU馋1{AVKF B I:alLIq$%l(:}O7\Lj^XG-.EO Ni-ġpWP3d,pOB9'/dMAcׂeW/&)pгljTܐ@DoA":*oA|=Jw9-|1=&|`.`їkf{ J(B-%KZoLsJ 5|ȩE/Cjpj aa'Yҩa {d z᧸N< '4 JnQzW.Hl -PRH\S MTwnD]!Iy~]mZ::+>kF.(ik[̧l<=3m8衫\6*\%U \ oTAb: v&_wp٧>v8+] 8yJdS딢~dPK!{{!drs/downrev.xml\[O1M͘&]YnRo/h}/Kضv&m.;5ۣ5N MfUe 0Qtry1#e2LIe>+QK߱[4˭2P l\<ײ2t[|(1,wZ@W87I.#5a. !m8?zSؽ*=`a*>@(-% EhJuf6!Tqwr4I`3:M_Bg'PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!QcN )drs/shapexml.xmlPK-!{{!drs/downrev.xmlPK0] `<  $ < Nemoc 3 %<F <M M  LpTextovPole 6"ñPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!Km drs/shapexml.xmlV͎6;Dz*[X9X{MQ9b!EZpn_KIBF/{uVmB?<1%11HIXjL;mPv ݮ;Q2RWB4צd^Ͷvƽްk+#XfwB 3oBHy]Vnt(,b H@Y?G"ˍ>G qo8̟.nG([MD_{x?[qJG' o^ģRjV~eH%tDb% 󧕖 iUS#g|izlzM٠̾ beS fQrJ8G؇Ŧ)0E7 %~ԏc^ Uƺ_:(jw>@_Z8@wJV첩Tך!NBy jcAB_"!1ZϽ&; C݁+ȽG.5eQQr0~'Z&6T; uPS}eXu'df'>_L(h;Dnarg(D6'@7 zR L;Jʬv\1V]Պ7Tc4+Ȟf.5du6>.wH7B/^?d i/oF*mܱ)TG2x0O~YO`y/tsؼx|7µw\¦0c]@@*Tn78{eAN3#Sz)J@cw6Z,,kaV㠮h{ږn!v00`e%7 /کwvw/T8֮6) w)+ ˷?4wX[ϥƐۯ6}`nP? >'23 Tv=:'ۂ8>Z>RkG EBx^|b3Bc8^6 z'PK!q{"drs/downrev.xmlTPN07;6#h4xSNAۯq+kCc+LJ ~OC q%x2أqz7Ѝn KM8ҹMBJvrm$w _.kAJ^)C7Vb^l%^*p}U~fm܌=> [w3OdN^ O`$Wsn~_B'De6sn$F7 ޔAG+-:8>KWq9z,p/x؋$]h?߷xpPK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!Km )drs/shapexml.xmlPK-!q{"Wdrs/downrev.xmlPKy] `< $ < Jin 4 %<F>@dK List37b(b(?Y,f?ggD A z|< dMbP?_*+%9& `?' `?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} 1O} O} O} U Az=!G@@@@;@i@Y@Y@ Y@ Y@ Y@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PHQRPQR R'> T ?W@@@@@@ A( ) *BBBBBBBBBB_ `I `aCCCCCAA + , - .  / /  0 1 0 &  2 3 4      DEEEEFA G H(? IYb@ JQI? Ja9@ Jxz,CL0@ J|гY? KLQ?M b@NeX?Na+8@NNbX90@N6yX5?N~k B@N6`:@N4@? GHJ4?I,Ԛb@J,Ԛ?JBi9@JB1@J*D? KLF%u?Mq - b@Nz6>W[?N^I ;=@Nfa0@Nho@ GHʡE?I48Ub@JJ{/L& @J=yX>@JHP#1@J+N @ KLZӼ?Mͪc@N$~{"@N 7@N^,@NʡE6@ GH -?I!@JHb@J h",:@J/@J@ KL@?@ K~ L5@ Mp_sb@ Nё\C? N]Fx:@ N|г0@ Noʡ@ !G!H|a2U0*?!I?gb@~ !J@@!JF%u8;@!JQIf-@!J}гY @ "K"L:M?"M鷯b@"N r?"Nj+8@"N8EGr0@"N1%? #G#HǺ?#I yb@#JMbp?~ #J@=@#J&䃞0@#J58EGr@ $K$L]K=?$MYJb@$Nfj+?$Nuq <@$NPsR0@$N`TR' @ %G%H!lV}?%I?5^Ib@%J@?%JX9@%Jgj+/@%JBfj @ &K&L=U?&MQkwrb@&N>W[?&Nz;@&Ng0@&N|?5^ @ 'G'Hvq -?'I|a2`@'JEJY?'JcZB>D@'Jx6@'Jd]F@ (K(Lgs?~ (M@(N&?(Nio%<@(Ne`TRG0@(NV-o@ )G)Hs?)I( Vb@)JSt$?)JZ|;@)Jk '0@)JoO@ *K*L:M ?*M46٬<@,N3D1@,NޓZ@ -G-H?-IVb@-JK7A`?-JEGri:@-JzF0@-JoTA @ .K.L#~j?.M48b@.Ngs?.Na4;@.NHP/@.N o_N@ /G/H"uq ?/IгY6b@/J Ac]?/Joa<@/JZd;0@/J"u@ 0K0L3?0Mrhb@0N|?5^?0NH}}>@0N 1@0N6;N@ 1G1HV-?1I-7b@1Jvq -?1JOes;@1JA`0@1Js @ 2K2L'?2McZ:b@~ 2N>@2NMJ<@2N F%uJ0@2Nec@ 3G3Hk ?3I?W[Tb@3JK7?3Je`TR=@3Jt$0@3JN@S@ 4K4L2w-!?4Mb@4NR!u?4Nt$=@4No0@4NݓE@ 5G5H1w-! @5I"~a@5JC@@5J y;@5J y2@5JU0*P @ 6K6L1Zd?6M<,8b@6NN@a?6NQIf=@~ 6N@6N cZB@ 7G7Hjq?7Id;Ob@7JʡE?7JZd;>@7J>yX50@7Jio@ 8K8LF%u?8MгYa@~ 8NL@8N8EGr>@8NpΈp0@8Nw#y@ 9G9HsF?9I~jtb@9J<,Ԛ?9J"lxz7@9J{P0@9Jio? :K:Lc]K?:M^Ob@:N?ܵ?:N+ݓ;@:N+w0@:NH}@ ;G;HT?;I Sb@;Jt?~ ;J@;Jd]FH0@;J2U0*@ <K<Le`TR'?<Md]Ka@<NKY8?<NQ|a?@<N.11@<NI +!@ =G=H6;Nё?=Ilb@=J=U?=JTR'9@=J_L/@=J~:pN@ >K>Lvq -?>M~j`a@>NX5;N?>N46A@>Nɣ-@>Nn4@(@ ?G?Hx&??I؁sFfb@?Jڊe@?J!uq<@?J0@?JE@Dlvvzvzzzzvzzzzzzzzzvzzzvzvzzvzzz@@A@B@C@D@E@F@G@H@IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @K@L|?5^?@M( eb@@N(?@NS:<@@NCiq0@@N7A`P@ AGAH&†W?AIDb@AJ-C6?AJe`TRw=@AJa+51@AJ+@ BKBLF%u?BMK7A"b@BNŏ1w?BNH}}=@BN q1@BNё\C@ CGCHC6?CIrEb@CJ/$?CJe`TR<@CJ~k 0@CJI&@ DKDL]Fx ?DMMb\b@DNx#?DN:M4<@DN+َ0@DN+e@ EGEHO@a?EI^)^b@EJV/?EJ7A``:@EJ0' u0@EJC@ FKFL"uq ?FMub@FN+ h?FN_:@FND0@FNͪV@ GGGHj+ݳ?GI&1b@GJ`"?GJꕲ q5@GJŏ1w-.@GJT$@ HK~ HL@HM@vb@HN3?HN:@HNF_0@HNʡE @ IGIHtF_?II~8gD a@IJuV?IJ&SB@IJz6^7@IJ@ JKJL,eX?JMTt$a@~ JND@JN1%<@JN3r0@JN46<= @ KGKH+eX?KIMbX[b@KJSt$?KJh"lxz<@KJCl1@KJ@ LKLL|a2U?LM:a@LNH.!} @LNM O9@LNQI.@LN5^I @ MGMHz,C?MIJ{/La@MJ~jt?MJ٬\5@MJ6`2@MJioſ? NKNLuq ?NM8EGrb@NN h" @NNzv9@NNTt$.@NNQ@ OGOHc]F?OI(~k b@OJ`"?OJS:!:@OJ<,/@OJ9#J@ PKPL5;Nѱ?PMC6b@PNj+@PNioɔ:@~ PN@PN5^I @ QGQHB`"۹?QI$b@QJ6٬\?SJ2%C;@SJ .@SJV/g@ TK TL'1Z?TMŏ1wMc@TN?_@TNV9@TNfc]V0@TN? @ UGUH~:p?UIm4#c@UJR@UJ]KM:@UJ*:0@UJ* @ VKVL rh@VM}8g,b@VNhs?VN48%=@VN1*0@VND@ WGWHd`TR?WI8mPb@WJ rh?WJS;@WJd`T.@WJ0*@ XKXL?ܵ?XM>W[yb@~ XN@@XNE$9@XN7[ -@XNz6k@ YGYH@?~ YI_@YJ0*?YJQI<@YJjt8.@YJQ@ ZKZLò?ZM:Mb@ZNI&†?ZN 9@ZN=yX,@ZNTt$@[GHIJJJJ\KLMNNNN]GHIJJJJ^KLMNNNN_GHIJJJJDlzzzzzzzzvzvzzzzzvlzzzzzzvvz`abcdefghijklmnopqrstuvwxy`KLMNNNNaGHIJJJJbKLMNNNNcGHIJJJJdKLMNNNNeGHIJJJJfKLMNNNNgGHIJJJJhKLMNNNNiGHIJJJJjKLMNNNNkGHIJJJJlKLMNNNNmGHIJJJJnKLMNNNNoGHIJJJJpKLMNNNNqGHIJJJJrKLMNNNNsGHIJJJJtKLMNNNNuGHIJJJJvKLMNNNNwGHIJJJJxKLMNNNNyGHIJJJJ8x>@UdJJr     List41b(b(?ϿggD A Ͼ dMbP?_*+%,&i4F?'i4F?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} Q} * Q} >Q} d} e} Q} Q P!N@:@;RRwUVV@ @ Z @ @ @U/U]]]]v]v@v@v@v@v@v@v@ @,@,@,@ PKQQRR R5 T ?WXYZ[\ 6 ,,_ `I `aSSSSST g7h}H}Pa@ i8b pLlmqY@ nkWXY q rst u r9 1DioR@ t8 u r: |$kY@ t8 u r; 1H}Pa@ t8 [ u r< ||?5e@ t8 [ u r= |L7A`j@ t8\\VV g>h}uq b@ i8^^_`^^aY^^aY^^aYbbVcdZB>h;@$kY@FJiB@D_B@&1B@ \fg \fg \fg ? hiijjDlJ",BB<<FF<8Zx P ` (  n c 4NChart 3]@ APPPZaajk&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?" XX<~?<~?3&~PH$0( $3d23 M MR R R Rn] S S4 3QQQ:Q3_ MM NR R R R+GU  "'S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M NM MM<R R R R] S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M  MM<R R R Ri S S43_ M 7 f ٗ@"B ` MM<R RZ6j"B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ M f @"B ` MM<R R R RZf#B S S4ES S 4 3QQ:QQ3_ NM MM<R R R Ru0 S S4J[dZB>h;@S S 4 3QQ:QQ3_  MM<R R R RZ6B S S4J[&1B@S S 4D$% 03O&@Q4$% 3O&@Q4FAH 3O 3 bR RR RV Vd&@! M8 ?YX . QS S43*I@N&A! ! R RXJ XJ j S S4% 5a ^N 3OW ,&BQ K /hod23 M NMR RR Rh] S S4'<[ъX?Qs?ZzhiF xxxxxx /S S43," 4S S4AH 3O3*I@l@ &@! MR RR Ri8 yXS S43*Y@ &@! MR RX8 yXS S43d" 4S S4D ڛ?|q']k?c^w ?y ? [S S 4eeI@dZB>h;@&1B@e*vcs-CZ4 ,, dppGObdlnk 2#"~@rPK![Content_Types].xmlJ0*miG]`Hm6 Xwt?. g#Wi3E).+7 >ON ޑ1ˋz "+R RhB.} /<^ITխ%rHK4uK~I0xM e`|X}đ I`߽N4aG2$RKIZ)4(M9`ctB{m:f@`3n|O,ܗr޾jxR0T ,0@}WBLǬ5vPK!drs/shapexml.xmlUn0#mwU ![Qp&c7SI*Kx<|_&WSyכ#mK |d__]ZQ5R!H!nAuD˞ 8ꈁG "{H Y{ cڟ6{dqU+y/[50Vu]ia8Z;Wr_Foihӑ?!9ٔ|+4e<6ËyM#Ȱ᭸Ê]>nji逩՚>=q0;3?Z?I wH@!C_v; G5:@q|6 Acg<ĖF giUIf|)6Wڼg䲐MT`*J$xi[zr?Ơf /`,&}/8A5'̮h Qu!m5э/URr+ i}'(2"`-` 1gZ.ҐK$˅A]é[v7-z4++0elB8%jH_z4K CQ=3h۫vӀF#?N͝9rvjSQڝ$% zK'؏Hϖ#}D[j@HְxАg_gUPK!c(drs/downrev.xml\_O0M5tC AAuckma{Qo=iOFVlƖZq:>0TJ:;Y'T&*-Gt%eCܪy6-P +THHQS/<)JE7b7rmޝ>Bo8?=iW6nlWE8t) Gm) BSUZhӞs%3&/C9-:Rqt휿I|wѴ{@Ó(Z;|PK-![Content_Types].xmlPK-!1_a ._rels/.relsPK-!)drs/shapexml.xmlPK-!c(drs/downrev.xmlPKgQ-t]` $~ DA??Picture 1E]&`> @dd List8b(b((3ggD A 7 R dMbP?_*+%&\.?'\.?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} "Q} Q} Q} Q7P!N@ @;@@@@@@ @ @ N@ N@ N@N@N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ N@ N@ @ N@ N@ N@ N@ N@ PKQQRR R@? T ?Wkkkklk Amm__ `I amnooooo  !B !C" !D !""! ! " "! !""!  p8 p8 p8 p8 qqqqqq r* s5^I "H@ tH}Pa@ uDioR@ uL7A`j@ tuq b@ vwx + y? zP@{@ {l[@ z:#J{wR@ vw| , }Q@ ~#~j\@~ @ 0*d@ ~Y\@ vw| -}oT&@~%a@2w-!`S@Kh@~0*Ѐa@ vw| .}x#.@~W/'b@(\oS@Bf^k@~EJb@ vw| /}M*@~Bia@ؼ@@~}bb@ vw| 0}K46 @~1a@SR@sm@~oŏ!c@ vw|vw| 1`"/@MbXb@~ ;@uq l@-C8c@ vw| +y58EGr?z@{@H@{l[@z' Q@ vw| ,}ΪVl@~Ӽ]@~ @M Od@~Ӽ%]@ vw| -}~k @~A|c@C@@~H@ vw| .}OjM@~"lxzd@tU@S:?o@~=UQe@ vw| /}~jt @~z6>WIb@~ չ@uq o@~( c@ vw| 0}iq?~LJa@~ κ@Bo@~c=yc@ vw|vw| 2z):+@@z,C`@q= ףR@K4hi@-ka@ vw| +y㥛 ?zx&iU@~ {ij@{?5^I|\@zNё\WT@ vw| ,}Ac]@~@z@e`TRgd@~46\@ vw| -}Dio @~g_@= ףp}R@X5;dg@~(A`@ vw| .}Pn%@~NbX9Fa@~ ݽ@~ji@~^)a@ vw|D lT".P6Pxjtxxjxtjt^xttxtjx N@! N@" ;# ;$ ;% ;& ;' ;( ;) ;* ;+ ;, ;- ;. ;/ ;0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 6 /~ }@ ~^a@~ y@ vq Ak@ ~/$lb@ vw| !0!}j+?!~z6b@!R@! ^)-l@!~3ı.n'c@ !vw|"w|#w|$w|%w|&w|'w|(w|)w|*w|+w|,w|-w|.w|/w|0w|1w|2w|3w|4562px>@dd B List15b(b(fggD A $A(a<MSCT dMbP?_*+%8d&vn?'vn?(M&d2?)M&d2?M2PDF ArchitectTS 4dXXA4PRIVB0''''TP4(ސbSMTJp" dXXM&d2?M&d2?&d2U} U3} } } } } U} } U @ V@h@@;@xww w   PKQRPQ REPPVPPPPP T ? PPWWWkkkQQQQQQQQQQQQ FQQQQQQQQQQQQoooooQQQQQQQQQQQQ o_ `I `aQQQQQQQQQQQQ, G !B !C" !D , !""! ! " ""!, !""!  p8 p8 p8 p8 , G H?ܵ? B`">p@ Bff@ by@ k "q@  o_Ω? :Maq@ OjMd@ C4}@ 1%r@ GH}b٭?ʡEYp@n4@vb@ rNx@Ԛ=q@ lV}?Afod@V/_@ cfp@)g@ GHz6?0*Zl@ hc@;Ov@jMSn@ _L?U0*2k@z):)e@A`мp@0*k@ GHʡE?:#J{g@^I }c@|a2U0p@ݵ|i@ 3?KY8gg@`"a@Clu@0*Рk@ GH)Ǻ? rhq@#~ji@[B>4x@u7r@ =yX? ^)|q@W[>d@~ 1@#q@ GHa+e?ڊed@ F%u^@ cZBj@V-e@ y&1?%Cb@j+)[@QIIg@l9b@ GHtF_?K7k@fffffd@eXNu@4@m@ +e?46t@A`k@w-!#}@1u@ GHy):?37 e@`@~ !G@+e4e@ ~ 1@od@gM`@46? G H9#J? + d@ nf`@ 9EGrh@ ^I d@ !! ?!/$d@!+ݓ`@!ۊei@! F%u"e@ ! "G"H䃞ͪ?"ŏ1wb@"{/LJ]@"y&1Xh@"]FxIc@ " #~ #5@#z6>W!d@#yX5͋^@#C6`k@#JYd@ # $G$H:H?$ioɞe@~ $@$Hn@$zf@ $ %%#?%Zd;Oa@%$~\@%_vO6g@%<,*b@ % &G&Ha4?&3ı.nb@&Aǘ_^@&7e@&gDiokb@ & '']K=?'~xg@'&1G>HZڊ?>HP_^@>;pΈT@>O@amf@>߾7`@ > ??0*??v*_@?9vV@?x $(c@?Q|_@ ?Dl@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @G@H) 0?@mV}Z@~ @@@]ma@@Y[@ @ AAA`"?~ A@Aq= ףPQ@AsA`@ATR'tX@ A BGBHd]K?B2%a@Bj+Z@B]Kh@BH,b@ B CCڬ\mŮ?C&S*\@~ C@CMbXa@CU0* \@ C DG~ DH@Dr7[@D yOS@Dra@Do7[@ D EETR'?EZd;ߩ`@EAc]WZ@EK4d@E~:p`@ E FGFH:#J{/?FΈ\@F]FxS@F]Fxb@F>yX5\@ F GG ?G F%u]@G>W[U@G!c@GCl]@ G HGHH c?Hx $(a@~ H@HsF,g@HI +a@ II&†W?I|a2a@IuVZ@IN@h@Ivq b@ JGJHW[?JAǘV@JU0*R@J0*]@JI&†W@ KKS㥛?KecI^@~ K^@KAǘd@K/݌^@ LGLH $(~?LZXX@~ L@L0*Вa@LJYnY@ MMò?M8dY@~ M@Mo_Ia@M;Nё$Z@ NGNHˡE?NHZ@N0* S@N?߾@ddB    List17b(b(fggD Oh+'0 PX $Regionln statistika ceny prce 4. tvrtlet 2014 - kraj CZ042MPSV RNovotn MichalMicrosoft Excel@7p!@E0՜.+,0 PXd lt| #PLS-M0 PLS-M1_2PLS-M7PLS-M8PLS-T0PLS-T8PLS-V0PLS-V1PLS-V8'PLS-M7'!Nzvy_tisku'PLS-M8'!Nzvy_tisku'PLS-T8'!Nzvy_tisku'PLS-V0'!Nzvy_tisku'PLS-V8'!Nzvy_tisku'PLS-M0'!Oblast_tisku'PLS-M1_2'!Oblast_tisku'PLS-M7'!Oblast_tisku'PLS-M8'!Oblast_tisku'PLS-T0'!Oblast_tisku'PLS-T8'!Oblast_tisku'PLS-V0'!Oblast_tisku'PLS-V1'!Oblast_tisku'PLS-V8'!Oblast_tisku'PLS-M0'!Print_Area'PLS-M1_2'!Print_Area'PLS-M7'!Print_Area'PLS-M8'!Print_Area'PLS-T0'!Print_Area'PLS-T8'!Print_Area'PLS-M0'!Print_Titles'PLS-M1_2'!Print_Titles'PLS-M7'!Print_Titles'PLS-M8'!Print_Titles'PLS-T0'!Print_Titles'PLS-T8'!Print_Titles listy Pojmenovan oblasti !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*,-./012456789:Root Entry FWorkbook(USummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83