English / Česky
Pro respondenty šetření  > >Lokální pořizovací program

Lokální pořizovací program ISPV 2017

Pro kontrolu dat vytvořených mzdovým a personálním systémem zpravodajské jednotky, případně pro ruční pořízení požadovaných datových souborů, je vytvořen "Lokální pořizovací program ISPV 2017" (LPP). Je určen pro standardní prostředí Windows (od verze XP) a nabízí:

  • načtení připravených datových souborů ve formátech XML, DBF a TXT,
  • ruční pořízení dat, opravy již načtených dat,
  • číselníky platných hodnot pro všechny údaje zadávané kódem,
  • systém kontrol upozorňující na hodnoty, které se z pohledu ISPV jeví jako chybné,
  • zabezpečení dat při přenosu (pomocí certifikovaného šifrovaného komunikačního protokolu https),
  • možnost zobrazení statistických přehledů z pořízených dat.

Používání LPP se doporučuje všem zpravodajským jednotkám, protože program umožňuje efektivní kontrolu předávaných dat, zabezpečuje ochranu dat při přenosu a poskytuje případně další užitečné statistické informace vycházející z předávaných dat. LPP je součástí podpory, poskytované respondentům Informačního systému o průměrném výdělku. Program je respondentům šetření ISPV poskytován zdarma. Návod na používání je zabudován přímo v programu. Zobrazíte si ho tlačítkem Nápověda. V Lokálním pořizovacím programu se pohybujete klikáním na tlačítko Předchozí nebo Následující, pokud se chcete vrátit. Program Vás takto provede všemi potřebnými kroky k úspěšnému odeslání dat.
Prosíme, používejte aktuální verze programu.

Instalační soubor Lokálního pořizovacího programu ISPV 2017

Seznam základních offline kontrol použitých v LPP