English / Česky

Sledují se v ISPV všechna mzdová plnění?

Na základě dotazů respondentů na správné vykazování některých plnění ve výkazech ISPV přinášíme přehled dosud konzultovaných plnění, která se v ISPV nesledují a respondenti by je neměli vykazovat v žádné položce jak ve čtvrtletních souhrnech za ekonomický subjekt, tak v položkách jednotlivých pracovních poměrů.

Níže uvedený seznam není vyčerpávající. V případě pochybností, zda některé konkrétní plnění do ISPV zahrnovat, případně do které položky, Vám doporučujeme obrátit se na zpracovatele (kontakty jsou uvedeny v metodickém pokynu, příp. zde).

V ISPV se nesledují:

 • cestovné nad rámec zákona
 • doplatek mzdy při nemoci (jedná se o plnění, kterým zaměstnavatel kompenzuje zaměstnancům dlouhodobou pracovní neschopnost)
 • kapesné učňů
 • konkurenční doložka
 • náborový příspěvek pro nové zaměstnance
 • náhrada mzdy za výpovědní dobu při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu nevyplacených mezd (viz VI.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance (§ 56))
 • odměny při odchodu do důchodu
 • odměny za pracovní jubilea
 • odměny za životní jubilea
 • ošatné
 • peněžité plnění ve výši průměrného výdělku, podává-li zaměstnanec vysvětlení policii, správnímu orgánu, soudu (podá-li zaměstnanec uvedené vysvětlení v záležitosti nebo řízení vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci mimo svoji pracovní dobu, přísluší zaměstnanci peněžité plnění ve výši průměrného výdělku)
 • pracovní úraz (náhrada mzdy)
 • prémie za přivedení nového zaměstnance
 • připočítatelné položky pro daň
 • připočitatelné položky pro daň (bez rozlišení)
 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na dopravu
 • příspěvek na praní pracovních oděvů
 • příspěvek na zvýšené životní náklady
 • smlouva o budoucím povolání učňů
 • stabilizační odměny učňů (např. stipendium)
 • příspěvek na úroky z úvěru
 • pojištění statutárního orgánu na pracovní úraz a nemoc z povolání